Tin Tức
Thứ 4, Ngày 27/03/2024, 15:00
Thông báo đính chính nội dung trong Giấy phép môi trường số 12/GPMT-BQL ngày 28/3/2023 của Ban Quản lý đối với Công ty TNHH Mejonson Industrial VN
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/03/2024
(BDIZA) - Ngày 18/3/2024, Ban Quản lý ban hành Quyết định số 87/QĐ-BQL về việc đính chính nội dung Giấy phép môi trường số 12/GPMT-BQL ngày 28/3/2023 của Ban Quản lý các KCN Bình Dương.

Nội dung đính chính như sau:

1. Đính chính nội dung tại Mục 2.1, Phần A, Phụ lục 2 của Giấy phép môi trường số 12/GPMT-BQL do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp ngày 28 tháng 3 năm 2023, cụ thể như sau:

- Nội dung trong Giấy phép môi trường số 12/GPMT-BQL ngày 28 tháng 3 năm 2023:

  Dòng khí thải số 06: Tương ứng với ống thải của hệ thống xử lý khí thải (bụi) 06 cho máy đánh bóng ống tròn số 06 tại nhà xưởng 2 (Nguồn số 05). Tọa độ vị trí xả khí thải: X= 1220959,8; Y= 603743,1

- Nội dung đính chính:

  Dòng khí thải số 06: Tương ứng với ống thải của hệ thống xử lý khí thải (bụi) 06 cho máy đánh bóng ống tròn số 06 tại nhà xưởng 2 (Nguồn số 06). Tọa độ vị trí xả khí thải: X= 1220959,8; Y= 603743,1.

- Lý do đính chính: Do lỗi soạn thảo nên ghi nhầm "Nguồn số 06" trong nội dung Báo cáo thành "Nguồn số 05" trong Giấy phép, nay đính chính lại cho đúng.

2. Đính chính nội dung tại Mục 1.1, Phần B, Phụ lục 2 của Giấy phép môi trường số 12/GPMT-BQL do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp ngày 28 tháng 3 năm 2023, cụ thể như sau:

- Nội dung trong Giấy phép môi trường số 12/GPMT-BQL ngày 28 tháng 3 năm 2023:

  Nguồn số 05: Khí thải (bụi) từ máy đánh bóng ống tròn số 5 (nhà xưởng 2) được thu gom bằng 6 ống xoắn nhựa PVC đường kính 35mm, ống thu gom chính đường kính 89 mm dẫn trực tiếp về hệ thống xử lý khí thải số 05.

  Nguồn số 06: Khí thải (bụi) từ máy đánh bóng ống tròn số 6 (nhà xưởng 2) được thu gom bằng 6 ống xoắn nhựa PVC đường kính 35mm, ống thu gom chính đường kính 89 mm dẫn trực tiếp về hệ thống xử lý khí thải số 06

- Nội dung đính chính:

  Nguồn số 05: Khí thải (bụi) từ máy đánh bóng ống tròn số 5 (nhà xưởng 2) được thu gom bằng 6 ống xoắn nhựa PVC đường kính 35mm dẫn trực tiếp về hệ thống xử lý khí thải số 05.

  Nguồn số 06: Khí thải (bụi) từ máy đánh bóng ống tròn số 6 (nhà xưởng 2) được thu gom bằng 6 ống xoắn nhựa PVC đường kính 35mm dẫn trực tiếp về hệ thống xử lý khí thải số 06

- Lý do đính chính: Do lỗi soạn thảo nên ghi sai phương thức thu gom bụi từ nguồn số 05 và nguồn số 06 về hệ thống xử lý, nay đính chính lại cho đúng.

3. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Giấy phép môi trường số 12/GPMT-BQL ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.

Đính kèm file Quyết định: Tải về 87 - QDBQL - 18032024 - dinh chinh noi dung GPMT Cty Mejonson Industrial VN_signed.pdf


Nguyễn Bảo Vinh


Lượt người xem:  Views:   227
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức