Tin Tức
Thứ 3, Ngày 20/02/2024, 16:00
Triển khai phổ biến Kế hoạch số 392/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/02/2024
(BDIZA) – Ngày 24 tháng 01 năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số số 392/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương với các nội dung chủ yếu như sau:

I.  VỀ QUAN ĐIỂM, TRỌNG TÂM CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Từ nửa cuối năm 2022 và kéo dài sang tới năm 2023, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Ngoài những rủi ro do các yếu tố bên ngoài, doanh nghiệp còn phải đối mặt với những bất cập nội tại trong nước, khiến chi phí kinh doanh cao hơn so với các quốc gia trong khu vực. Nguyên nhân nội tại trong nước thể hiện qua những bất cập, rào cản về chất lượng thể chế và môi trường kinh doanh. Cải cách thể chế và môi trường kinh doanh có xu hướng chậm lại, thậm chí có lĩnh vực còn tạo thêm thủ tục không cần thiết, khiến doanh nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn. Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhiều lần đề xuất cơ quan Trung ương kịp thời tháo gỡ khó khăn, khơi thông các điểm nghẽn thể chế cho doanh nghiệp.

Dự báo năm 2024, các thuận lợi, khó khăn vẫn tiếp tục đan xen, nhưng khó khăn nhiều hơn. Để cải cách môi trường kinh doanh, củng cố niềm tin và tạo thêm động lực cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp tục phục hồi và phát triển. Ủy ban nhân dân tỉnh xác định cải thiện môi trường kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên; đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp có trách nhiệm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc người dân, doanh nghiệp. Trong đó, cần tập trung một số định hướng lớn như sau:

1. Quán triệt, chấp hành nghiêm, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo quyền tự do kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp theo đúng quy định của Hiến pháp 2013; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và phát triển các ý tưởng kinh doanh mới, sáng tạo. Cải cách theo hướng giảm số lượng thủ tục, thời gian, chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp.

2. Nâng cao chất lượng xây dựng chính sách; thực hiện đánh giá tác động toàn diện dựa trên luận chứng khoa học và thực tiễn trước khi đề xuất ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định tác động tới người dân, doanh nghiệp.

3. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và tăng cường giám sát kiểm tra; nâng cao chất lượng thực thi văn bản pháp luật, kiên quyết cắt giảm thủ tục hành chính gây chi phí cho người dân, doanh nghiệp; giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng thời hạn và không được đặt thêm các yêu cầu, điều kiện đối với doanh nghiệp. Thiết lập cơ chế rõ ràng về bảo vệ cán bộ khi giải quyết thủ tục đầu tư, kinh doanh trong trường hợp có sự không thống nhất, khác biệt về quy định giữa các văn bản pháp luật.

4. Duy trì và nhân rộng các kinh nghiệm chính sách tốt, tiên tiến về quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Kịp thời tạo lập và hoàn thiện thể chế, chính sách về môi trường kinh doanh để thích ứng linh hoạt, phù hợp với những xu thế phát triển mới như: đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh....

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

- Chủ động phối hợp với Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính, Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan Trung ương thực hiện 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy mạnh hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh và hoạt động đầu tư.

- Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, gắn cải cách hành chính với xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

- Trong phạm vi thẩm quyền, chủ động và khẩn trương tháo gỡ triệt để các rào cản đối với hoạt động đầu tư, không hợp lý; thường xuyên đề xuất, kiến nghị sửa đổi các quy định pháp luật chưa phù hợp với thực tiễn. Đối với những vấn đề không thuộc thẩm quyền thì tập hợp vấn đề kèm theo các giải pháp tương ứng (nếu có) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đổi mới cơ chế Một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; phát triển Cổng Dịch vụ công của tỉnh tích hợp, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước để nâng cao chất lượng quy định thủ tục hành chính và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Tiếp tục nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ trong hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, bảo đảm đúng tiến độ theo quy định.

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, thủ tục hành chính...

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính. Tiếp tục triển khai đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính trong năm 2024.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Lãnh đạo các Sở ngành Nghiêm túc xây dựng các chương trình và kế hoạch cụ thể Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ trong toàn thể cán bộ, đảng viên.

2. Thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu trong kế hoạch này gắn với kế hoạch công tác năm 2024; định kỳ trước ngày 10 tháng 6 và ngày 10 tháng 12 năm 2024 tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

3. Tăng cường công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện, kiểm tra, theo dõi./.Phan Thị Thanh Thủy

Lượt người xem:  Views:   291
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức