Tin Tức
 
(BDIZA) - Ngày 29 tháng 12 năm 2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 4633/BQL-DN về việc hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác tổ chức thu thập thông tin dân cư đối với nhân khẩu tạm trú đang làm việc tại các doanh nghiệp. 
 
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo Danh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 6390/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 28/12/2020. 
 
(BDIZA) - Ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 (Luật Đầu tư năm 2020) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Đầu tư năm 2014. Dưới đây là một số điểm mới nổi bật được đề cập tại Luật Đầu tư năm 2020 như sau: 
 
(BDIZA) - Theo quy định tại khoản 1 Điều 118 Bộ luật Lao động 2019, những nội dung chủ yếu của nội quy lao động như sau: 
 
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo Danh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 6269/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 21/12/2020. 
 
(BDIZA) - Ngày 22 tháng 12 năm 2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 4541/BQL-DN về việc triển khai sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng. 
 
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo Danh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 6127/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 15/12/2020. 
 
(BDIZA) - Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành công văn số 4537/BQL-LĐ V/v thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp. 
 
(BDIZA) - Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành công văn số 4512/BQL-DN về việc hổ trợ quà Tết cho trẻ em chương trình "Xuân với trẻ em khó khăn" lần XIV tỉnh Bình Dương năm 2021. 
 
(BDIZA) - Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Thông báo số 297/TB-UBND về việc viếng Nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và nghỉ Tết dương lịch 01/01/2021. 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Hướng dẫn tạm thời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020Thông báo; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Tin tức sự kiệnTinHướng dẫn tạm thời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; Công văn số 8909/BKHĐT-PC ngày 31 tháng 12 năm 2020; Công văn số 324/BKHĐT-PC ngày 20 tháng 01 năm 2021  của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư năm 2020,
Để đảm bảo thực hiện Luật Đầu tư năm 2020 từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo các Doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp thực hiện theo nội dung hướng dẫn tạm thời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
1/22/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Danh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 238/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 18/01/2021Thông báo; Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinDanh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 238/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 18/01/2021/HinhCMS/2021-01/sdsf_Key_21012021092911.jpg
(BDIZA) - Danh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 238/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 18/01/2021.
1/21/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án khu công nghiệp KSB (khu A, B) của Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSBThông báo; Tin tức sự kiệnTinĐiều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án khu công nghiệp KSB (khu A, B) của Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB/HinhCMS/2021-01/KSB_Key_21012021093655.jpg
(BDIZA) - Ngày 20 tháng 01 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 225/BQL-QHXD về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án khu công nghiệp KSB (khu A, B) của Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB.
1/21/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Kết quả Chỉ số cải cách hành chính - PAR INDEX 2019 của Ban Quản lý đứng thứ 2/18 Sở, ngànhTin tức sự kiệnTinKết quả Chỉ số cải cách hành chính - PAR INDEX 2019 của Ban Quản lý đứng thứ 2/18 Sở, ngành/HinhCMS/2021-01/20012021_Key_20012021151104.jpg
(BDIZA) - Ngày 23 tháng 7 năm 2020, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2019 của tỉnh, kết quả Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đứng thứ 2/18 Sở, ngành, cụ thể kết quả Chỉ số CCHC - PAR INDEX 2019 của Ban Quản lý như sau:
1/20/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Danh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo các Công văn 09/UBND-VX và Công văn số 10/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 05/01/2021Thông báo; Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinDanh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo các Công văn 09/UBND-VX và Công văn số 10/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 05/01/2021/HinhCMS/2021-01/sdsf_Key_08012021155539.jpg
(BDIZA) - Danh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo các Công văn 09/UBND-VX và Công văn số 10/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 05/01/2021.
1/8/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Ngưng tiếp nhận thủ tục đăng ký thang lương, bảng lươngThông báo; Tin tức sự kiệnTinNgưng tiếp nhận thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương/HinhCMS/2021-01/unnamed_Key_08012021150633.png
(BDIZA) - Ngày 08 tháng 01 năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 68/BQL-LĐ về việc ngưng tiếp nhận thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương.
1/8/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triểnTuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Tin tức sự kiệnTinDanh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển/HinhCMS/2021-01/CNC_Key_05012021155518.jpg
(BDIZA) - Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
1/5/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Danh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 6405/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 28/12/2020Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiện; Thông báoTinDanh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 6405/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 28/12/2020/HinhCMS/2021-01/sdsf_Key_04012021103732.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo Danh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 6405/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 28/12/2020.
1/4/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19Tin tức sự kiện; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinBan hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19/HinhCMS/2021-01/TT112_Key_04012021091549.jpg
(BDIZA) - Ngày 29/12, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Theo đó, 29 khoản phí, lệ phí sẽ tiếp tục được giảm từ 50 – 100% kể từ ngày 01/01/2021.
1/4/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Nghị định 152/2020/NĐ-CP Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt NamTin tức sự kiện; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinNghị định 152/2020/NĐ-CP Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam/HinhCMS/2021-01/152_Key_04012021094040.jpg
(BDIZA) - Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 152/2020/NĐ-CP Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021.
1/4/2021 10:00 AMYesĐã ban hành
Hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác tổ chức thu thập thông tin dân cư đối với nhân khẩu tạm trú đang làm việc tại các doanh nghiệpThông báo; Tin tức sự kiệnTinHỗ trợ lực lượng Công an trong công tác tổ chức thu thập thông tin dân cư đối với nhân khẩu tạm trú đang làm việc tại các doanh nghiệp/PublishingImages/2016-05/16052016_1_Key_16052016155804.jpg
(BDIZA) - Ngày 29 tháng 12 năm 2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 4633/BQL-DN về việc hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác tổ chức thu thập thông tin dân cư đối với nhân khẩu tạm trú đang làm việc tại các doanh nghiệp.
12/30/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Danh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 6390/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 28/12/2020Thông báo; Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinDanh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 6390/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 28/12/2020/HinhCMS/2020-12/sdsf_Key_29122020144259.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo Danh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 6390/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 28/12/2020.
12/29/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Một số điểm mới nổi bật được đề cập tại Luật Đầu tư năm 2020Thông báoTinMột số điểm mới nổi bật được đề cập tại Luật Đầu tư năm 2020/HinhCMS/2020-12/25122020_Key_25122020150251.png
(BDIZA) - Ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 (Luật Đầu tư năm 2020) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Đầu tư năm 2014. Dưới đây là một số điểm mới nổi bật được đề cập tại Luật Đầu tư năm 2020 như sau:
12/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Những nội dung Nội quy lao động Doanh nghiệp cần sửa trước 01/01/2021Thông báoTinNhững nội dung Nội quy lao động Doanh nghiệp cần sửa trước 01/01/2021/HinhCMS/2020-12/25122020_1_Key_25122020150942.jpg
(BDIZA) - Theo quy định tại khoản 1 Điều 118 Bộ luật Lao động 2019, những nội dung chủ yếu của nội quy lao động như sau:
12/25/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Danh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 6269/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 21/12/2020Tin tức sự kiện; Thông tin Covid 19; Thông báoTinDanh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 6269/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 21/12/2020/HinhCMS/2020-12/sdsf_Key_23122020145839.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo Danh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 6269/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 21/12/2020.
12/23/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Triển khai sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừngTin tức sự kiện; Thông báoTinTriển khai sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng/HinhCMS/2020-12/t7_Key_23122020134127.jpg
(BDIZA) - Ngày 22 tháng 12 năm 2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 4541/BQL-DN về việc triển khai sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.
12/23/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Danh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 6127/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 15/12/2020Thông tin Covid 19; Thông báo; Tin tức sự kiệnTinDanh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 6127/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 15/12/2020/HinhCMS/2020-12/sdsf_Key_21122020153838.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo Danh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 6127/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 15/12/2020.
12/21/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
V/v thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động tại các doanh nghiệpThông báo; Tin tức sự kiệnTinV/v thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp/HinhCMS/2020-12/bao cao LD_Key_21122020155318.jpg
(BDIZA) - Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành công văn số 4537/BQL-LĐ V/v thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp.
12/21/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc hổ trợ quà Tết cho trẻ em chương trình "Xuân với trẻ em khó khăn" lần XIV tỉnh Bình Dương năm 2021Tin tức sự kiện; Thông báoTinVề việc hổ trợ quà Tết cho trẻ em chương trình "Xuân với trẻ em khó khăn" lần XIV tỉnh Bình Dương năm 2021/HinhCMS/2020-12/IMG_2855_Key_09012020104909_Key_21122020135739.jpg
(BDIZA) - Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành công văn số 4512/BQL-DN về việc hổ trợ quà Tết cho trẻ em chương trình "Xuân với trẻ em khó khăn" lần XIV tỉnh Bình Dương năm 2021.
12/21/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Viếng Nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và nghỉ Tết dương lịch 01/01/2021Thông báo; Tin tức sự kiệnTinViếng Nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và nghỉ Tết dương lịch 01/01/2021/HinhCMS/2020-12/happy-1254_Key_21122020101116.jpg
(BDIZA) - Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Thông báo số 297/TB-UBND về việc viếng Nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và nghỉ Tết dương lịch 01/01/2021.
12/21/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Tham gia Hội thảo những điểm mới và các lưu ý về Luật Đầu tư 2020, Luật Doanh nghiệp 2020Tin tức sự kiệnTinTham gia Hội thảo những điểm mới và các lưu ý về Luật Đầu tư 2020, Luật Doanh nghiệp 2020/HinhCMS/2020-12/18122020_1_Key_18122020164703.jpg
(BDIZA) - Ngày 18/12/2020, Ban Quản lý ban hành văn bản số 4498/BQL-DN về việc tham gia Hội thảo những điểm mới và các lưu ý về Luật Đầu tư 2020, Luật Doanh nghiệp 2020. Theo đó:
12/18/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Triển khai sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừngTin tức sự kiện; Thông báoTinTriển khai sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng/HinhCMS/2020-12/18122020_Key_18122020094851.jpg
(BDIZA) - Ngày 10/12/2020, Sở Giao thông Vận tải tỉnh ban hành văn bản số 4866/SGTVT-KHTC về việc Triển khai sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng. Nội dung cụ thể như sau:
12/18/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Danh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 6126/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 15/12/2020Thông báo; Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinDanh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 6126/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 15/12/2020/HinhCMS/2020-12/sdsf_Key_17122020104831.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo Danh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 6126/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 15/12/2020.
12/17/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Danh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 6063/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 11/12/2020Thông báo; Tin tức sự kiện; Thông tin Covid 19TinDanh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 6063/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 11/12/2020/HinhCMS/2020-12/sdsf_Key_15122020094114.jpg
BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo Danh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 6063/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 11/12/2020.
12/15/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19Thông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinVề việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19/HinhCMS/2020-12/5k_Key_15122020095826.jpg
(BDIZA) - Ngày 09 tháng 12 năm 2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 4357/BQL-LĐ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.
12/15/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Danh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 5920/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 02/12/2020Tin tức sự kiện; Thông tin Covid 19; Thông báoTinDanh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 5920/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 02/12/2020/HinhCMS/2020-12/sdsf_Key_07122020142004.jpg
BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo Danh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 5920/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 02/12/2020.
12/7/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tăng cường quản lý và chấp hành quy định về bảo vệ môi trườngThông báo; Tin tức sự kiệnBài viếtVề việc tăng cường quản lý và chấp hành quy định về bảo vệ môi trường/HinhCMS/2020-11/BVMT_Key_30112020152542.jpg
(BDIZA) - Ngày 23 tháng 11 năm 2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành công văn số 4122/BQL-MT về việc tăng cường quản lý và chấp hành quy định về bảo vệ môi trường.
11/30/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tăng cường công tác PCCC trong mùa khôThông báo; Tin tức sự kiện; Văn bản chỉ đạo điều hànhBài viếtVề việc tăng cường công tác PCCC trong mùa khô/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(BDIZA) - Ngày 27 tháng 11 năm 2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 4231/BQL-DN về việc tăng cường công tác PCCC trong mùa khô.
11/30/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Danh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 5794/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 25/11/2020Thông báo; Thông tin Covid 19TinDanh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 5794/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 25/11/2020/HinhCMS/2020-11/sdsf_Key_30112020092051.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo Danh sách các doanh nghiệp và người lao động nước ngoài được chấp thuận nhập cảnh theo Công văn 5794/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 25/11/2020.
11/30/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc ngưng thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn các khu công nghiệpThông báo; Tin tức sự kiện; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinVề việc ngưng thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn các khu công nghiệp/HinhCMS/2020-11/unnamed-1584545492_Key_23112020152239.jpg
(BDIZA) - Ngày 23 tháng 11 năm 2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Thông báo số 606/TB-BQL về việc ngưng thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn các khu công nghiệp.
11/23/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio