Tin Tức
Thứ 3, Ngày 28/06/2011, 08:25
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/06/2011
Ngày 7/11/2006, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 06 - CT/TW về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Mục đích của cuộc vận động là: Làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;  
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Người; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng… Cuộc vận động được phát động rộng rãi trong toàn xã hội, bắt đầu từ ngày 3/2/2007 và tổng kết vào ngày 3/2/2011.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt, Việt Bắc năm 1951. Ảnh:TL

Hơn 4 năm qua, với sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của các cấp ủy và tổ chức đảng; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cuộc vận động đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần vào công tác xây dựng,chỉnh đốn Đảng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Kết quả triển khai cuộc vận động đã khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất quan trọng và cần thiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW: Hưởng ứng sự kiện này, Trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương mở chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với mong muốn thu nhận được những ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, góp phần để cuộc vận động đạt hiệu quả thiết thực.


Lượt người xem:  Views:   2136
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức