Tin Tức
Thứ 2, Ngày 20/05/2024, 17:00
Tích cực tham gia thực hiện Ngày thứ bảy văn minh - vì một Bình Dương xanh - sạch - đẹp.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/05/2024
(BDIZA) - Ngày 16 tháng 5 năm 2024, BCĐ Đề án Công tác Dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh ban hành kế hoạch số Số 03 - KH/BCĐĐA về Tổ chức triển khai thực hiện “Ngày thứ bảy văn minh”. Nội dung Cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai thực hiện “Ngày thứ bảy văn minh”

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 23/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án“Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh” trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025. Thực hiện ý kiến kết luận và chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 02 Tỉnh ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện “Ngày thứ bảy văn minh - vì một Bình Dương xanh - sạch - đẹp”, với các nội dung cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 1. Mục đích - Tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong nhận thức và hành động thực tiễn của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường vì một Bình Dương xanh, sạch, đẹp; hình thành thói quen và ý thức tự giác, tự nguyện hành động vì cộng đồng, các hành vi ứng xử văn hóa - văn minh, góp phần xây dựng lối sống văn hóa - văn minh; tạo mỹ quan đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh hiện đại, xây dựng tỉnh Bình Dương là nơi có môi trường sống tốt, nơi đáng sống của tất cả mọi người. - Phát huy vai trò, sự tâm huyết, nỗ lực thực hiện, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên cùng gia đình và sự tự giác, tự nguyện của người dân trong việc thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh nơi công sở, nơi cư trú và nơi công cộng. - Tạo ra các phong trào sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân về ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh trên địa bàn Tỉnh. 2. Yêu cầu - Tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động thiết thực trong việc bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật; trách nhiệm công dân; xây dựng và hình thành các chuẩn mực về nếp sống văn minh đô thị, nếp sống văn hoá mới ở nông thôn, văn hoá ứng xử, giao tiếp trong cơ quan, đơn vị và đời sống cộng đồng.
- Các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp thực tế của các địa phương, đơn vị và mang tính bền vững lâu dài. Trong đó, tập trung tạo sự chuyển biến rõ rệt: Trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải xanh, sạch, đẹp; trường học các cấp phải đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn thực phẩm, văn hóa học đường, trật tự, an toàn giao thông; nơi công cộng và không gian đô thị, các tuyến hẻm, tuyến đường, đường liên huyện, liên tỉnh phải sạch, sáng, xanh, đẹp; sắp xếp, nâng cấp các chợ truyền thống, chợ tự phát phải đảm bảo sạch, vệ sinh, an toàn thực phẩm, không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, đảm bảo an toàn giao thông; các khu dân cư, khu nhà trọ phải đảm bảo sạch, an toàn, từng bước thực hiện đạt theo quy chuẩn; trồng cây xanh, cây cảnh quan tại các vị trí đất quy hoạch trồng cây xanh, công viên, khuôn viên trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện; trang bị thùng rác và thực hiện phân loại rác tại nguồn, phấn đấu đến ngày 01/01/2025 thực hiện phân loại rác tại nguồn trên địa bàn toàn tỉnh. II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 1. Thời gian: Thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh từ tháng 6/2024 đến tháng 12/2025. 2. Địa điểm a. Cấp tỉnh - Triển khai kế hoạch thực hiện (dự kiến tháng 6 năm 2024). - Tổ chức Lễ phát động ra quân “Ngày thứ bảy văn minh” vào ngày 05/6/2024 ( ngày môi trường Thế Giới), địa điểm tại Trung tâm Thành phố mới Bình Dương. - Kết hợp các đợt ra quân cao điểm ngày làm công tác dân vận của các lực lượng vũ trang: Tổ chức các đợt ra quân cao điểm vào các thời điểm như: Tháng thanh niên (Tháng ba); Tháng Công nhân (Tháng 5), Tết trồng cây - Nhớ ơn Bác (19/5); Ngày môi trường thế giới (5/6); chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (Tháng 9); kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (Tháng 10); ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12). b. Cấp huyện: Đồng loạt tổ chức phát động ra quân trong tháng 6; triển khai rộng khắp đến địa bàn khu phố, ấp, khu dân cư, doanh nghiệp trên địa bàn. c. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: Tổ chức thực hiện “Ngày thứ bảy văn minh” bắt đầu thừ tháng 6/2024, mỗi tháng tổ chức ít nhất 01 hoạt động. III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1. Hoạt động chung - Các địa phương, đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể.
- Tập trung công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và hành động thiết thực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Tổ chức các đợt ra quân, thành lập các đội hình tình nguyện để tổ chức thực hiện và tuyên truyền hiệu quả. Chú trọng tuyên truyền qua hệ thống thông tin đại chúng, xây dựng các quy tắc, quy định, nội quy… để hướng dẫn người dân thực hiện - Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp thống nhất hiệu quả, phù hợp với thực tế của từng địa phương, đơn vị. Đặc biệt, phối hợp tạo sự chuyển biến rõ nét về sáng-xanh-sạch ở các địa bàn giáp ranh, các tuyến đường, kênh, rạch, suối liên huyện, liên tỉnh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, khu chung cư, khu nhà trọ… 2. Hoạt động cụ thể 1. Các cơ quan Nhà nước, sở, ngành: Sắp xếp, bố trí trụ sở cơ quan làm việc xanh, sạch, đẹp, gọn gàng, ngăn nắp, an toàn; hàng tháng tổ chức “Ngày thứ bảy văn minh” thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường tại nơi làm việc; trồng cây xanh/ hoa, nói không với rác thải nhựa, thực hiện phân loại rác tại nguồn; thành lập các đội hình tình nguyện tổ chức các hoạt động tuyền truyền, hướng dẫn cho nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh. Cán bộ, đảng viên, công chức viên chức gương mẫu trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, vận động gia đình, người dân cùng thực hiện. Đối với những nơi làm việc ngày thứ bảy thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên thức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”. 2. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh: Triển khai thực hiện đến các tổ chức thành viên và cơ sở, phát động các phong trào thi đua, thành lập các đội hình tình nguyện để tổ chức thực hiện và tuyên truyền, vận động; thành lập mới và nhân rộng mô hình, cách làm hay về hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh gắn với chức năng nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị; chú trọng công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể, gương điển hình trong hội viên, đoàn viên và cộng đồng xã hội.
3. Lực lượng vũ trang: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; thành lập các đội hình tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số, tuyên truyền pháp luật trong các khu nhà trọ. Phối hợp với các đoàn thể, địa phương ra quân thực hiện “Ngày thứ bảy văn minh”, các đợt ra quân thực hiện công tác dân vận trên địa bàn. 4. Các huyện, thị, thành phố: - Sau lễ phát động của tỉnh, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch “Ngày thứ bảy văn minh” đồng loạt, rộng khắp đến địa bàn khu phố, ấp, khu dân cư, các tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương. - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện “Ngày thứ bảy văn minh - vì một Bình Dương xanh - sạch - đẹp”; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi vi phạm. 5. Các xã, phường, thị trấn, khu phố, ấp: - Tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng túi nilon, không vứt rác bừa bãi, nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường; tích cực tham gia thực hiện chuyển đổi số, công dân số, khu dân cư không dùng tiền mặt; ứng xử văn hóa, văn minh, nói lời hay, hành động đẹp nơi công cộng, khi tham gia giao thông; thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, ăn mặc lịch sự khi ra đường và tham gia các lễ hội; không lấn, chiếm lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán,…; tích cực tham gia các sinh hoạt cộng đồng, tham gia trồng cây xanh, cây cảnh quang, vệ sinh môi trường, mỹ quan khu dân cư, ý thức bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng các khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, “sạch nhà, sạch ngõ, đẹp phố phường”...
- Vận động, huy động các lực lượng tổ chức dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường, tuyến hẻm, ngõ xóm, bóc xóa các bảng quảng cáo rao vặt sai quy định; Thu gom rác thải và xử lý các điểm tập kết rác tự phát; trồng cây xanh, cây cảnh quang trên các tuyến đường, bờ kè, công viên, trụ sở cơ quan, khuôn viên nhà; nạo, vét kênh, rạch, sông, suối; dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, làm đẹp các tuyến đường, tuyến hẻm, trụ sở cơ quan, trường học, cơ sở y tế, doanh nghiệp,..; vẽ các bức họa, pano tuyên truyền về bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa -văn minh, văn hóa khi giao tiếp, tham gia giao thông, …; - Thành lập các đội hình tình nguyện để vừa tổ chức thực hiện và tuyên truyền hiệu quả, nhóm Zalo, facebook tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia, phản ánh những hình ảnh đẹp, chưa đẹp, những hành vi vi phạm để các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý. 6. Trường học: Sở giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học thực hiện mô hình/công trình trồng cây, vườn hoa tại khuôn viên trường học; quản lý đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm; đăng ký mô hình trường học văn minh, xanh - sạch - đẹp - an toàn; nói không với bạo lực học đường, phối hợp tổ chức các sinh hoạt ngoại khóa về ý thức bảo vệ môi trường; thực hiện các mô hình mới gắn với chuyển đổi số trong học sinh, sinh viên, trang bị thùng rác, thực hiện phân loại rác tại nguồn, tăng cường truyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh, sinh viên chấp hành tốt các quy định về trật tự, an toàn giao thông, tích cực tham gia phong trào trồng và chăm sóc cây xanh,... 7. Các cơ sở tôn giáo: MTTQ phối hợp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở tôn giáo, tín đồ thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh, bài trừ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, bài trừ mê tín dị đoan; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường; bảo đảm về an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ gìn nét đẹp văn hóa nơi tôn nghiêm, trang bị thùng rác, thực hiện phân loại rác tại nguồn, tích cực tham gia phong trào trồng và chăm sóc cây xanh “vì một Bình Dương xanh”, “Ngày thứ bảy văn minh - vì một Bình Dương xanh - sạch - đẹp”, vận động phối hợp trang bị ghế đá trong các công viên,...
8. Các cơ sở Y tế, bệnh viện: Nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ người dân đến khám, chữa bệnh; xây dựng các cơ sở y tế “Xanh - sạch - đẹp - thân thiện”; tuyên truyền vận động thực hiện giảm chất thải nhựa trong ngành y tế; quản lý chặt chẽ, đúng quy định về chất thải y tế; thực hiện phân loại rác theo quy định, tích cực tham gia phong trào trồng và chăm sóc cây xanh,… 9. Các công ty trong khu công nghiệp: Ban quản lý các khu công nghiệp phối hợp tổ chức công đoàn các cấp tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động các doanh nghiệp ký cam kết về bảo vệ môi trường; quan tâm tạo thêm nhiều mảng xanh, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp trong khuôn viên công ty và trong KCN. Trang bị các thùng rác trong và ngoài công ty; phối hợp tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn hóa, văn minh, tích cực tham gia phong trào trồng và chăm sóc cây xanh; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, như: nước thải, khí thải, phòng chống cháy nổ,…. 10. Các khu nhà trọ, khu dân cư, chung cư: Các huyện, thị, thành phố tuyên truyền người dân chấp hành tốt quy định pháp luật, tham gia các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động, có ý thức xây gia đình hạnh phúc, khu chung cư, nhà trọ văn hóa “xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; xây dựng các tổ bảo vệ môi trường, thứ bảy hàng tuần ra quân dọn, dẹp; đặt các pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân sinh sống trong các khu nhà trọ, khu dân cư, thực hiện phân loại rác tại nguồn, tích cực tham gia phong trào trồng và chăm sóc cây xanh,...
11. Các chợ: Sở Công thương phối hợp các địa phương, đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền người dân buôn bán đúng nơi quy định, không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường; thực hiện văn minh thương mại; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường; bảo đảm về an toàn vệ sinh thực phẩm; lắp đặt các pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về thực hiện nếp sống, văn hóa, văn minh trước và trong chợ; trang bị thùng rác, hệ thống nước thải, phòng cháy chữa cháy; vận động hộ kinh doanh, buôn bán thực hiện tốt phân loại rác tạo thuận tiện cho việc thu gom, xử lý và tái chế sử dụng; vận động các tiểu thương, người dân hạn chế sử dụng túi nilon, bỏ rác đúng nơi quy định, tích cực vệ sinh khu vực quầy hàng, đảm bảo sạch sẽ nơi chế biến, sơ chế thực phẩm có nước thải;… IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Cấp tỉnh - Thường trực BCĐ Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tổ chức “Ngày thứ bảy văn minh”; theo dõi tiến độ thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đề án 02 Tỉnh. Tham mưu khen thưởng cho các đơn vị, địa phương thực hiện tốt kế hoạch này. - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông và các đơn vị liên quan phụ trách công tác tuyên truyền các hoạt động cấp tỉnh; theo dõi, đôn đốc công tác tuyên truyền của các đơn vị cấp huyện và tương đương. - Các đồng chí thành viên BCĐ Tỉnh căn cứ kế hoạch này chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình. Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực BCĐ Đề án Tỉnh. 2. Cấp huyện và tương đương - Xây dựng kế hoạch thực hiện và chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch “Ngày thứ bảy văn minh”. Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh (Ban Dân vận Tỉnh ủy). Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện “Ngày thứ bảy văn minh” của Ban Chỉ đạo Đề án 02 của Tỉnh ủy. Mọi chi tiết liên hệ Đ/c Tống Xuân Trường – Thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án 02 Tỉnh ủy qua số điện thoại 0988123877

Lượt người xem:  Views:   169
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức