Tin Tức
Thứ 5, Ngày 13/03/2014, 03:57
Hưởng ứng các hoạt động Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 16 năm 2014
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/03/2014
(BDIZA) – Ngày 07/3/2014, Ban Quản lý các KCN Bình Dương có công văn số 139/BQL-LĐ hướng dẫn các chủ đầu tư, doanh nghiệp KCN tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng  hưởng ứng các hoạt động Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 16 năm 2014. Nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện Công văn số 3929/BCĐTLQG-ATLĐ ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về An toàn Vệ sinh Lao động-Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) Trung ương về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 16 năm 2014 và Công văn số 304/BCĐ ngày 27/02/2014 của Ban Chỉ đạo tỉnh về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 16 năm 2014.

Để tổ chức tốt các hoạt động hướng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN với chủ đề: “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”, Ban Quản lý các KCN Bình Dương hướng dẫn các chủ đầu tư, doanh nghiệp KCN thực hiện một số nội dung sau:

1. Trước Tuần lễ: Từ nay đến ngày 16/03/2014.

- Tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, quyền và nghĩa vụ của người lao động, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân và các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ-PCCN theo Tải về Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND ngày 09/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

- Tổng vệ sinh ở khu vực văn phòng và nơi làm việc.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy theo hướng dẫn của Ban Quản lý các KCN Bình Dương tại Tải về văn bản số 51/BQL-VP ngày 17/01/2014 về việc tăng cường công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong các KCN năm 2014.

2. Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, áp phích ở nơi làm việc:

Thời gian treo băng rôn từ ngày 08/3/2014 đến ngày 28/3/2014:

      * Cổng ra vào KCN, Doanh nghiệp KCN: “Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014”.

      *Trong doanh nghiệp tại nơi sản xuất: Treo ít nhất 03 khẩu hiệu tuyên truyền phù hợp với khu vực làm việc (lựa chọn trong số 05 khẩu hiệu sau):

     1. Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không an toàn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc.

     2. Tăng cường văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc.

     3. An toàn vệ sinh lao động vì hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

    4. Phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong lao động sản xuất là trách nhiệm của mọi người.

     5 Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ là trách nhiệm của toàn dân.

3. Trong Tuần lễ: Từ ngày 16/3/2014 đến ngày 22/3/2014.

- Tổ chức Lễ phát động tại doanh nghiệp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN do Tỉnh phát động và chương trình hành động bằng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình và điều kiện của doanh nghiệp.

Việc tổ chức gọn nhẹ, có hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức.

- Tổ chức thăm hỏi động viên và tặng quà cho nạn nhân và các gia đình nạn nhân tai nạn lao động xảy ra trong doanh nghiệp.

4. Sau Tuần lễ: Từ ngày 24/3/2014 đến 31/12/2014.

 - Triển khai thực hiện các chương trình và biện pháp cải thiện điều kiện lao động, ATVSLĐ-PCCN cho đến hết năm 2014.

- Tổng kết đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện việc hướng ứng Tuần lễ về Ban Quản lý các KCN Bình Dương trước ngày 05/04/2014.

Ban Quản lý các KCN Bình Dương đề nghị các Công ty phát triển hạ tầng KCN, các Doanh nghiệp KCN triển khai thực hiện tốt Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 16 và tổ chức tổng kết đánh giá, gửi báo cáo đúng theo thời gian quy định.

Nguyễn Thành Nhân
Lượt người xem:  Views:   1260
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức