Tin Tức
Thứ 6, Ngày 10/11/2017, 15:00
Biểu Mẫu Báo cáo
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/11/2017

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG


Biểu mẫu: Phụ lục 1: BÁO CÁO DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP

Tải về 08022022-Bao cao Lao dong nuoc ngoai Mau 01.doc


Phụ lục I - Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ

Mẫu số 07/PLI - Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài. Tải về Mau so 7-PL1.doc


Phụ lục II - Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ


Mẫu số 02/PLII - Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng người lao động Việt Nam Tải về Phu luc 2 ND152.doc


Phụ lục I - Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ

Báo cáo tình hình sử dụng lao động:

Mẫu số 01: Tải về Mau so 1 - phu luc 1.doc

Mẫu số 03: Tải về Mẫu số 03-tinh hinh su dung lao dong-1.docx


Phụ lục IV - Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ

Mẫu số 01: Văn bản thỏa thuận làm thêm giờ Tải về Mau so 1 - phu luc 4.doc

Mẫu số 02: Công văn thông báo làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ Tải về Mau so 2 - phu luc 4.doc


Tham khảo các mẫu XD thang lương, thỏa ước, nội quy lao động:


Mẫu nội quy lao động: Tải về MAU NOI QUY LAO DONG 2021.doc

Mẫu Thang bảng lương: Tải về MAU THANG BANG LUONG NĂM 2020.xls

Mẫu Thỏa ước lao động tập thể: Tải về MAU TULĐTT.docx


Mẫu số 1 - BÁO CÁO TỔNG KẾT THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Tải về Mau 01 ATVSLD.doc

Tải về


LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Phiếu đăng ký tạo tài khoản báo cáo doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Công văn số 3688/BQL-ĐT Tải về 3688 - BQLDT - 22122017.PDF

Phiếu đăng ký Tải về Form dky tai khoan bc FDI.docx
Lượt người xem:  Views:   46275
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức