Tin Tức
 
(BDIZA) - Ngày 03/01/2023, Ban Quản lý ban hành Thông báo số 05/TB-BQL về nội dung liên quan thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/5000 các dự án trong khu công nghiệp 
 
(BDIZA) - Ban Quản lý cấp giấy phép môi trường cho 03 công ty: Công ty TNHH Amiba Việt Nam - KCN VSIP II-A; Công ty TNHH A.J. Plast (Việt Nam) - KCN Bàu Bàng mở rộng và Công ty TNHH MTV Korea Fine Chemical - KCN Bàu Bàng 
 
(BDIZA) - Ngày 21/12/2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Giant Manufacturing Việt Nam - Khu công nghiệp VSIP II-A 
 
(BDIZA) - Ngày 22/12/2022, Ban Quản lý ban hành văn bản số 8336/BQL-DN về việc đăng ký xét chọn, đề xuất khen thưởng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022. 
 
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Fufifilm Yuwa Medical Products - KCN Việt Nam - Singapore II 
 
(BDIZA) - Ngày 08/12/2022, Ban Quản lý ban hành Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 3 Tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng tỳ lệ 1/5000 KCN Cây Trường. Chi tiết như sau:  
 
(BDIZA) - Ngày 05/12/2022, Ban Quản lý đã ban hành văn bản số 7889/BQL-MT V/v Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 đề nghị các Doanh nghiệp khu công nghiệp thực hiện như sau: 
 
(BDIZA) - Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã tổng hợp và cập nhật thông tin 38 doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng gần 9.000 công nhân lao động dịp cuối năm 2022 
 
(BDIZA) - Ngày 28/11/2022, Ban Quản lý ban hành văn bản số 7773/BQL-DN về việc đôn đốc thực hiện nội dung tại công văn 7459/BQL-DN ngày 22/11/2022 của Ban Quản lý. Đề nghị các doanh nghiệp khu công nghiệp thực hiện như sau: 
 
(BDIZA) - Ngày 28/11/2022, Ban Quản lý đã ban hành văn bản số 7774/BQL-DN về việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid -19 tại các khu công nghiệp Bình Dương. Nội dung cụ thể như sau: 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thông báo thời gian hiệu lực của Nghị quyết 105/NQ-CPThông báoTinThông báo thời gian hiệu lực của Nghị quyết 105/NQ-CP/HinhCMS/2023-01/03012023_Key_03012023091716.jpg
(BDIZA) - Ngày 03/01/2023, Ban Quản lý ban hành văn bản số 8826/BQL-LĐ về việc thời gian hiệu lực của Nghị quyết 105/NQ-CP. Nội dung cụ thể như sau:
12/30/2023 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo Quyết định phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo Ban Quản lýThông báoTinThông báo Quyết định phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo Ban Quản lý/HinhCMS/2023-03/thong bao Phan cong LĐB_Key_08032023154807.jpg
(BDIZA) - Ngày 06 tháng 3 năm 2023, Ban Quản lý Khu các khu công nghiệp Bình Dương ban hành quyết định số 35/QĐ-BQL về việc Phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo Ban, Ban Quản lý các KCN Bình Dương.
3/8/2023 4:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo tình hình tiếp cận vốn vay đối với doanh nghiệp khu công nghiệp nhằm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận vốn tín dụng ngân hàngThông báoTinBáo cáo tình hình tiếp cận vốn vay đối với doanh nghiệp khu công nghiệp nhằm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng/HinhCMS/2023-03/07032023_Key_07032023141334.jpg
(BDIZA) - Ngày 06 tháng 3 năm 2023, Ban Quản lý ban hành văn bản số 2399/BQL-DN về việc nắm thông tin các khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng.
3/7/2023 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo về việc tăng cường kiểm tra ôtô khách hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thôngThông báoTinThông báo về việc tăng cường kiểm tra ôtô khách hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông/HinhCMS/2023-03/06032023_Key_07032023134004.jpg
(BDIZA) - Ngày 03 tháng 3 năm 2023, Ban Quản lý ban hành văn bản số 2363/BQL-DN ngày 03 tháng 3 năm 2023 về việc tăng cường kiểm tra ôtô khách hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông. Nội dung như sau:
3/7/2023 2:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo tình hình sử dụng người lao động tại doanh nghiệp quý I năm 2023Thông báoTinBáo cáo tình hình sử dụng người lao động tại doanh nghiệp quý I năm 2023/HinhCMS/2023-03/28022023_Key_07032023135112.jpg
(BDIZA) - Ngày 28 tháng 2 năm 2023, Ban Quản lý ban hành văn bản số 2121/BQL-LĐ về việc báo cáo tình hình sử dụng người lao động tại doanh nghiệp quý I năm 2023. Cụ thể như sau:
2/28/2023 2:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo tình hình hoạt động của Doanh nghiệp, người lao động trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023Thông báoTinBáo cáo tình hình hoạt động của Doanh nghiệp, người lao động trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023/HinhCMS/2023-01/760_Key_17012023154418.jpg
(BDIZA) - Ngày 17/01/2023, Ban Quản lý ban hành văn bản số 760/BQL-LĐ về việc Báo cáo tình hình hoạt động của Doanh nghiệp, người lao động trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh như sau:
1/17/2023 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo về báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022Thông báoTinThông báo về báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022/HinhCMS/2023-01/atvsld_Key_16012023091415.jpg
Ngày 13/01/2023, Ban Quản lý ban hành Văn bản Thông báo số 612/BQL-LĐ về việc báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022, gửi đến Tổng Giám đốc/ Giám đốc các doanh nghiệp khu công nghiệp, cụ thể như sau:
1/16/2023 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo về việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023Thông báoTinThông báo về việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023/HinhCMS/2020-01/PCCN_Key_21012020140535.jpg
(BDIZA) - Ngày 12/01/2023, Ban Quản lý ban hành Thông báo số 570/BQL-VP về việc đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Nội dung cụ thể như sau:
1/16/2023 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình DươngThông báoTinThông báo thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương/HinhCMS/2023-01/thongbao_Key_12012023151501.jpg
(BDIZA) - Ngày 09/01/2023, Ban Quản lý ban hành Thông báo số 16/TB-BQL về  thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương. Cụ thể như sau:
1/12/2023 4:00 PMYesĐã ban hành
Hướng dẫn xử lý các trường hợp không có giấy xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trườngThông báoTinHướng dẫn xử lý các trường hợp không có giấy xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường/HinhCMS/2023-01/09012023_Key_09012023155145.jpg
(BDIZA) - Ngày 09/01/2023, Ban Quản lý ban hành văn bản số 463/BQL-MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn xử lý các trường hợp không có giấy xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường. Nội dung cụ thể
1/9/2023 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo nội dung liên quan thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/5000 các dự án trong khu công nghiệpThông báoTinThông báo nội dung liên quan thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/5000 các dự án trong khu công nghiệp/HinhCMS/2023-01/05012022_Key_05012023100819.jpg
(BDIZA) - Ngày 03/01/2023, Ban Quản lý ban hành Thông báo số 05/TB-BQL về nội dung liên quan thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/5000 các dự án trong khu công nghiệp
1/5/2023 11:00 AMYesĐã ban hành
Cấp giấy phép môi trường 03 công ty gồm Công ty TNHH A.J. Plast (Việt Nam) - Công ty TNHH MTV Korea Fine Chemical - Công ty TNHH Amiba Việt NamKết quả giấy phép Môi trườngTinCấp giấy phép môi trường 03 công ty gồm Công ty TNHH A.J. Plast (Việt Nam) - Công ty TNHH MTV Korea Fine Chemical - Công ty TNHH Amiba Việt Nam/HinhCMS/2022-12/GPMT_Key_30122022152133.jpg
(BDIZA) - Ban Quản lý cấp giấy phép môi trường cho 03 công ty: Công ty TNHH Amiba Việt Nam - KCN VSIP II-A; Công ty TNHH A.J. Plast (Việt Nam) - KCN Bàu Bàng mở rộng và Công ty TNHH MTV Korea Fine Chemical - KCN Bàu Bàng
12/30/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Cấp giấy phép môi trường - Công ty TNHH Giant Manufacturing Việt NamKết quả giấy phép Môi trườngTinCấp giấy phép môi trường - Công ty TNHH Giant Manufacturing Việt Nam/HinhCMS/2022-12/GPMT_Key_28122022081018.jpg
(BDIZA) - Ngày 21/12/2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Giant Manufacturing Việt Nam - Khu công nghiệp VSIP II-A
12/28/2022 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo đăng ký xét chọn, đề xuất khen thưởng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022Thông báoTinThông báo đăng ký xét chọn, đề xuất khen thưởng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022/HinhCMS/2022-12/23122022_Key_23122022084555.jpg
(BDIZA) - Ngày 22/12/2022, Ban Quản lý ban hành văn bản số 8336/BQL-DN về việc đăng ký xét chọn, đề xuất khen thưởng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022.
12/23/2022 9:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường - Công ty TNHH Fufifilm Yuwa Medical ProductsBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường - Công ty TNHH Fufifilm Yuwa Medical Products/HinhCMS/2022-12/CapPhepMoiTruong_Key_13122022075627.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Fufifilm Yuwa Medical Products - KCN Việt Nam - Singapore II
12/13/2022 8:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 3 Tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng tỳ lệ 1/5000 KCN Cây Trường Thông báoTinQuyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 3 Tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng tỳ lệ 1/5000 KCN Cây Trường /HinhCMS/2022-12/12122022_Key_12122022092131.jpg
(BDIZA) - Ngày 08/12/2022, Ban Quản lý ban hành Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 3 Tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng tỳ lệ 1/5000 KCN Cây Trường. Chi tiết như sau:
12/12/2022 10:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022Thông báoTinBáo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022/HinhCMS/2022-12/07122022_Key_07122022150906.jpg
(BDIZA) - Ngày 05/12/2022, Ban Quản lý đã ban hành văn bản số 7889/BQL-MT V/v Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 đề nghị các Doanh nghiệp khu công nghiệp thực hiện như sau:
12/7/2022 4:00 PMYesĐã ban hành
LĐLĐ Bình Dương cập nhật thông tin 38 doanh nghiệp đang tuyển gần 9.000 lao độngTin tức sự kiệnTinLĐLĐ Bình Dương cập nhật thông tin 38 doanh nghiệp đang tuyển gần 9.000 lao động/HinhCMS/2022-12/Nguoi-Lao-Dong-Tim-V_Key_06122022100651.jpg
(BDIZA) - Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã tổng hợp và cập nhật thông tin 38 doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng gần 9.000 công nhân lao động dịp cuối năm 2022
12/6/2022 11:00 AMYesĐã ban hành
Đôn đốc thực hiện nội dung tại công văn 7459/BQL-DN ngày 22/11/2022 của Ban Quản lýTin tức sự kiệnTinĐôn đốc thực hiện nội dung tại công văn 7459/BQL-DN ngày 22/11/2022 của Ban Quản lý/HinhCMS/2022-11/30112022_Key_30112022142420.jpg
(BDIZA) - Ngày 28/11/2022, Ban Quản lý ban hành văn bản số 7773/BQL-DN về việc đôn đốc thực hiện nội dung tại công văn 7459/BQL-DN ngày 22/11/2022 của Ban Quản lý. Đề nghị các doanh nghiệp khu công nghiệp thực hiện như sau:
11/30/2022 3:00 PMYesĐã ban hành
Tiêm chủng vắc xin phòng Covid -19 tại các khu công nghiệp Bình DươngTin tức sự kiệnTinTiêm chủng vắc xin phòng Covid -19 tại các khu công nghiệp Bình Dương/HinhCMS/2022-11/30112022_1_Key_30112022142844.jpg
(BDIZA) - Ngày 28/11/2022, Ban Quản lý đã ban hành văn bản số 7774/BQL-DN về việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid -19 tại các khu công nghiệp Bình Dương. Nội dung cụ thể như sau:
11/30/2022 3:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường - Công ty TNHH Giant Manufacturing Việt NamBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường - Công ty TNHH Giant Manufacturing Việt Nam/HinhCMS/2022-11/CapPhepMoiTruong_Key_24112022152522.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường - Công ty TNHH Giant Manufacturing Việt Nam (khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A)
11/24/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Văn bản đề nghị doanh nghiệp báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và sử dụng lao độngThông báoTinVăn bản đề nghị doanh nghiệp báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và sử dụng lao động/HinhCMS/2022-11/22112022_Key_22112022154647.jpg
(BDIZA) - Ngày 22/11/2022, Ban Quản lý ban hành Văn bản số 7459/BQL-DN về báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và sử dụng lao động của DN khu công nghiệp. Yêu cầu các doanh nghiệp khu công nghiệp thực hiện như sau:
11/22/2022 4:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường - Công ty TNHH Nhựa ChinLi và Công ty TNHH Fu Việt NamBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường - Công ty TNHH Nhựa ChinLi và Công ty TNHH Fu Việt Nam/HinhCMS/2022-11/CapPhepMoiTruong_Key_24112022141115.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường - Công ty TNHH Nhựa ChinLi - Khu công nghiệp Việt Hương và Công ty TNHH Fu Việt Nam - khu công nghiệp Quốc tế Protrade
11/15/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022Tin tức sự kiệnTinHưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022/HinhCMS/2022-11/911_Key_09112022140000.jpg
(BDIZA) - ​Ở nước ta, ngày 9/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa được ban hành. Sau Hiến pháp 1946, đất nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, những tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta. Chính vì vậy, ngày 9/11, ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật) đã được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (có hiệu lực từ ngày 01/01/2013).
Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định: “Ngày 9 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.
11/9/2022 2:00 PMYesĐã ban hành
Thư mời các DN có vốn đầu tư từ Hàn Quốc nhân dịp Tổ chức Sự kiện gặp gỡ Hàn Quốc 2022 (Meet Korea 2022)Thông báoTinThư mời các DN có vốn đầu tư từ Hàn Quốc nhân dịp Tổ chức Sự kiện gặp gỡ Hàn Quốc 2022 (Meet Korea 2022)/HinhCMS/2022-11/Thu moi Meet Korea_Key_04112022152009.jpg
(BDIZA) - Ngày 02/11/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5763/KH-UBND về Tổ chức Sự kiện gặp gỡ Hàn Quốc 2022 (Meet Korea 2022). Nội dung cụ thể như sau:
11/4/2022 4:00 PMYesĐã ban hành
Tham dự Hội nghị Bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ trong môi trường sốThông báoTinTham dự Hội nghị Bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ trong môi trường số/HinhCMS/2022-11/04112022_Key_04112022153048.jpg
(BDIZA) - Ngày 02/11/2022, Ban Quản lý phát hành văn bản số 539/BQL-DN về việc mời tham dự Hội nghị Bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ trong môi trường số
11/4/2022 4:00 PMYesĐã ban hành
Triển khai Thư kêu gọi ủng hộ nguồn lực phong trào Tết Nhân ái và các hoạt động nhân đạoThông báoTinTriển khai Thư kêu gọi ủng hộ nguồn lực phong trào Tết Nhân ái và các hoạt động nhân đạo/HinhCMS/2022-11/04112022_1_Key_04112022153733.jpg
(BDIZA) - Ngày 04/11/2022, Ban Quản lý ban hành văn bản số 7002/BQL-DN về Triển khai Thư kêu gọi ủng hộ nguồn lực phong trào Tết Nhân ái và các hoạt động nhân đạo
11/4/2022 4:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Kim loại Sun Jade - Công ty TNHH Lotte Việt NamBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Kim loại Sun Jade - Công ty TNHH Lotte Việt Nam/HinhCMS/2022-10/CapPhepMoiTruong_Key_28102022151552.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường: Công ty TNHH Kim loại Sun Jade (KCN Mỹ Phước 3) - Công ty TNHH Lotte Việt Nam (KCN Mỹ Phước)
10/28/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Hướng dẫn hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2022Thông báoTinHướng dẫn hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2022/HinhCMS/2022-10/28102022_Key_28102022154235.jpg
(BDIZA) - Ngày 17/10/2022, Hội đồng PBGDPL ban hành văn bản số 1943/HĐ-PBGDPL về Hướng dẫn hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2022
10/28/2022 4:00 PMYesĐã ban hành
Phối hợp thông tin về Hội thảo Định hướng chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnhTin tức sự kiệnTinPhối hợp thông tin về Hội thảo Định hướng chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh/HinhCMS/2022-10/05102022_Key_05102022144149.jpg
(BDIZA) - Ngày 22/9/2022, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật ban hành văn bản 187/CV-LHH về phối hợp thông tin về Hội thảo Định hướng chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh
10/5/2022 3:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio