Tin Tức
 
(BDIZA) –Trong thời gian từ ngày 04-09-2014 đến ngày 23-09-2014, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã cấp 5 Giấy phép xây dựng cho các công trình dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Bình Dương, với danh sách cụ thể như sau: 
 
(BDIZA) - Sáng nay, ngày 16-9, tại UBND tỉnh (tầng 16-Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung) đã diễn ra buổi lễ trao giấy chứng nhận đầu tư đợt 3 năm 2014 cho các doanh nghiệp đầu tư tại Bình Dương.  
 
(BDIZA) – Ngày 10/9/2014, Bưu điện tỉnh Bình Dương sẽ chính thức triển khai thực hiện “Dịch vụ chuyển phát kết quả hồ sơ hành chính công” tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương” 
 
(BDIZA) - Sáng nay, ngày 04-9-2014, tại Văn phòng Công ty TNHH KBK Việt Nam đã tổ chức buổi Lễ khánh thành nhà máy công ty. Tại buổi lễ có Ông Trần Thanh Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ông Trần Văn Liễu – Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cùng lãnh đạo một số đơn vị đã đến tham dự cắt băng khánh thành và phát biểu tại buổi lễ. 
 
(BDIZA) - Ngày 03-9-2014, Ông Trần Văn Liễu, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho ông Hàn Vinh Quang, chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị.  
 
(BDIZA) - Sáng 03-9, tại UBND tỉnh (tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh), Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Văn Nam chủ trì họp Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh. 
 
(BDIZA) – Trong thời gian từ ngày 06-8-2014 đến ngày 28-8-2014, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã cấp 11 Giấy phép xây dựng cho các công trình dự án đầu tư vào khu công nghiệp Bình Dương, với danh sách cụ thể như sau: 
 
(BDIZA) –  Ngày 11/08/2014, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 253/LĐLĐ về việc đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước. 
 
(BDIZA) –Trong thời gian từ ngày 08-07-2014 đến ngày 06-08-2014, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã cấp 9 Giấy phép xây dựng cho các công trình dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Bình Dương, với danh sách cụ thể như sau: 
 
(BDIZA) - Sáng nay, ngày 06-8, Ông Trần Văn Liễu, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho ông Okazaki Seiji, chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.  
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thông báo 499/TB-BQL v/v ngưng sản xuất theo phương án "3 tại chỗ"Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinThông báo 499/TB-BQL v/v ngưng sản xuất theo phương án "3 tại chỗ"/HinhCMS/2021-07/499TB_Key_30072021160706.jpg
(BDIZA) - Ngày 30 tháng 7 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Thông báo số 499/TB-BQL về việc ngưng sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" của Công ty cổ phần Detchun Việt Nam.
7/30/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Công văn 2987/BQL-DN v/v Tạm ngừng hoạt động khi có ca nhiễm hoặc nghi nhiễmThông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinCông văn 2987/BQL-DN v/v Tạm ngừng hoạt động khi có ca nhiễm hoặc nghi nhiễm/HinhCMS/2021-07/2987TB_Key_30072021142825.jpg
(BDIZA) - Ngày 30 tháng 7 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành công văn số 2987/BQL-DN về việc tạm ngừng hoạt động khi có ca nhiễm hoặc nghi nhiễm.
7/30/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Tăng cường biện pháp trong thực hiện giãn cách xã hội, giảm mật độ giao thông của người và phương tiện giao thôngTin tức sự kiện; Thông tin Covid 19TinTăng cường biện pháp trong thực hiện giãn cách xã hội, giảm mật độ giao thông của người và phương tiện giao thông/HinhCMS/2021-07/2981TB_Key_29072021153649.jpg
(BDIZA) - Ngày 29 tháng 7 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 2981/BQL-VP về việc tăng cường biện pháp trong thực hiện giãn cách xã hội, giảm mật độ giao thông của người và phương tiện giao thông.
7/29/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Văn bản 2945/BQL-VP ngày 23/7/2021 về hướng dẫn và thực hiện chế độ Phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinVăn bản 2945/BQL-VP ngày 23/7/2021 về hướng dẫn và thực hiện chế độ Phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" /HinhCMS/2021-07/28072021_Key_28072021153658.jpg
(BDIZA) - Ngày 23/7/2021, Ban Quản lý ban hành Văn bản số 2945/BQL-VP về việc thực hiện Phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" và chế độ báo cáo. Cụ thể như sau:
7/28/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Hướng dẫn hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTgThông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinHướng dẫn hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg/HinhCMS/2021-07/42860001_Key_26072021140859.jpg
(BDIZA) - Ngày 22 tháng 7 năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn số 4286/SLĐTBXH-DN về việc hướng dẫn hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.
7/26/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo đến người lao động tại các Doanh nghiệp về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnThông báo đến người lao động tại các Doanh nghiệp về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ./HinhCMS/2021-07/4384_Key_26072021151154.jpg
(BDIZA) - Ngày 23 tháng 7 năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 4384/SLĐTBXH-CSLĐ về việc thông báo đến người lao động tại các Doanh nghiệp về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
7/26/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Thực hiện các Văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tếThông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinThực hiện các Văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế/HinhCMS/2021-07/3426_Key_26072021140144.jpg
(BDIZA) - Ngày 23 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 3426/UBND-VX về việc Thực hiện các Văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế.
7/26/2021 2:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo 494/TB-BQL ngày 23/7/2021 V/v tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 6)Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnThông báo 494/TB-BQL ngày 23/7/2021 V/v tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 6)/HinhCMS/2021-07/494t_Key_23072021141730.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo về việc tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 6). Nội dung như sau:
7/23/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo 482/TB-BQL ngày 21/7/2021 V/v tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 5)Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnThông báo 482/TB-BQL ngày 21/7/2021 V/v tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 5)/HinhCMS/2021-07/482TT_Key_21072021151506.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo về việc tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 5). Nội dung như sau:
7/21/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Công văn 2910/BQL-VP về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnCông văn 2910/BQL-VP về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19./HinhCMS/2021-07/Covid19ds_Key_21072021153438.jpg
(BDIZA) - Ngày 21 tháng 7 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 2910/BQL-VP về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
7/21/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận khai báo y tế phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương thuộc tỉnh Bình DươngThông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnThông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận khai báo y tế phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương thuộc tỉnh Bình Dương/HinhCMS/2021-07/covid-19-1280x549_Key_21072021144143.jpg
(BDIZA)-Nhằm hỗ trợ, tư vấn, xử lý thông tin từ người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona (2019-nCoV) một cách kịp thời, hiệu quả, chính xác; giảm thiểu tối đa khả năng nhiễm bệnh và lây lan của dịch bệnh, ngành Y tế Bình Dương thông báo các kênh tiếp nhận, xử lý thông tin nóng phòng, chống dịch.
7/21/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo 480/TB-BQL ngày 20/7/2021 V/v tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 4)Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinThông báo 480/TB-BQL ngày 20/7/2021 V/v tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 4)/HinhCMS/2021-07/480T_Key_20072021202926.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo về việc tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 4). Nội dung như sau:
7/20/2021 9:00 PMYesĐã ban hành
THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ PHƯƠNG ÁN "3 TẠI CHỖ" VÀ "1 CUNG ĐƯỜNG, 2 ĐỊA ĐIỂM"Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinTHÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ PHƯƠNG ÁN "3 TẠI CHỖ" VÀ "1 CUNG ĐƯỜNG, 2 ĐỊA ĐIỂM"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ PHƯƠNG ÁN "3 TẠI CHỖ" VÀ "1 CUNG ĐƯỜNG, 2 ĐỊA ĐIỂM":
7/20/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo 478/TB-BQL ngày 19/7/2021 V/v tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 3)Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinThông báo 478/TB-BQL ngày 19/7/2021 V/v tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 3)/HinhCMS/2021-07/478tb_Key_19072021191100.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo về việc tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 3). Nội dung như sau:
7/19/2021 7:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo 475/TB-BQL ngày 19/7/2021 V/v tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 2)Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinThông báo 475/TB-BQL ngày 19/7/2021 V/v tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 2)/HinhCMS/2021-07/475_TBBQL_Key_19072021144625.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo về việc tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 2). Nội dung như sau:
7/19/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Công văn 2853/BQL-VP về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các KCNThông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnCông văn 2853/BQL-VP về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các KCN/HinhCMS/2021-07/Covid-19-Co dong_Key_18072021192456.jpg
(BDIZA) - Ngày 18 tháng 7 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 2853/BQL-VP về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các KCN.
7/18/2021 8:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo 471/TB-BQL về việc Danh sách Doanh nghiệp đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm"Tin tức sự kiện; Thông tin Covid 19TinThông báo 471/TB-BQL về việc Danh sách Doanh nghiệp đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm"/HinhCMS/2021-07/471tb_Key_18072021165444.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo Danh sách Doanh nghiệp đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" theo Thông báo số 471/TB-BQL.
7/18/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Công văn 2851/BQL-VP về việc hoạt động sản xuất của doanh nghiệp KCN trong tình hình dịch bệnh Covid-19Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinCông văn 2851/BQL-VP về việc hoạt động sản xuất của doanh nghiệp KCN trong tình hình dịch bệnh Covid-19/HinhCMS/2021-07/285100011_Key_16072021161411.jpg
(BDIZA) - Ngày 16 tháng 7 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 2851/BQL-VP về việc hoạt động sản xuất của doanh nghiệp KCN trong tình hình dịch bệnh Covid-19.
7/16/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Công văn 1587/UBND-VX của UBND thành phố Dĩ An về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnCông văn 1587/UBND-VX của UBND thành phố Dĩ An về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19/HinhCMS/2021-07/5K_Key_16072021140533.jpg
(BDIZA) - Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An đã ban hành Công văn 1587/UBND-VX  về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19.
7/16/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Công văn 2839/BQL-VP về việc hướng dẫn sản xuất của doanh nghiệp KCN và đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ"Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnCông văn 2839/BQL-VP về việc hướng dẫn sản xuất của doanh nghiệp KCN và đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(BDIZA) - Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 2839/BQL-VP về việc hướng dẫn sản xuất của doanh nghiệp KCN và đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ".
7/16/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủThông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnHướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ/HinhCMS/2021-07/NQ68_Key_15072021211944.jpg
(BDIZA) - Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 2838/BQL-VP về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
7/15/2021 10:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo số 468/TB-BQL về việc thực hiện các phương thức giải quyết TTHC trong giai đoạn phòng, chống Covid-19Thông báoThông báo số 468/TB-BQL về việc thực hiện các phương thức giải quyết TTHC trong giai đoạn phòng, chống Covid-19/HinhCMS/2021-07/00013_Key_14072021103656.jpg
(BDIZA) - Ngày 14 tháng 7 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Thông báo số 468/TB-BQL về việc thực hiện các phương thức giải quyết TTHC trong giai đoạn phòng, chống Covid-19.
7/14/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Thường trực Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương gặp gỡ Chủ đầu tư cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình DươngTin tức sự kiệnTinThường trực Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương gặp gỡ Chủ đầu tư cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương/HinhCMS/2021-07/TT1_Key_13072021135924.jpg
(BDIZA) - Sáng ngày 13 tháng 7 năm 2021, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương gặp gỡ Chủ đầu tư cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
7/13/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Công văn 1237/KSBT-KHNV về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch, các bước tiến hành và kịch bản mẫu phòng chống Covid-19 trong nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệpThông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinCông văn 1237/KSBT-KHNV về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch, các bước tiến hành và kịch bản mẫu phòng chống Covid-19 trong nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp/HinhCMS/2021-07/1237_Key_12072021150733.jpg
(BDIZA) - Ngày 10 tháng 6 năm 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn 1237/KSBT-KHNV về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch, các bước tiến hành và kịch bản mẫu phòng chống Covid-19 trong nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp.
7/12/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19.Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinĐẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19./HinhCMS/2021-07/QR_Key_12072021140120.jpg
(BDIZA) - Ngày 05 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 2994/UBND-VX về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19.
7/12/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Video hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 ở cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệpTin tức sự kiện; Thông tin Covid 19Video hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 ở cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương giới thiệu đến doanh nghiệp và người lao động Video hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 ở cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp:
7/12/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Triển khai Công văn số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021 của Bộ Y Tế về việc tiếp nhập đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phươngTin tức sự kiện; Thông tin Covid 19TinTriển khai Công văn số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021 của Bộ Y Tế về việc tiếp nhập đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương/HinhCMS/2021-07/3069UBNDVX0772021_Key_09072021161306.jpg
(BDIZA) - Ngày 07/7/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản 3069/UBND-VX về việc triển khai Công văn số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021 của Bộ Y Tế về việc tiếp nhập đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương. Cụ thể như sau:
7/9/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Củng cố thành lập Tổ An toàn Covid-19 tại các Doanh nghiệp, Khu công nghiệpThông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinCủng cố thành lập Tổ An toàn Covid-19 tại các Doanh nghiệp, Khu công nghiệp/HinhCMS/2021-07/08072021_Key_08072021160816.jpg
(BDIZA) - Ngày 08/7/2021, Ban Quản lý ban hành văn bản số 2766/BQL-DN về việc củng cố thành lập Tổ An toàn Covid-19 tại các Doanh nghiệp, Khu công nghiệp. Nội dung như sau:
7/8/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệpThông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinKế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp/HinhCMS/2021-07/Phong-Dich-Binh-Duon_Key_07072021134512.jpg
(BDIZA) - Ngày 01 tháng 7 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-BQL về việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.
7/7/2021 2:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật  về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Tin tức sự kiệnTinKế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật  về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”/HinhCMS/2021-07/tim_hieu_phap_luat_truc_tuyen_nam_2017_600-09_51_11_695_Key_05072021085117.jpg
(BDIZA) - Ngày 25 tháng 6 năm 2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-HDPH về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật  về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”.
7/5/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio