Tin Tức
 
(BDIZA) - Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 02/2024/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch chi tiết theo quy trình thủ tục rút gọn 
 
(BDIZA) - Ngày 26/3/2024, Tỉnh ủy Bình Dương ban hành văn bản số 144-KH/TU về Kế hoạch tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh 2024 
 
(BDIZA) - Ngày 15/5/2024, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã ban hành Văn bản số 03-CV/ĐUK về phát động tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024 
 
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Zeng Hsing Industrial (KCN VSIP II-A); Công ty TNHH Matsumura Electronics Industry VN (KCN Mỹ Phước 3), Công ty TNHH SJF Vina (KCN Mỹ Phước 3) 
 
(BDIZA) - Ngày 20/5/2024, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành văn bản số 451/SKHCN-QLKH&SHTT về việc tra cứu về sở hữu công nghiệp tại trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ 
 
(BDIZA) - Cấp giấy phép môi trường cho Công ty CP Sơn dầu khí Việt Nam (KCN Sóng Thần 3) (Giấy phép số 43/GPMT-BQL ngày 06/5/2024 
 
(BDIZA) - Kế hoạch số 14/KH-BQL triển khai chuyển đổi số và nhiệm vụ trọng tâm về Thành phố thông minh Bình Dương năm 2024  
 
(BDIZA) - Báo cáo số 05/BC-BQL ngày 15/01/2024 về tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 
 
(BDIZA) - Kế hoạch số 14/KH-BQL ngày 30/8/2023 về chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ CNTT giai đoạn 2022-2025 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương 
 
(BDIZA) - Ngày 16 tháng 5 năm 2024, BCĐ Đề án Công tác Dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh ban hành kế hoạch số Số 03 - KH/BCĐĐA về Tổ chức triển khai thực hiện “Ngày thứ bảy văn minh”. Nội dung Cụ thể như sau: 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài chính ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giáTuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinThông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài chính ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá/HinhCMS/2024-07/VanBanPLMoi_Key_19072024102652.jpg
(BDIZA) - Ngày 01/7/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2024/TT-BTC ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá
7/19/2024 11:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường Công ty TNHH: SJF ViNa, Zeng Hsing Industrial, Sato-Sangyo Việt NamBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường Công ty TNHH: SJF ViNa, Zeng Hsing Industrial, Sato-Sangyo Việt Nam/HinhCMS/2024-07/CapPhepMoiTruong_Key_18072024141521.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường Công ty TNHH SJF ViNa - KCN Mỹ Phước 3, Công ty TNHH Zeng Hsing Industrial  - KCN VSIP, Công ty TNHH Sato-Sangyo Việt Nam - KCN Mỹ Phước 3
7/18/2024 3:00 PMNoĐã ban hành
SPX xây dựng Trung tâm phân loại hàng hóa tự động tại Bình DươngTin tức sự kiệnTinSPX xây dựng Trung tâm phân loại hàng hóa tự động tại Bình Dương/HinhCMS/2024-07/17072024_1_Key_17072024090322.jpg
(BDIZA) - Chiều 16-7, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì tiếp và làm việc với ông Lim Hua Tiong - Tổng Giám đốc Frasers Property Việt Nam và bà Nguyễn Kim Anh - Giám đốc SPX Express Việt Nam
7/17/2024 10:00 AMYesĐã ban hành
Diễn đàn chính sách doanh nghiệp nhỏ và vừa với chủ đề: Tiếp cận vốn, Khơi thông điểm nghẽnThông báoTinDiễn đàn chính sách doanh nghiệp nhỏ và vừa với chủ đề: Tiếp cận vốn, Khơi thông điểm nghẽn/HinhCMS/2024-07/16072024_Key_16072024143847.jpg
(BDIZA) - Ngày 08/7/2024, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã ban hành Văn bản số 116/CV-TWH về việc tham dự Diễn đàn chính sách doanh nghiệp nhỏ và vừa với chủ đề: “Tiếp cận vốn – Khơi thông điểm nghẽn”.
7/16/2024 3:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà máy Công ty TNHH GingKo Textile VN - KCN Việt Hương 2Thông tin hồ sơ quy hoạch KCNTinQuyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà máy Công ty TNHH GingKo Textile VN - KCN Việt Hương 2/HinhCMS/2024-07/Thong tin QH_Key_16072024080255.jpg_Key_16072024080255.jpg
(BDIZA) - Quyết định 223/QĐ-BQL ngày 24/6/2024 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà máy Công ty TNHH GingKo Textile VN - KCN Việt Hương 2
7/16/2024 9:00 AMYesĐã ban hành
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà máy sản xuất Home Decor Cai Xing của Công ty TNHH Home Decor Cai Xing - KCN Nam Tân uyên mở rộngThông tin hồ sơ quy hoạch KCNTinQuyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà máy sản xuất Home Decor Cai Xing của Công ty TNHH Home Decor Cai Xing - KCN Nam Tân uyên mở rộng/HinhCMS/2024-07/Thong tin QH_Key_16072024080641.jpg_Key_16072024080641.jpg
(BDIZA) - Quyết định 240/QĐ-BQL ngày 04/7/2024 của Ban Quản lý về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà máy sản xuất Home Decor Cai Xing của Công ty TNHH Home Decor Cai Xing - KCN Nam Tân uyên mở rộng
7/16/2024 9:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà máy Công ty TNHH Thuộc Da Hồng Phúc 2 - KCN Việt Hương 2Thông tin hồ sơ quy hoạch KCNTinQuyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà máy Công ty TNHH Thuộc Da Hồng Phúc 2 - KCN Việt Hương 2/HinhCMS/2024-07/Thong tin QH_Key_16072024081229.jpg_Key_16072024081229.jpg
(BDIZA) - Quyết định 236/QĐ-BQL ngày 01/7/2024 của Ban Quản lý về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà máy Công ty TNHH Thuộc Da Hồng Phúc 2 - KCN Việt Hương 2
7/16/2024 9:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Medlog depot Bình Dương - KCN Sóng Thần 3Thông tin hồ sơ quy hoạch KCNTinQuyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Medlog depot Bình Dương - KCN Sóng Thần 3/HinhCMS/2024-07/Thong tin QH_Key_12072024090526.jpg_Key_12072024090526.jpg
(BDIZA) - Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Medlog depot Bình Dương - KCN Sóng Thần 3
7/12/2024 10:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 công trình Nhà máy sản xuất - Giai đoạn 2 Công ty TaTa Coffee Việt Nam - KCN VSIP IIAThông tin hồ sơ quy hoạch KCNTinQuyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 công trình Nhà máy sản xuất - Giai đoạn 2 Công ty TaTa Coffee Việt Nam - KCN VSIP IIA/HinhCMS/2024-07/Thong tin QH_Key_12072024084706.jpg_Key_12072024084706.jpg
(BDIZA) - Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 công trình Nhà máy sản xuất - Giai đoạn 2 Công ty TaTa Coffee Việt Nam - KCN VSIP IIA
7/12/2024 9:00 AMNoĐã ban hành
TOÀN VĂN: QUY ĐỊNH SỐ 144-QĐ/TW VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN GIAI ĐOẠN MỚI.Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinTOÀN VĂN: QUY ĐỊNH SỐ 144-QĐ/TW VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN GIAI ĐOẠN MỚI./HinhCMS/2024-07/09072024_7_Key_10072024080457.jpg
(BDIZA) – Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144). Cổng TTĐT Chính phủ giới thiệu toàn văn Quy định số 144 như sau:
7/10/2024 9:00 AMYesĐã ban hành
Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng các cấp.Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinBộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng các cấp./HinhCMS/2024-07/VanBanPLMoi_Key_10072024081450.jpg
(BDIZA) – Ngày 14/6/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
7/10/2024 9:00 AMYesĐã ban hành
Hướng dẫn triển khai thực hiện mức lương tối thiểu theo Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủThông báoTinHướng dẫn triển khai thực hiện mức lương tối thiểu theo Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ/HinhCMS/2024-07/09072024_Key_09072024143921.jpg
(BDIZA) – Ngày 08/7/2024, Ban Quản lý đã ban hành Văn bản số 1933/BQL-DNLĐ về việc triển khai thực hiện mức lương tối thiểu theo Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ. Nội dung cụ thể như sau:
7/9/2024 3:00 PMYesĐã ban hành
Lễ kết nạp đảng viên mới thuộc Chi bộ Văn phòng, Đảng bộ Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình DươngĐoàn Thanh niênTinLễ kết nạp đảng viên mới thuộc Chi bộ Văn phòng, Đảng bộ Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương/HinhCMS/2024-07/08072024_5_Key_09072024092925.jpg
(BDIZA) – Ngày 28/6/2024 tại Hội trường Ban Quản lý, Chi bộ Văn phòng – Đảng bộ Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Huỳnh Lê Duy An
7/9/2024 10:00 AMYesĐã ban hành
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn (Quy hoạch tổng mặt bằng) tỷ lệ 1/500 Dự án: Nhà máy Sữa NutribizThông tin hồ sơ quy hoạch KCNTinQuyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn (Quy hoạch tổng mặt bằng) tỷ lệ 1/500 Dự án: Nhà máy Sữa Nutribiz/HinhCMS/2024-07/Thong tin QH_Key_09072024093738.jpg_Key_09072024093738.jpg
(BDIZA) - Ngày 25/6/2024, Ban Quản lý ban hành Quyết định số 227/QĐ-BQL về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 Dự án: Nhà máy Sữa Nutribiz - KCN Quốc tế Protrade
7/9/2024 10:00 AMNoĐã ban hành
Chốt 3 luật về bất động sản có hiệu lực từ 01/8/2024Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinChốt 3 luật về bất động sản có hiệu lực từ 01/8/2024/HinhCMS/2024-07/08072024_2_Key_08072024153711.jpg
(BDIZA) - Với việc được Quốc hội thông qua, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản sẽ có hiệu lực từ 01/8/2024, sớm hơn 5 tháng so với quy định trước đó.
7/8/2024 4:00 PMYesĐã ban hành
Chính phủ ban hành Nghị định Giảm thuế giá trị gia tăng từ 1/7.Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinChính phủ ban hành Nghị định Giảm thuế giá trị gia tăng từ 1/7./HinhCMS/2024-07/08072024_4_Key_08072024141855.jpg
(BDIZA) - Từ 1/7-31/12/2024, cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng.
7/8/2024 3:00 PMYesĐã ban hành
Quy định mới về cơ chế mua bán điện trực tiếpTuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinQuy định mới về cơ chế mua bán điện trực tiếp/HinhCMS/2024-07/08072024_5_Key_09072024074713.png
(BDIZA) – Ngày 03/7/2024, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 80/2024/NĐ-CP quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với Khách hàng sử dụng điện lớn, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/7/2024
7/8/2024 11:00 AMYesĐã ban hành
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 Dự án Công ty TNHH East Pacific FoodsThông tin hồ sơ quy hoạch KCNTinQuyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 Dự án Công ty TNHH East Pacific Foods/HinhCMS/2024-07/Thong tin QH_Key_04072024141416.jpg_Key_04072024141416.jpg
(BDIZA) - Quyết định số 224/QĐ-BQL ngày 24/6/2024 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 Dự án Công ty TNHH East Pacific Foods
7/4/2024 3:00 PMNoĐã ban hành
Danh sách ngành nghề thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Bình DươngDanh sách ngành nghề thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Bình Dương/HinhCMS/2024-07/THDT_Key_02072024153509.jpg
(BDIZA) - Danh sách ngành nghề thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Bình Dương
7/2/2024 4:00 PMNoĐã ban hành
TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng.Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinTOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng./HinhCMS/2024-07/PBGDPL_Key_01072024140228.jpg
(BDIZA) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
7/1/2024 3:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH UE Furniter Việt NamBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH UE Furniter Việt Nam/HinhCMS/2024-07/CapPhepMoiTruong_Key_01072024142213.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH UE Furniter Việt Nam
7/1/2024 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường Công ty TNHH II - VI Việt NamBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường Công ty TNHH II - VI Việt Nam/HinhCMS/2024-07/CapPhepMoiTruong_Key_01072024142501.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường Công ty TNHH II - VI Việt Nam - KCN VSIP
7/1/2024 3:00 PMNoĐã ban hành
Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinNghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024/HinhCMS/2024-07/PBGDPL_Key_01072024132854.jpg
(BDIZA) – Ngày 17/6/2024, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64/2024/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024
7/1/2024 2:00 PMYesĐã ban hành
Nghị định số 45/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừaTuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinNghị định số 45/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa/HinhCMS/2024-07/VANBANMOI_Key_01072024133319.jpg
(BDIZA) – Ngày 26/4/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2024/NĐ-CP của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
7/1/2024 2:00 PMYesĐã ban hành
Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng mới từ 01/7Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinChính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng mới từ 01/7/HinhCMS/2024-07/01072024_Key_01072024134634.jpg
(BDIZA) -  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
7/1/2024 2:00 PMYesĐã ban hành
Bình Dương: Lấy ý kiến quy định mức thu lệ phí đăng ký kinh doanhTin tức sự kiệnTinBình Dương: Lấy ý kiến quy định mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh/HinhCMS/2024-06/27062024_Key_27062024095601.jpg
(BDIZA) - UBND tỉnh Bình Dương lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét thông qua.
6/27/2024 10:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Namkyung Vina, Công ty TNHH Princemate VNBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Namkyung Vina, Công ty TNHH Princemate VN/HinhCMS/2024-06/CapPhepMoiTruong_Key_27062024092646.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Namkyung Vina - KCN Mỹ Phước 3; Công ty TNHH Princemate VN - KCN Nam Tân uyên
6/25/2024 11:00 AMNoĐã ban hành
Công đoàn cơ sở Ban Quản lý tham gia hội thi Nấu ăn nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2024)Tin tức sự kiệnTinCông đoàn cơ sở Ban Quản lý tham gia hội thi Nấu ăn nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2024)/HinhCMS/2024-06/24062024_Key_24062024151339.jpg
(BDIZA) – Ngày 21/6/2024, tại Nhà hàng sinh thái Phúc Lộc Thọ (xã Phú An, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương), Công đoàn viên chức tỉnh Bình Dương đã tổ chức nói chuyện chuyên đề kỹ năng quản lý cảm xúc “xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” thời hiện đại; biểu dương gia đình hạnh phúc, hội thi Nấu ăn nhân kỷ niệm 23 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6)
6/24/2024 4:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình DươngTuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinQuyết định Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương/HinhCMS/2024-06/21062024_Key_21062024160200.jpg
(BDIZA) - Ngày 17/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 1775/QĐ-UBND về việc Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, cụ thể như sau:
6/21/2024 5:00 PMYesĐã ban hành
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024Tin tức sự kiệnTinHội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024/HinhCMS/2024-06/20062024_1_Key_20062024142107.jpg
(BDIZA) – Ngày 10/6/2024, tại Hội trường Ban Quản lý đã tổ chức buổi Hội nghị triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024. Tham dự, đồng chí Nguyễn Đức Duân, Trưởng Ban Tuyên Giáo - Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Dương báo cáo và triển khai tại Hội nghị
6/20/2024 3:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio