Thông Tin Các KCN
KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG AN 2 (20/01/2016 11:00:00)
KHU CÔNG NGHIỆP KIM HUY (20/01/2016 11:00:00)
KHU CÔNG NGHIỆP MAI TRUNG (20/01/2016 11:00:00)
KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC (20/01/2016 11:00:00)
KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC 2 (20/01/2016 11:00:00)
KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ TÂN (20/01/2016 11:00:00)
KHU CÔNG NGHIỆP RẠCH BẮP (20/01/2016 11:00:00)
KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1 (20/01/2016 11:00:00)
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - SINGAPOREPhân loạiKHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - SINGAPORE/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/9/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - SINGAPORE IIPhân loạiKHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - SINGAPORE II/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/9/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - SINGAPORE II-APhân loạiKHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - SINGAPORE II-A/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/9/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
KHU CÔNG NGHIỆP MAPLETREE BÌNH DƯƠNGPhân loạiKHU CÔNG NGHIỆP MAPLETREE BÌNH DƯƠNG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/9/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
KHU CÔNG NGHIỆP BÀU BÀNGPhân loạiTinKHU CÔNG NGHIỆP BÀU BÀNG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2016 11:00 AMYesĐã ban hành
KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH ANPhân loạiTinKHU CÔNG NGHIỆP BÌNH AN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐƯỜNGPhân loạiTinKHU CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐƯỜNG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
KHU CÔNG NGHIỆP ĐẠI ĐĂNGPhân loạiTinKHU CÔNG NGHIỆP ĐẠI ĐĂNG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2016 11:00 AMYesĐã ban hành
KHU CÔNG NGHIỆP KSBPhân loạiTinKHU CÔNG NGHIỆP KSB/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2016 11:00 AMYesĐã ban hành
KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG ANPhân loạiTinKHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG AN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG AN 2Phân loạiTinKHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG AN 2/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
KHU CÔNG NGHIỆP KIM HUYPhân loạiKHU CÔNG NGHIỆP KIM HUY/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
KHU CÔNG NGHIỆP MAI TRUNGPhân loạiTinKHU CÔNG NGHIỆP MAI TRUNG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚCPhân loạiTinKHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC 2Phân loạiTinKHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC 2/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
 KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC 3Phân loạiTin KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC 3/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN Phân loạiTinKHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ TÂNPhân loạiTinKHU CÔNG NGHIỆP PHÚ TÂN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
KHU CÔNG NGHIỆP RẠCH BẮPPhân loạiTinKHU CÔNG NGHIỆP RẠCH BẮP/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1Phân loạiTinKHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 2Phân loạiTinKHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 2/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 3Phân loạiTinKHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 3/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
 KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔNG HIỆP APhân loạiTin KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔNG HIỆP A/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔNG HIỆP B Phân loạiTinKHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔNG HIỆP B /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
KHU CÔNG NGHIỆP THỚI HÒAPhân loạiTinKHU CÔNG NGHIỆP THỚI HÒA/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯƠNGPhân loạiKHU CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯƠNG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯƠNG 2Phân loạiTinKHU CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯƠNG 2/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNHPhân loạiTinKHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
KHU CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ PROTRADEPhân loạiKHU CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ PROTRADE/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/11/2015 5:00 PMNoĐã ban hành
DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆPPhân loạiDANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2015 11:00 AMNoĐã ban hành
Ảnh
Video
Audio