Tin Tức
 
(BDIZA) - Ngày 25 tháng 01 năm 2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 295/BQL-DN về việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau Tết. 
 
(BDIZA) - Ngày 19/01/2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương tổ chức Chương trình Hội nghị tổng kết hoạt động các khu công nghiệp năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.  
 
(BDIZA) - Thực hiện chương trình công tác năm 2022, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương; sự hỗ trợ của các ngành các cấp; hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương trong tháng 01/2022 đạt được kết quả như sau: 
 
(BDIZA) - Ngày 20 tháng 01 năm 2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 223/BQL-QHXD về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về PCCC&CNCH trong mùa khô và dịp tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022. 
 
(BDIZA) - Ngày 19 tháng 01 năm 2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 212/BQWL-MT về việc triển khai thi hành văn bản pháp luật. 
 
(BDIZA) - Ngày 20 tháng 01 năm 2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 219/BQL-LĐ về việc phối hợp, giải quyết đề nghị của Đại sứ quán nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. 
 
(BDIZA) - Ngày 18 tháng 01 năm 2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 203/BQL-LĐ về việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại các khu công nghiệp. 
 
(BDIZA) - Ngày 17 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 219/UBND-VX và Công văn số 233/UBND-VX về hỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly. Cụ thể như sau: 
 
(BDIZA) - Ngày 17-1, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với ông Preben Elnef, Phó Chủ tịch phụ trách nhà máy LEGO tại Việt Nam. 
 
(BDIZA) - Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 6940/UBND-VX về hỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (98DN, 245 người). Cụ thể như sau: 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau TếtNewThông báo; Tin tức sự kiệnTinĐảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau Tết/HinhCMS/2022-01/lich-nghi-tet-nguyen-dan-2022-1_Key_25012022140514.jpg
(BDIZA) - Ngày 25 tháng 01 năm 2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 295/BQL-DN về việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau Tết.
1/25/2022 2:00 PMYesĐã ban hành
Tổng kết hoạt động các khu công nghiệp năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022NewTin tức sự kiệnTinTổng kết hoạt động các khu công nghiệp năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022/HinhCMS/2022-01/19012022_4_Key_25012022093631.jpg
(BDIZA) - Ngày 19/01/2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương tổ chức Chương trình Hội nghị tổng kết hoạt động các khu công nghiệp năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
1/25/2022 9:00 AMYesĐã ban hành
Hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương trong tháng 01/2022Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành Chính; Tin tức sự kiệnTinHoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương trong tháng 01/2022/HinhCMS/2022-01/LOGO 1_Key_21012022080702.PNG
(BDIZA) - Thực hiện chương trình công tác năm 2022, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương; sự hỗ trợ của các ngành các cấp; hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương trong tháng 01/2022 đạt được kết quả như sau:
1/21/2022 9:00 AMYesĐã ban hành
Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về PCCC&CNCH trong mùa khô và dịp tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022Tin tức sự kiện; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinThực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về PCCC&CNCH trong mùa khô và dịp tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022/HinhCMS/2022-01/PCCC_Key_20012022141946.jpg
(BDIZA) - Ngày 20 tháng 01 năm 2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 223/BQL-QHXD về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về PCCC&CNCH trong mùa khô và dịp tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022.
1/20/2022 3:00 PMYesĐã ban hành
Triển khai thi hành văn bản pháp luật Môi trườngTin tức sự kiện; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinTriển khai thi hành văn bản pháp luật Môi trường/HinhCMS/2022-01/da-co-nghi-dinh-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong_Key_20012022104228.jpg
(BDIZA) - Ngày 19 tháng 01 năm 2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 212/BQWL-MT về việc triển khai thi hành văn bản pháp luật.
1/20/2022 11:00 AMYesĐã ban hành
Phối hợp, giải quyết đề nghị của Đại sứ quán nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung HoaThông báo; Tin tức sự kiệnTinPhối hợp, giải quyết đề nghị của Đại sứ quán nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa/HinhCMS/2022-01/mau-thong-bao_2204184241_Key_20012022104743.png
(BDIZA) - Ngày 20 tháng 01 năm 2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 219/BQL-LĐ về việc phối hợp, giải quyết đề nghị của Đại sứ quán nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.
1/20/2022 11:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại các khu công nghiệpThông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinVề việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại các khu công nghiệp/HinhCMS/2022-01/6102021huyen41_Key_19012022094236.jpg
(BDIZA) - Ngày 18 tháng 01 năm 2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 203/BQL-LĐ về việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại các khu công nghiệp.
1/19/2022 10:00 AMYesĐã ban hành
Hỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (Công văn số 219/UBND-VX và Công văn số 233/UBND-VX)Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành Chính; Tin tức sự kiệnTinHỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (Công văn số 219/UBND-VX và Công văn số 233/UBND-VX)/HinhCMS/2022-01/Cap TT_Key_18012022142558.jpg
(BDIZA) - Ngày 17 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 219/UBND-VX và Công văn số 233/UBND-VX về hỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly. Cụ thể như sau:
1/18/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn LEGO triển khai dự ánTin tức sự kiệnTinTạo điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn LEGO triển khai dự án/HinhCMS/2022-01/17012022_Key_19012022135445.jpg
(BDIZA) - Ngày 17-1, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với ông Preben Elnef, Phó Chủ tịch phụ trách nhà máy LEGO tại Việt Nam.
1/18/2022 2:00 PMYesĐã ban hành
Hỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (Công văn số 6940/UBND-VX)Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành Chính; Tin tức sự kiện; Thông tin Covid 19TinHỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (Công văn số 6940/UBND-VX)/HinhCMS/2022-01/l_0_Key_12012022081905.jpg
(BDIZA) - Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 6940/UBND-VX về hỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (98DN, 245 người). Cụ thể như sau:
1/12/2022 9:00 AMYesĐã ban hành
Hổ trợ cung cấp thông tin phục vụ đề tài "Nghiên cứu xây dựng chiến lược và chính sách phát triển bền vững hệ thống logistics trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050"Tin tức sự kiệnTinHổ trợ cung cấp thông tin phục vụ đề tài "Nghiên cứu xây dựng chiến lược và chính sách phát triển bền vững hệ thống logistics trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050"/HinhCMS/2022-01/logistics_Key_11012022154219.jpg
(BDIZA) - Ngày 11 tháng 01 năm 2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 115/BQL-DN về việc hổ trợ cung cấp thông tin phục vụ đề tài "Nghiên cứu xây dựng chiến lược và chính sách phát triển bền vững hệ thống logistics trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050".
1/11/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Hỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (Công văn số 6671/UBND-VX)Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành Chính; Tin tức sự kiện; Thông tin Covid 19TinHỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (Công văn số 6671/UBND-VX)/HinhCMS/2022-01/l_0_Key_11012022083938.jpg
(BDIZA) - Ngày 24/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 6770/UBND-VX về hỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (130DN, 338 người). Cụ thể như sau:
1/11/2022 9:00 AMYesĐã ban hành
Đăng ký nhu cầu vaccine tiêm vắc xin phòng Covid-19 (Công văn 77/BQL-LĐ ngày 07/01/2022)Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinĐăng ký nhu cầu vaccine tiêm vắc xin phòng Covid-19 (Công văn 77/BQL-LĐ ngày 07/01/2022)/HinhCMS/2022-01/6102021huyen41_Key_07012022110232.jpg
(BDIZA) - Ngày 07 tháng 01 năm 2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 77/BQL-LĐ về việc đăng ký nhu cầu vaccine tiêm vắc xin phòng Covid-19.
1/7/2022 11:00 AMYesĐã ban hành
Hỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (Công văn số 6770/UBND-VX)Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành Chính; Tin tức sự kiệnTinHỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (Công văn số 6770/UBND-VX)/HinhCMS/2022-01/l_0_Key_07012022085624.jpg
(BDIZA) - Ngày 28/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 6770/UBND-VX về hỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (42DN, 86 người). Cụ thể như sau:
1/7/2022 9:00 AMYesĐã ban hành
Quy định về xử phạt hành chính lĩnh vực Kế hoạch đầu tưThông tin doanh nghiệp; Tin tức sự kiệnTinQuy định về xử phạt hành chính lĩnh vực Kế hoạch đầu tư/HinhCMS/2022-01/122_Key_05012022143824.jpg
Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính lĩnh vực kế hoạch đầu tư. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.
1/5/2022 3:00 PMYesĐã ban hành
Hỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách lyKết quả Giải quyết Thủ Tục Hành Chính; Thông tin Covid 19TinHỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly/HinhCMS/2022-01/l_0_Key_05012022144439.jpg
(BDIZA) - Ngày 24/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 6670/UBND-VX và 6673/UBND-VX về hỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly. Cụ thể như sau:
1/5/2022 3:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã đủ điều kiện thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4Thông báo; Tin tức sự kiệnTinQuyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã đủ điều kiện thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4/HinhCMS/2021-12/QD 34_Key_31122021150532.jpg
(BDIZA) - ngày 29/12/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản 3066/QĐ-UBND về công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã đủ điều kiện thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4. Danh mục cụ thể như sau:
12/31/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Đăng ký nhu cầu vaccine tiêm vắc xin phòng Covid-19 (Công văn 4555/BQL-LĐ ngày 31/12/2021)Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinĐăng ký nhu cầu vaccine tiêm vắc xin phòng Covid-19 (Công văn 4555/BQL-LĐ ngày 31/12/2021)/HinhCMS/2021-12/chỉ mục_Key_31122021144548.jpg
(BDIZA) - Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 4555/BQL-LĐ về việc đăng ký nhu cầu vaccine tiêm vắc xin phòng Covid-19.
12/31/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Hỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (BQL 165DN, 355 người)Tin tức sự kiện; Thông báoTinHỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (BQL 165DN, 355 người)/HinhCMS/2021-12/27122021_Key_27122021153629.jpg
(BDIZA) - Ngày 14/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 6480/UBND-VX về hỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (BQL 165DN, 355 người). Cụ thể như sau:
12/27/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Hỗ trợ quà Tết cho trẻ em "Chương trình Xuân với trẻ em khó khăn" Lần XV tỉnh Bình Dương 2022Thông báo; Tin tức sự kiệnTinHỗ trợ quà Tết cho trẻ em "Chương trình Xuân với trẻ em khó khăn" Lần XV tỉnh Bình Dương 2022/HinhCMS/2021-12/Hotrotreem_Key_27122021092630.jpg
(BDIZA) - Ngày 23 tháng 12 năm 2021, Ban Quản lý ban hành Văn bản số 4453/BQL-DN về việc hỗ trợ quà Tết cho trẻ em "Chương trình Xuân với trẻ em khó khăn" Lần XV tỉnh Bình Dương 2022.
12/27/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệpTin tức sự kiện; Thông báoTinThực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp/HinhCMS/2021-12/22122021_Key_22122021093517.jpg
(BDIZA) - Ngày 21 tháng 12 năm 2021, Ban Quản lý ban hành văn bản số 4392/BQL-LĐ V/v thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp.
12/22/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Mời tham dự hội nghị "Hỗ trợ DN nhỏ và vừa tiếp cận chuyển đổi số"Tin tức sự kiện; Thông báoTinMời tham dự hội nghị "Hỗ trợ DN nhỏ và vừa tiếp cận chuyển đổi số"/HinhCMS/2021-12/17122021_Key_17122021152057.jpg
(BDIZA) - Ngày 17/12/2021, Ban Quản lý ban hành Văn bản số 4337/BQL-DN về việc mời tham dự hội nghị "Hỗ trợ DN nhỏ và vừa tiếp cận chuyển đổi số"
12/17/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Hỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (BQL: 131DN, 364người)Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành Chính; Tin tức sự kiệnTinHỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (BQL: 131DN, 364người)/HinhCMS/2021-12/nhap_Key_17122021103111.jpg
(BDIZA) - Ngày 09/12/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản 6355/UBND-VX về hỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (BQL: 131DN, 364 người).
12/17/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Bình Dương thu hút dự án 1 tỷ USD từ tập đoàn Lego: Môi trường đầu tư vẫn mạnh mẽ, đầy hấp lựcTin tức sự kiệnTinBình Dương thu hút dự án 1 tỷ USD từ tập đoàn Lego: Môi trường đầu tư vẫn mạnh mẽ, đầy hấp lực/HinhCMS/2021-12/Lego_Key_16122021153322.jpg
12/16/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Thực hiện phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến đối với một số tuyến đường trên địa bàn tỉnhThông báo; Tin tức sự kiệnTinThực hiện phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến đối với một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh/HinhCMS/2021-12/13122021_Key_13122021100356.jpg
(BDIZA) - Ngày 10/12/2021, Ban Quản lý ban hành văn bản số 4216/BQL-DN về việc phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến đối với một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:
12/13/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Hỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (BQL: 117DN, 321 người)Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành ChínhTinHỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (BQL: 117DN, 321 người)/HinhCMS/2021-12/dieu-kien-tien-quyet-de-duoc-nhap-canh-viet-nam_Key_07122021135925.jpg
(BDIZA) - Ngày 01/12/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản 6187/UBND-VX về hỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (BQL: 117DN, 321 người).
12/7/2021 2:00 PMYesĐã ban hành
Hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương trong tháng 11/2021Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành ChínhTinHoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương trong tháng 11/2021/HinhCMS/2021-12/LOGO 1_Key_03122021091407.PNG
(BDIZA) - Thực hiện chương trình công tác năm 2021, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương; sự hỗ trợ của các ngành các cấp; hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương trong tháng 11/2021 đạt được kết quả như sau:
12/3/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 hàng ngày tại Trung tâm y tế TP Thủ Dầu MộtTin tức sự kiện; Thông báoTinThông báo tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 hàng ngày tại Trung tâm y tế TP Thủ Dầu Một/HinhCMS/2021-11/30112021_Key_30112021095154.jpg
(BDIZA) - Ngày 26/11/2021, Trung tâm y tế TP Thủ Dầu Một ban hành Văn bản số 916/TTYT-KSDB về việc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 hàng ngày. Cụ thể như sau:
11/30/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Hỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (BQL: 132DN, 260 người)Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành Chính; Tin tức sự kiệnTinHỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (BQL: 132DN, 260 người)/HinhCMS/2021-11/nguoi-nuoc-ngoai-nhap-canh_Key_23112021151247.png
(BDIZA) - Ngày 19/11/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản 5943/UBND-VX về hỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (BQL: 132DN, 260 người).
11/23/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Hỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (BQL: 99DN, 251 người)Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành Chính; Tin tức sự kiệnHỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (BQL: 99DN, 251 người)/HinhCMS/2021-11/dieu-kien-tien-quyet-de-duoc-nhap-canh-viet-nam_Key_23112021151524.jpg
(BDIZA) - Ngày 19/11/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản 5957/UBND-VX về hỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (BQL: 99DN, 251 người).
11/23/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio