Tin Tức
 
(BDIZA) - Ngày 19 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 2104/UBND-KT về việc phối hợp tổ chức thực hiện thí điểm phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến đối với một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
 
(BDIZA) - Ngày 21 tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh tổ chức trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 05 dự án tiêu biểu đợt 1 năm 2021, cụ thể như sau: 
 
(BDIZA) - Thực hiện chương trình công tác năm 2021, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương; sự hỗ trợ của các ngành các cấp; hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương trong tháng 5/2021 đạt được kết quả như sau: 
 
(BDIZA) - Ngày 18 tháng 5 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 1784/BQL-DN về việc Thực hiện Công văn số 1757/BQL-DN tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, KCN. 
 
(BDIZA) - Ngày 04 tháng 5 năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 2101/SLĐTBXH-CSLĐ V/v Hướng dẫn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Chương V Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ. 
 
(BDIZA) - Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường và tổng hợp báo cáo theo đề nghị của Đoàn kiểm toán Nhà nước, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đề nghị các Doanh nghiệp báo cáo công tác quản lý môi trường (tải biểu mẫu tại https://kcn.binhduong.gov.vn) và gửi về Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương trước ngày 31 tháng 5 năm 2021. 
 
(BDIZA) - Ngày 12 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 2004/UBND-VX về việc hỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (85 DN, 227 người). 
 
(BDIZA) - Ngày 14 tháng 5 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 1798/BQL-DN về việc tạo điều kiện cho người lao động trên địa bàn tỉnh thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
(BDIZA) - Ngày 12 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 2003/UBND-VX về việc hỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (106 DN, 261 người). 
 
(BDIZA) - Trong thời gian qua, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã có các công văn yêu cầu các Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động, cụ thể như sau: 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Đăng ký tham gia Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2021NewTin tức sự kiện; Thông báoĐăng ký tham gia Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2021/HinhCMS/2021-06/BVMT11_Key_15062021080721.jpg
(BDIZA) - Ngày 14 tháng 6 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 2406/BQL-MT về việc đăng ký tham gia Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2021.
6/15/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
Hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương trong 06 tháng đầu năm 2021NewTin tức sự kiện; Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành ChínhTinHoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương trong 06 tháng đầu năm 2021/HinhCMS/2021-06/LOGO 1_Key_14062021080002.PNG
(BDIZA)- Thực hiện chương trình công tác năm 2021, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương; sự hỗ trợ của các ngành các cấp; hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương trong 06 tháng đầu năm 2021 đạt được kết quả như sau:
6/14/2021 8:00 AMYesĐã ban hành
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinThực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19/HinhCMS/2021-06/2322_Key_09062021164442.jpg
(BDIZA) - Ngày 9 tháng 6 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 2322/BQL-DN về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19.
6/9/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Tăng cường trồng cây xanh theo đúng quy địnhTin tức sự kiện; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinTăng cường trồng cây xanh theo đúng quy định/HinhCMS/2021-06/524_Key_08062021084401.jpg
(BDIZA) - Ngày 07 tháng 6 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 2244/BQL-MT về việc tăng cường trồng cây xanh theo đúng quy định.
6/8/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Triển khai thi hành văn bản pháp luậtTuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Tin tức sự kiệnTinTriển khai thi hành văn bản pháp luật/HinhCMS/2021-06/vbpl-300x196_Key_08062021084149.jpg
(BDIZA) - Ngày 07 tháng 6 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 2243/BQL-MT về việc triển khai thi hành văn bản pháp luật.
6/8/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Tuyên truyên về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcTuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Tin tức sự kiệnTuyên truyên về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước/HinhCMS/2021-06/BOI THUONG NHA NUOC_1_Key_08062021100916.jpg
(BDIZA) - Thực hiện Văn bản số 826/STP-HCTP ngày 02/6/2021 của Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện công văn số 193/BTNN-NV1 ngày 24/5/2021 của Cục Bồi thường nhà nước, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương xin giới thiệu video:
6/8/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo của Sở Giao thông Vận tải về việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.Tin tức sự kiện; Thông tin Covid 19TinThông báo của Sở Giao thông Vận tải về việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19./HinhCMS/2021-06/2046_Key_07062021145706.jpg
(BDIZA) - NGày 03 tháng 6 năm 2021, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 2046/SGTVT-VTPTNL về việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Văn bản số 2390/UBND-VX ngày 02/6/2021.
6/7/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình DươngTin tức sự kiện; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương/HinhCMS/2021-06/07_Key_07062021105949.2021_Key_07062021105949.jpg
(BDIZA) - ngày 04 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.
6/7/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương " Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19"Tin tức sự kiệnLời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương " Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19"/HinhCMS/2021-06/MTTQ_Key_03062021144632.jpg
(BDIZA) - Ngày 25 tháng 5 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã ra lời kêu gọi " Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19".
6/3/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Thực hiện TTHC qua hình thức trực tuyến, bưu chính công ích trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19Tin tức sự kiện; Thông báoTinThực hiện TTHC qua hình thức trực tuyến, bưu chính công ích trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19/HinhCMS/2021-06/00011_Key_03062021145816.jpg
(BDIZA) - Ngày 02 tháng 6 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Thông báo số 394/TB-BQL về việc thực hiện TTHC  trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19.
6/2/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Hướng dẫn một số nội dung về thẩm quyền và áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.Tin tức sự kiện; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinHướng dẫn một số nội dung về thẩm quyền và áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng./HinhCMS/2021-06/QCBXDjpg_Key_01062021151246.jpg
(BDIZA) - Ngày 31 tháng 5 năm 2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1764/SXD-QHKT về việc hướng dẫn một số nội dung về thẩm quyền và áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.
6/1/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Danh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 2203/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 24/5/2021Thông tin Covid 19; Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành ChínhTinDanh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 2203/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 24/5/2021/HinhCMS/2021-06/l_0_Key_01062021152502.jpg
(BDIZA) - Ngày 24 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 2203/UBND-VX về việc hỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (139 DN, 339 người).
6/1/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
PHƯƠNG ÁN Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình DươngTin tức sự kiện; Thông tin Covid 19TinPHƯƠNG ÁN Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương/HinhCMS/2021-05/Phuong an chong dich_Key_31052021105022.jpg
(BDIZA) - Sở Y tế - Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương xây dựng Phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:
5/31/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinHướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19/HinhCMS/2021-05/ncovi_Key_31052021105750.jpg
(BDIZA) - Ngày 29 tháng 5 năm 2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2666/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
5/31/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
GIỚI THIỆU HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TẠI NƠI LÀM VIỆC, KÝ TÚC XÁ (QUYẾT ĐỊNH 2194/QĐ-BCĐ NGÀY 27/5/2020)Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinGIỚI THIỆU HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TẠI NƠI LÀM VIỆC, KÝ TÚC XÁ (QUYẾT ĐỊNH 2194/QĐ-BCĐ NGÀY 27/5/2020)/HinhCMS/2021-05/TLTTCOVID_Key_27052021102657.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương xin giới thiệu đến các Doanh nghiệp bộ tài liệu GIỚI THIỆU HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TẠI NƠI LÀM VIỆC, KÝ TÚC XÁ (QUYẾT ĐỊNH 2194/QĐ-BCĐ NGÀY 27/5/2020)
5/27/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THEO DÕI, TRUY VẾT F0, F1, F2, SỬ DỤNG QR CODE.Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THEO DÕI, TRUY VẾT F0, F1, F2, SỬ DỤNG QR CODE./HinhCMS/2021-05/KBYY_Key_27052021103637.jpg
BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương xin giới thiệu Tài liệu Ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, truy vết F0, F1, F2, sử dụng QR Code. Các doanh nghiệp tham khảo và áp dụng tại đơn vị.
5/27/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
CÔNG ĐIỆN về việc bảo đảm an toàn COVID-19 trong các khu công nghiệpThông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinCÔNG ĐIỆN về việc bảo đảm an toàn COVID-19 trong các khu công nghiệp/HinhCMS/2021-05/200429-2-1-163041-290420-33_Key_25052021075638.jpg
(BDIZA) - Ngày 24 tháng 5 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 680/CĐ-TTg về việc bảo đảm an toàn COVID-19 trong các khu công nghiệp.
5/25/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
Tăng cường phòng chống dịch Covid-19 tại nơi cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệpTin tức sự kiệnTinTăng cường phòng chống dịch Covid-19 tại nơi cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp/HinhCMS/2021-05/24052021_Key_24052021145740.jpg
(BDIZA) - Ngày 14/5/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ban hành văn bản số 1213/KSBT-TTGDSK về việc tăng cường truyền thông về phòng chống covid - 19 tại các KCN, nơi làm việc.
5/24/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Thực hiện công văn số 2119/UBND-VX ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh Bình DươngThông tin Covid 19; Thông báo; Tin tức sự kiệnTinThực hiện công văn số 2119/UBND-VX ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh Bình Dương/HinhCMS/2021-05/Covid19dd_Key_24052021102305.jfif
(BDIZA) - Ngày 21 tháng 5 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 1945/BQL-DN về việc thực hiện công văn số 2119/UBND-VX ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh Bình Dương.
5/24/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 trong các doanh nghiệp Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnKế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 trong các doanh nghiệp Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương/HinhCMS/2021-05/KHCOVID_Key_21052021142821.jpg
(BDIZA) - Ngày 18 tháng 5 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-BQL về việc kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 trong các doanh nghiệp Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
5/21/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Tổ chức thực hiện thí điểm phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến đối với một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông báo; Tin tức sự kiệnTinTổ chức thực hiện thí điểm phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến đối với một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương/HinhCMS/2021-05/T9_Key_21052021144307.jpg
(BDIZA) - Ngày 19 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 2104/UBND-KT về việc phối hợp tổ chức thực hiện thí điểm phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến đối với một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
5/21/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
LỄ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỢT 1 – NĂM 2021Thông tin doanh nghiệp; Tin tức sự kiệnTinLỄ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỢT 1 – NĂM 2021/HinhCMS/2021-05/IMG-4590_Key_21052021135537.jpg
(BDIZA) - Ngày 21 tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh tổ chức trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 05 dự án tiêu biểu đợt 1 năm 2021, cụ thể như sau:
5/21/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương trong tháng 5/2021Thông báo; Tin tức sự kiện; Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành ChínhTinHoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương trong tháng 5/2021/HinhCMS/2021-05/LOGO 3_Key_20052021091128.png
(BDIZA) - Thực hiện chương trình công tác năm 2021, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương; sự hỗ trợ của các ngành các cấp; hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương trong tháng 5/2021 đạt được kết quả như sau:
5/20/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Thực hiện Công văn số 1757/BQL-DN tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, KCNThông báo; Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinThực hiện Công văn số 1757/BQL-DN tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, KCN/HinhCMS/2021-05/Covid19dd_Key_19052021094429.jfif
(BDIZA) - Ngày 18 tháng 5 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 1784/BQL-DN về việc Thực hiện Công văn số 1757/BQL-DN tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, KCN.
5/19/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Hướng dẫn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Chương V Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủThông báo; Tin tức sự kiện; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtHướng dẫn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Chương V Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ/HinhCMS/2021-05/2101_Key_18052021103718.jpg
(BDIZA) - Ngày 04 tháng 5 năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 2101/SLĐTBXH-CSLĐ V/v Hướng dẫn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Chương V Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ.
5/18/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Công văn 1851/BQL-MT về việc tổng hợp, báo cáo công tác quản lý môi trườngThông báo; Tin tức sự kiệnTinCông văn 1851/BQL-MT về việc tổng hợp, báo cáo công tác quản lý môi trường/HinhCMS/2021-05/MTMT_Key_18052021095613.jpg
(BDIZA) - Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường và tổng hợp báo cáo theo đề nghị của Đoàn kiểm toán Nhà nước, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đề nghị các Doanh nghiệp báo cáo công tác quản lý môi trường (tải biểu mẫu tại https://kcn.binhduong.gov.vn) và gửi về Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương trước ngày 31 tháng 5 năm 2021.
5/18/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Danh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 2004/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 12/5/2021Tin tức sự kiện; Thông tin Covid 19; Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành ChínhTinDanh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 2004/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 12/5/2021/HinhCMS/2021-05/TSN_Key_17052021102940.jpg
(BDIZA) - Ngày 12 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 2004/UBND-VX về việc hỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (85 DN, 227 người).
5/17/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Tạo điều kiện cho người lao động trên địa bàn tỉnh thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Thông báo; Tin tức sự kiệnTinTạo điều kiện cho người lao động trên địa bàn tỉnh thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026/HinhCMS/2021-05/BC2021_Key_17052021083446.jpg
(BDIZA) - Ngày 14 tháng 5 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 1798/BQL-DN về việc tạo điều kiện cho người lao động trên địa bàn tỉnh thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
5/17/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Danh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 2003/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 12/5/2021Thông báo; Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiện; Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành ChínhTinDanh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 2003/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 12/5/2021/HinhCMS/2021-05/TSN_Key_14052021102131.jpg
(BDIZA) - Ngày 12 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 2003/UBND-VX về việc hỗ trợ giải quyết và tạo điều kiện cho chuyên gia nước ngoài được nhập cảnh và cách ly (106 DN, 261 người).
5/14/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, KCNThông báo; Tin tức sự kiện; Thông tin Covid 19TinTăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, KCN/HinhCMS/2021-05/Truyvet_Key_12052021084557.jpg
(BDIZA) - Trong thời gian qua, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã có các công văn yêu cầu các Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động, cụ thể như sau:
5/12/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio