Tin Tức
Thứ 5, Ngày 30/10/2014, 03:14
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp giấy phép xây dựng cho các Doanh nghiệp trong thời gian từ ngày 23-09-2014 đến ngày 20-10-2014
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/10/2014
(BDIZA) –Trong thời gian từ ngày 23-09-2014 đến ngày 20-10-2014, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã cấp 11 Giấy phép xây dựng cho các công trình dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Bình Dương, với danh sách cụ thể như sau:

DANH SÁCH ĐÃ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(từ ngày 23/09-20/10/2014)STT

Chủ Đầu tư

Địa điểm

Số GPXD

Ngày cấp

DT đất (m2)

DT XD (m2)

DT sàn (m2)

Vốn xây dựng (tỷ đồng)

Cấp mới

Cấp phép mở rộng

1

Sàn nhà kho Cty TNHH MHY VN

Sóng Thần 2

125/GPXD

23/9/2014

11.529,00

0,00

1.140,00

3,192

 

x

2

Nhà đúc khuôn Cty TNHH Sharp Mind Tech VN

Đại Đăng

126/GPXD

23/9/2014

25.200,00

400,00

400,00

1,200

 

x

3

Nhà máy Cty CP Lâm Đạt Hưng 2

Sóng Thần 3

127/GPXD

29/9/2014

9.000,00

5.873,25

9.040,45

14,500

x

 

4

Nhà xưởng E,F,G Cty TNHH Emivest Feedmill VN

Đất Cuốc

128/GPXD

29/9/2014

40.000,00

5.409,00

5.409,00

20,500

 

x

5

Nhà xưởng Cty CP Công nghệ Sản xuất Đá Khô

Đồng An

129/GPXD

1/10/2014

322,20

180,00

180,00

0,480

x

 

6

Nhà xưởng Cty TNHH Rich Fame

Mỹ Phước 2

130/GPXD

6/10/2014

14.354,00

7.819,90

9.132,60

12,260

x

 

7

Sàn thép Cty TNHH Yamaken Apparel VN

Đồng An

131/GPXD

9/10/2014

5.340,20

0,00

69,60

0,250

 

x

8

Nhà máy SX Cty TNHH Danu Sài Gòn

Mỹ Phước 3

132/GPXD

14/10/2014

25.000,00

14.886,00

18.174,00

41,331

x

 

9

Phòng nước hoa Cty TNHH G&G Đông Dương

Đồng An

134/GPXD

17/10/2014

47.282,90

0,00

27,54

2,000

 

x

10

Trạm hóa lỏng nguyên liệu Cty TNHH P&G Đông Dương

Đồng An

135/GPXD

17/10/2014

47.282,90

183,30

183,30

5,245

 

x

11

Nhà máy Cty TNHH Denis G.M

An Tây

133/GPXD

17/10/2014

35.090,93

8.186,16

9.456,74

60,000

x

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

42.937,61

53.213,23

160,958

 

 Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng


Lượt người xem:  Views:   1719
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức