Tin Tức
Thứ 3, Ngày 02/04/2024, 11:00
Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/04/2024
(BDIZA) - Ngày 27/3/2024, Ban Quản lý ban hành văn bản kế hoạch số 10/KH-BQL về triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 như sau:

a) Trách nhiệm của các phòng chuyên môn:

1. Chủ động rà soát, kịp thời đề ra những giải pháp điều chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

2. Phải đảm bảo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cho doanh nghiệp trong thực tế đồng bộ, thống nhất với kết quả giải quyết hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, tuyệt đối không để tình trạng hồ sơ đã kết thúc, chuyển trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống nhưng hồ sơ thực tế chưa được giải quyết. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi có sự chậm trễ trong giải quyết hồ sơ của người dân, doanh nghiệp và có phản ánh, kiến nghị về tiếp nhận, giải quyết TTHC.

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC của cơ quan và cập nhật đầy đủ lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Khẩn trương thực hiện số hóa bổ sung TTHC có cấp kết quả giải quyết cho người dân, doanh nghiệp theo ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 9413/VPCP-KSTT ngày 30/11/2023 về việc hỗ trợ trong công tác nghiệp vụ về triển khai kết nối, đồng bộ dữ liệu, số hóa hồ sơ TTHC và Công văn số 6722/UBND-HCC ngày 25/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công tác nghiệp vụ số hóa hồ sơ TTHC. Kể từ ngày 01/4/2024, hồ sơ giải quyết phải được số hóa đầy đủ, kịp thời theo quy trình giải quyết TTHC và chỉ được số hóa bổ sung kết quả giải quyết TTHC trước ngày 01/4/2024 (trừ một số lĩnh vực đặc thù).

4. Tham mưu triển khai những mô hình hay, sáng kiến mới để nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp trong giải quyết TTHC và trong chỉ đạo, điều hành của cơ quan. Đặc biệt, chú trọng nghiên cứu, ứng dụng các kiosk thông minh với nhiều chức năng hiện đại, tích hợp việc nhận, trả kết quả, tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến,… để tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi.

5. Phối hợp với Văn phòng xây dựng, tham mưu ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo Kế hoạch số 621/KH-UBND ngày 15/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng, ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.

b) Trách nhiệm của Văn phòng:

1. Cử, bố trí nhân sự tại Bộ phận Một cửa đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Trung ương và của tỉnh để việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận lợi, dễ dàng. Kiên quyết thay đổi nhân sự nếu có phản ánh, đánh giá không hài lòng từ người dân, doanh nghiệp hoặc qua kiểm tra, giám sát phát hiện có thái độ, hành vi vi phạm trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả. Thực hiện các chế độ hỗ trợ kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định cho nhân sự thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa.

2. Chủ động theo dõi thường xuyên về kết quả công bố trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tình hình, kết quả thực hiện đối với các nhóm chỉ số, chỉ tiêu của Bộ Chỉ số 766; kết quả thực hiện thực tế của ngành, địa phương được đồng bộ, ghi nhận trên Cổng Dịch vụ công quốc gia,…) để kịp thời đôn đốc nhắc nhở các cá nhân phụ trách xử lý hoặc phối hợp xử lý ngay các vướng mắc phát sinh, đúng quy định, đảm bảo kết quả Bộ Chỉ số 766 phản ánh đúng, đủ kết quả thực hiện thực tế của từng sở, ban, ngành, địa phương và kết quả chung của tỉnh.

3. Rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp tại Công văn số 6030/UBND-NC ngày 17/11/2023.

4. Triển khai rà soát, đánh giá TTHC theo Kế hoạch số 6865/KH-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Triển khai rà soát, đánh giá TTHC nội bộ theo Kế hoạch số 6968/KH-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên theo dõi tình hình công bố TTHC của các Bộ, ngành trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu TTHC quốc gia, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định công bố TTHC và tổ chức công khai TTHC theo đúng quy định.


Đính kèm chi tiết nội dung file: Tải về Ke_hoach_signed.pdf


Nguyễn Bảo Vinh


Lượt người xem:  Views:   245
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức