Tin Tức
Thứ 4, Ngày 06/03/2024, 17:00
Triển khai về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 theo Chỉ thị 03/CT-UBND tỉnh ngày 22/02/2024 của UBND tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/03/2024
(BDIZA) - Triển khai về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 theo Chỉ thị 03/CT-UBND tỉnh ngày 22/02/2024 của UBND tỉnh, một số nội dung như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/2/2024 và Thông báo số 724-TB/TU ngày 16/02/2024 của Thường trực Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Phòng nhanh chóng ổn định hoạt động của đơn vị; tập trung ngay vào xử lý công việc, không để trì hoãn, chậm trễ làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội; xử lý dứt điểm các công việc bị tồn đọng do nghỉ Tết; khẩn trương, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại các kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; xác định các nhiệm vụ và công việc trọng tâm, có kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả.
2. Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo từng tháng, quý để tập trung chỉ đạo, điều hành, có phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả, giải quyết tháo gỡ dứt điểm gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhất là đối với những nội dung, vấn đề còn vướng mắc, phức tạp, tồn đọng kéo dài, những vấn đề phát sinh... Chủ động theo dõi sát diễn biến để kịp thời có các giải pháp hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo, xử lý.
3. Đẩy nhanh tiến độ thẩm định các dự án đầu tư khu công nghiệp.
4. Tập trung quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện thực chất cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định kinh doanh. Tập trung đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024


Phan Thị Thanh Thủy

Lượt người xem:  Views:   419
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức