Tin Tức
Thứ 4, Ngày 27/12/2023, 16:00
Cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH: Alkana Việt Nam, Hock Hin (VN) Foodstuffs Manufacturing, TNHH Hsing Kwo Rubber (Việt Nam)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/12/2023
(BDIZA) - Cấp giấy phép môi trường Cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Alkana Việt Nam (Giấy phép số 90/GPMT-BQL ngày 27/12/2023), Công ty Hock Hin (VN) Foodstuffs Manufacturing (Giấy phép số 89/GPMT-BQL ngày 27/12/2023), Công ty TNHH Hsing Kwo Rubber (Việt Nam) (Giấy phép số 88/GPMT-BQL ngày 27/12/2023)

​Đình kèm file:

Tải về GPMT_Cong ty_Alkana_Viet_Nam_signed.pdf

Tải về GPMT Cong ty Hock_Hin_(VN)_Foodstuffs_Manufacturing_signed.pdf

Tải về GPMT_Cong ty_Hsing_Kwo_Rubber_(VN)_signed.pdf


Nguyễn Bảo Vinh

Lượt người xem:  Views:   173
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức