Tin Tức
Thứ 5, Ngày 14/04/2011, 10:46
Tình hình hoạt động của các KCN Bình Dương quý I/2011
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/04/2011
(BDIZA) Trong 3 tháng đầu năm, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức như tiền lương cơ bản tăng, giá cả các nguyên vật liệu đầu vào đều tăng, nhưng các doanh nghiệp đều khắc phục khó khăn, có sự điều chỉnh phù hợp, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, có tăng trưởng so với cùng kỳ; đồng thời chăm lo cho người lao động ổn định cuộc sống, nhất là chế độ tiền lương, thưởng để người lao dộng đón Tết T...


 

 

 

Về thu hút đầu tư:

Trong tháng 3, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 02 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 138 tỷ đồng; 03 dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký 13.752.697 USD; 06 lượt dự án FDI tăng vốn với số vốn tăng thêm 17.600.000 USD. Như vậy, trong 3 tháng đầu năm, có 05 dự án trong nước được cấp với tổng vốn đầu tư đăng ký 533 tỷ đồng, bằng 76,1% kế hoạch; 06 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 18.082.697 USD; 13 lượt dự án FDI điều chỉnh tăng thêm vốn đầu tư 29.675.500 USD.

Về thực hiện vốn đầu tư:

Trong kỳ các doanh nghiệp khu công nghiệp đã triển khai thực hiện vốn đầu tư ước đạt 125.384.701 USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2010, đạt 31,2% kế hoạch năm; trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 118.813.398 USD (chiếm tỷ lệ 94,4%), tăng 3,3% so với cùng kỳ, khu vực trong nước đạt 6.571.303 USD (chiếm tỷ lệ 5,6%), tăng 6,6% so với cùng kỳ.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN:

Đến nay trong các KCN Bình Dương có 878 doanh nghiệp/dự án đi vào hoạt động (đạt tỷ lệ 78,7% trên tổng số doanh nghiệp/dự án được cấp phép), tăng 134 doanh nghiệp so với cuối năm 2010, tăng 22,6% so với cùng kỳ, đạt 268% kế hoạch năm, trong đó: có 555 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (chiếm 63%), 323 doanh nghiệp đầu tư trong nước (chiếm 37%).

* Ước các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý I năm 2011 của các doanh nghiệp KCN đạt được như sau:

- Doanh thu: 1,135 tỷ USD tăng 2,8% so với cùng kỳ và đạt 25% kế hoạch năm; Trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 798.278.153 USD (chiếm tỷ lệ  70%), tăng 2,9% so với cùng kỳ, khu vực trong nước đạt 336.998.710 USD (chiếm tỷ lệ 30%), tăng 2,6% so với cùng kỳ.

- Kim ngạch xuất khẩu: 505.035.753 USD tăng 3% so với cùng kỳ và đạt 20,2% kế hoạch năm; Trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 471.859.096 USD (chiếm tỷ lệ 93%), tăng 2,9% so với cùng kỳ, khu vực trong nước đạt 33.176.656 USD (chiếm tỷ lệ 7%), tăng 3,4% so với cùng kỳ.

- Kim ngạch nhập khẩu: 653.569.734 USD tăng 2,7% so với cùng kỳ và đạt 27,2% kế hoạch năm; Trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 567.355.693 USD (chiếm tỷ lệ 86%), tăng 2,6% so với cùng kỳ, khu vực trong nước đạt 86.214.041 USD (chiếm tỷ lệ 14%), tăng 2,8 % so với cùng kỳ.

    - Thuế và các khoản nộp ngân sách: 28.697.496 USD tăng 2,6% so với cùng kỳ và đạt 21,3 kế hoạch năm; Trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 23.983.570 USD (chiếm tỷ lệ 82%), tăng 2,5% so với cùng kỳ, khu vực trong nước đạt 4.713.926 USD (chiếm tỷ lệ 18 %), tăng 2,8 % so với cùng kỳ.

Người viết tin: Nguyễn Thành Nhân

Lượt người xem:  Views:   2166
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức