Tin Tức
 
(BDIZA) Tối ngày 18-8, tạiTrung tâm Văn hóa tỉnh đã diễn ra chương trình công diễn và phát giải Hội thivăn nghệ - thể thao công nhân các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2011. 
 
 
 
Hàng ngày, Bác thường căn dặn các chiến sĩ cảnh vệ phải luôn có ý thứctổ chức, kỷ luật, triệt để tôn trọng nội quy chung. Bác bảo: “Khi bàn bạc côngviệc gì, đã quyết thì phải triệt để thi hành. Nếu đặt ra cho mình những việcphải làm thì cương quyết thực hiện cho bằng được”. 
Bát chè sẻ đôi (22/08/2011 01:46:24)
 
 
 
(BDIZA) Sau Cách mạng tháng Támnăm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm thấy nguy cơ đối với Đảng cầmquyền, không những là "bệnh quan liêu hách dịch, vênh váo lên mặt quancách mệnh", "đè đầu cưỡi cổ dân" mà cả nhiều thói xấu khác, rấtdễ nảy sinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là trong những người có chức, cóquyền, như bệnh địa vị, công thần, cục bộ địa phương, bè phái; cái thói chỉ lo... 
 
(TCTG)-Thứ trưởng Bộ Ngoạigiao Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Cuốn sách ảnh “Tình cảm của nhân dân thế giớivới Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành, hy vọng sẽ gópphần đưa Việt Nam và hình ảnh Bác Hồ đến gần hơn với cộng đồng người Việt Nam ởnước ngoài, bạn bè và nhân dân thế giới”. 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thông báo 499/TB-BQL v/v ngưng sản xuất theo phương án "3 tại chỗ"Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinThông báo 499/TB-BQL v/v ngưng sản xuất theo phương án "3 tại chỗ"/HinhCMS/2021-07/499TB_Key_30072021160706.jpg
(BDIZA) - Ngày 30 tháng 7 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Thông báo số 499/TB-BQL về việc ngưng sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" của Công ty cổ phần Detchun Việt Nam.
7/30/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Công văn 2987/BQL-DN v/v Tạm ngừng hoạt động khi có ca nhiễm hoặc nghi nhiễmThông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinCông văn 2987/BQL-DN v/v Tạm ngừng hoạt động khi có ca nhiễm hoặc nghi nhiễm/HinhCMS/2021-07/2987TB_Key_30072021142825.jpg
(BDIZA) - Ngày 30 tháng 7 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành công văn số 2987/BQL-DN về việc tạm ngừng hoạt động khi có ca nhiễm hoặc nghi nhiễm.
7/30/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Tăng cường biện pháp trong thực hiện giãn cách xã hội, giảm mật độ giao thông của người và phương tiện giao thôngTin tức sự kiện; Thông tin Covid 19TinTăng cường biện pháp trong thực hiện giãn cách xã hội, giảm mật độ giao thông của người và phương tiện giao thông/HinhCMS/2021-07/2981TB_Key_29072021153649.jpg
(BDIZA) - Ngày 29 tháng 7 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 2981/BQL-VP về việc tăng cường biện pháp trong thực hiện giãn cách xã hội, giảm mật độ giao thông của người và phương tiện giao thông.
7/29/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Văn bản 2945/BQL-VP ngày 23/7/2021 về hướng dẫn và thực hiện chế độ Phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinVăn bản 2945/BQL-VP ngày 23/7/2021 về hướng dẫn và thực hiện chế độ Phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" /HinhCMS/2021-07/28072021_Key_28072021153658.jpg
(BDIZA) - Ngày 23/7/2021, Ban Quản lý ban hành Văn bản số 2945/BQL-VP về việc thực hiện Phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" và chế độ báo cáo. Cụ thể như sau:
7/28/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Hướng dẫn hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTgThông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinHướng dẫn hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg/HinhCMS/2021-07/42860001_Key_26072021140859.jpg
(BDIZA) - Ngày 22 tháng 7 năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn số 4286/SLĐTBXH-DN về việc hướng dẫn hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.
7/26/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo đến người lao động tại các Doanh nghiệp về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnThông báo đến người lao động tại các Doanh nghiệp về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ./HinhCMS/2021-07/4384_Key_26072021151154.jpg
(BDIZA) - Ngày 23 tháng 7 năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 4384/SLĐTBXH-CSLĐ về việc thông báo đến người lao động tại các Doanh nghiệp về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
7/26/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Thực hiện các Văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tếThông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinThực hiện các Văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế/HinhCMS/2021-07/3426_Key_26072021140144.jpg
(BDIZA) - Ngày 23 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 3426/UBND-VX về việc Thực hiện các Văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế.
7/26/2021 2:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo 494/TB-BQL ngày 23/7/2021 V/v tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 6)Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnThông báo 494/TB-BQL ngày 23/7/2021 V/v tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 6)/HinhCMS/2021-07/494t_Key_23072021141730.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo về việc tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 6). Nội dung như sau:
7/23/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo 482/TB-BQL ngày 21/7/2021 V/v tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 5)Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnThông báo 482/TB-BQL ngày 21/7/2021 V/v tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 5)/HinhCMS/2021-07/482TT_Key_21072021151506.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo về việc tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 5). Nội dung như sau:
7/21/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Công văn 2910/BQL-VP về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnCông văn 2910/BQL-VP về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19./HinhCMS/2021-07/Covid19ds_Key_21072021153438.jpg
(BDIZA) - Ngày 21 tháng 7 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 2910/BQL-VP về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
7/21/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận khai báo y tế phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương thuộc tỉnh Bình DươngThông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnThông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận khai báo y tế phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương thuộc tỉnh Bình Dương/HinhCMS/2021-07/covid-19-1280x549_Key_21072021144143.jpg
(BDIZA)-Nhằm hỗ trợ, tư vấn, xử lý thông tin từ người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona (2019-nCoV) một cách kịp thời, hiệu quả, chính xác; giảm thiểu tối đa khả năng nhiễm bệnh và lây lan của dịch bệnh, ngành Y tế Bình Dương thông báo các kênh tiếp nhận, xử lý thông tin nóng phòng, chống dịch.
7/21/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo 480/TB-BQL ngày 20/7/2021 V/v tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 4)Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinThông báo 480/TB-BQL ngày 20/7/2021 V/v tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 4)/HinhCMS/2021-07/480T_Key_20072021202926.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo về việc tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 4). Nội dung như sau:
7/20/2021 9:00 PMYesĐã ban hành
THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ PHƯƠNG ÁN "3 TẠI CHỖ" VÀ "1 CUNG ĐƯỜNG, 2 ĐỊA ĐIỂM"Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinTHÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ PHƯƠNG ÁN "3 TẠI CHỖ" VÀ "1 CUNG ĐƯỜNG, 2 ĐỊA ĐIỂM"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ PHƯƠNG ÁN "3 TẠI CHỖ" VÀ "1 CUNG ĐƯỜNG, 2 ĐỊA ĐIỂM":
7/20/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo 478/TB-BQL ngày 19/7/2021 V/v tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 3)Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinThông báo 478/TB-BQL ngày 19/7/2021 V/v tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 3)/HinhCMS/2021-07/478tb_Key_19072021191100.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo về việc tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 3). Nội dung như sau:
7/19/2021 7:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo 475/TB-BQL ngày 19/7/2021 V/v tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 2)Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinThông báo 475/TB-BQL ngày 19/7/2021 V/v tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 2)/HinhCMS/2021-07/475_TBBQL_Key_19072021144625.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo về việc tiếp nhận đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" (đợt 2). Nội dung như sau:
7/19/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Công văn 2853/BQL-VP về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các KCNThông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnCông văn 2853/BQL-VP về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các KCN/HinhCMS/2021-07/Covid-19-Co dong_Key_18072021192456.jpg
(BDIZA) - Ngày 18 tháng 7 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 2853/BQL-VP về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các KCN.
7/18/2021 8:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo 471/TB-BQL về việc Danh sách Doanh nghiệp đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm"Tin tức sự kiện; Thông tin Covid 19TinThông báo 471/TB-BQL về việc Danh sách Doanh nghiệp đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm"/HinhCMS/2021-07/471tb_Key_18072021165444.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo Danh sách Doanh nghiệp đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 địa điểm" theo Thông báo số 471/TB-BQL.
7/18/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Công văn 2851/BQL-VP về việc hoạt động sản xuất của doanh nghiệp KCN trong tình hình dịch bệnh Covid-19Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinCông văn 2851/BQL-VP về việc hoạt động sản xuất của doanh nghiệp KCN trong tình hình dịch bệnh Covid-19/HinhCMS/2021-07/285100011_Key_16072021161411.jpg
(BDIZA) - Ngày 16 tháng 7 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 2851/BQL-VP về việc hoạt động sản xuất của doanh nghiệp KCN trong tình hình dịch bệnh Covid-19.
7/16/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Công văn 1587/UBND-VX của UBND thành phố Dĩ An về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnCông văn 1587/UBND-VX của UBND thành phố Dĩ An về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19/HinhCMS/2021-07/5K_Key_16072021140533.jpg
(BDIZA) - Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An đã ban hành Công văn 1587/UBND-VX  về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19.
7/16/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Công văn 2839/BQL-VP về việc hướng dẫn sản xuất của doanh nghiệp KCN và đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ"Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnCông văn 2839/BQL-VP về việc hướng dẫn sản xuất của doanh nghiệp KCN và đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(BDIZA) - Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 2839/BQL-VP về việc hướng dẫn sản xuất của doanh nghiệp KCN và đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ".
7/16/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủThông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnHướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ/HinhCMS/2021-07/NQ68_Key_15072021211944.jpg
(BDIZA) - Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 2838/BQL-VP về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
7/15/2021 10:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo số 468/TB-BQL về việc thực hiện các phương thức giải quyết TTHC trong giai đoạn phòng, chống Covid-19Thông báoThông báo số 468/TB-BQL về việc thực hiện các phương thức giải quyết TTHC trong giai đoạn phòng, chống Covid-19/HinhCMS/2021-07/00013_Key_14072021103656.jpg
(BDIZA) - Ngày 14 tháng 7 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Thông báo số 468/TB-BQL về việc thực hiện các phương thức giải quyết TTHC trong giai đoạn phòng, chống Covid-19.
7/14/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Thường trực Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương gặp gỡ Chủ đầu tư cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình DươngTin tức sự kiệnTinThường trực Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương gặp gỡ Chủ đầu tư cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương/HinhCMS/2021-07/TT1_Key_13072021135924.jpg
(BDIZA) - Sáng ngày 13 tháng 7 năm 2021, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương gặp gỡ Chủ đầu tư cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
7/13/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Công văn 1237/KSBT-KHNV về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch, các bước tiến hành và kịch bản mẫu phòng chống Covid-19 trong nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệpThông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinCông văn 1237/KSBT-KHNV về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch, các bước tiến hành và kịch bản mẫu phòng chống Covid-19 trong nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp/HinhCMS/2021-07/1237_Key_12072021150733.jpg
(BDIZA) - Ngày 10 tháng 6 năm 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn 1237/KSBT-KHNV về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch, các bước tiến hành và kịch bản mẫu phòng chống Covid-19 trong nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp.
7/12/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19.Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinĐẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19./HinhCMS/2021-07/QR_Key_12072021140120.jpg
(BDIZA) - Ngày 05 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 2994/UBND-VX về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19.
7/12/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Video hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 ở cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệpTin tức sự kiện; Thông tin Covid 19Video hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 ở cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương giới thiệu đến doanh nghiệp và người lao động Video hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 ở cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp:
7/12/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Triển khai Công văn số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021 của Bộ Y Tế về việc tiếp nhập đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phươngTin tức sự kiện; Thông tin Covid 19TinTriển khai Công văn số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021 của Bộ Y Tế về việc tiếp nhập đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương/HinhCMS/2021-07/3069UBNDVX0772021_Key_09072021161306.jpg
(BDIZA) - Ngày 07/7/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản 3069/UBND-VX về việc triển khai Công văn số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021 của Bộ Y Tế về việc tiếp nhập đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương. Cụ thể như sau:
7/9/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Củng cố thành lập Tổ An toàn Covid-19 tại các Doanh nghiệp, Khu công nghiệpThông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinCủng cố thành lập Tổ An toàn Covid-19 tại các Doanh nghiệp, Khu công nghiệp/HinhCMS/2021-07/08072021_Key_08072021160816.jpg
(BDIZA) - Ngày 08/7/2021, Ban Quản lý ban hành văn bản số 2766/BQL-DN về việc củng cố thành lập Tổ An toàn Covid-19 tại các Doanh nghiệp, Khu công nghiệp. Nội dung như sau:
7/8/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệpThông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinKế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp/HinhCMS/2021-07/Phong-Dich-Binh-Duon_Key_07072021134512.jpg
(BDIZA) - Ngày 01 tháng 7 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-BQL về việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.
7/7/2021 2:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật  về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Tin tức sự kiệnTinKế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật  về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”/HinhCMS/2021-07/tim_hieu_phap_luat_truc_tuyen_nam_2017_600-09_51_11_695_Key_05072021085117.jpg
(BDIZA) - Ngày 25 tháng 6 năm 2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-HDPH về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật  về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”.
7/5/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio