Tin Tức
Thứ 4, Ngày 03/09/2014, 03:14
Ban Quản lý các KCN Bình Dương cấp giấy phép xây dựng cho các Doanh nghiệp trong thời gian từ ngày 06-08-2014 đến ngày 28-08-2014
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/09/2014
(BDIZA) – Trong thời gian từ ngày 06-8-2014 đến ngày 28-8-2014, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã cấp 11 Giấy phép xây dựng cho các công trình dự án đầu tư vào khu công nghiệp Bình Dương, với danh sách cụ thể như sau:

DANH SÁCH ĐÃ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Từ 6/8-28/8/2014)

STT

Chủ Đầu tư

Địa điểm

Số GPXD

Ngày cấp

DT đất (m2)

DT XD (m2)

DT sàn(m2)

Vốn xây dựng (tỷ đồng)

Cấp phép mới

Cấp phép mở rộng

1

Cty TNH Nakashima Việt Nam

Mỹ Phước 3

98/GPXD

23/7/2014

5.000,00

630,51

630,51

6,000

x

 

2

Cty CP TPDD Nutifood Bình Dương

Mỹ Phước

99/GPXD

25/7/2014

80.000,00

9.527,84

9.527,84

14,025

x

 

3

Cty TNHH Shinwon Castech (Việt Nam)

Mỹ Phước 3

100/GPXD

28/7/2014

5.837,50

2.881,08

3.289,08

17,700

x

 

4

Nhà kho, VP (GĐ 3) Cty TNHH Primacy VN

Mỹ Phước

108/GPXD

27/8/2014

9.690,00

1.101,24

2.709,28

7,575

 

x

5

Nhà máy gỗ Dân Thanh Thanh

Tân Đông Hiệp B

104/GPXD

27/8/2014

6.000,00

3.452,00

3.452,00

7,500

x

 

6

Nhà xưởng 1 Cty CP TM SX XD Hưng Thịnh

Đồng An

107/GPXD

27/8/2014

4.022,60

2.000,00

2.000,00

4,680

x

 

7

Nhà xưởng 2 Cty CP TM SX XD Hưng Thịnh

Đồng An

111/GPXD

27/8/2014

3.086,60

1.670,00

1.720,00

4,290

x

 

8

Nhà xưởng 3 Cty CP TM SX XD Hưng Thịnh

Đồng An

110/GPXD

27/8/2014

3.199,40

1.800,00

1.800,00

4,680

x

 

9

Nhà xưởng 4 Cty CP TM SX XD Hưng Thịnh

Đồng An

109/GPXD

27/8/2014

5.504,90

2.700,00

2.940,00

7,020

x

 

10

Nhà xưởng 5&6 Cty CP TM SX XD Hưng Thịnh

Đồng An

106/GPXD

27/8/2014

6.987,50

4.000,00

4.000,00

10,000

x

 

11

Nhà xưởng 7 Cty CP TM SX XD Hưng Thịnh

Đồng An

105/GPXD

27/8/2014

4.326,60

2.375,00

2.375,00

6,175

x

 


Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng
Lượt người xem:  Views:   1144
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức