Tin Tức
Thứ 3, Ngày 12/07/2011, 09:23
Hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/07/2011
(BDIZA) Ngày 23/6/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số92/2011/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ.Nhằm mục đích hỗ trợ một phần tài chính cho cán bộ, công chức,viên chức, người lao động trong các doanh nghiệp, ngày 23 tháng 6 năm 2011, BộTài chính đã ban hành Thông tư số 92/2011/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện trợ cấpkhó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp theo Quyết định số471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, việc hỗ trợ được áp dụng trong phạm vi các doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sỡ hữu, công ty nhà nước chưa chuyển đổi.

Đối tượng được áp dụng trợ cấp theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2011/TT-BTC là người lao động có tên trong danh sách lao động của doanh nghiệp tại thời điểm 30 tháng 3 năm 2011 và có thu nhập từ 2,2 triệu đồng/tháng trở xuống (trừ các khoản tiền thưởng từ lợi nhuận sau thuế củadoanh nghiệp, tiền ăn ca, chế độ bồi dưỡng nghề độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại nguy hiểm).

Mức trợ cấp được quy định theo Thông tư nàytối thiểu không dưới 250.000 đồng/tháng hoặc có thể nhiều hơn tùy vào việc các doanh nghiệp căn cứ vào nguồn Quỹ  tài chính hợp pháp và khả năng tàichính của doanh nghiệp để quyết định mức trợ cấp khó khăn cụ thể cho người lao động. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp được quyền chủ động thực hiện chi trợ cấp khó khăn cho người lao động một lần trong năm 2011 trên cơ sở căn cứ mức trợcấp và danh sách người lao động được hưởng trợ cấp đã được phê duyệt.

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc công ty đối với công ty có Hội đồng quản trị của công ty nhà nước chưa chuyển đổi;Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với công ty TNHH, công ty hợpdanh); Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần)…sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức Công đoàn doanh nghiệp (nếu có), quyết định phê duyệt mức chi trợ cấpkhó khăn và danh sách người lao động được hưởng trợ cấp khó khăn của doanh nghiệp.

Ngoài ra, Thông tư số 92/2011/TT-BTC cũng quy định các doanh nghiệp khác (ngoài khu vực nhà nước) cũng được áp dụng quy định tại Thông tư này để thực hiện trợ cấp khó khăn cho người lao động của doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày10 tháng 8 năm 2011.

Chi tiết Thông tư xem  Tải về tại đây.

 

Lượt người xem:  Views:   2077
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức