Tin Tức
Thứ 5, Ngày 18/04/2019, 10:00
Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/04/2019
(BDIZA) - Định kỳ hai năm một lần, Bộ Tài nguyên và Môi trường đều tổ chức xét tặng Giải thưởng môi trường Việt Nam để ghi nhận và tôn vinh những tổ chức, cá nhân, cộng đồng có đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp bảo vệ môi trường.
Trên địa bàn tỉnh Bình Dương, từ năm 2013 đến nay tỉnh Bình Dương đã 03 lần tổ chức xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh vào các năm 2013, 2015 và năm 2017 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và thực hiện chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường là ghi nhận, tôn vinh các cá nhân và tập thể có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường. Đồng thời, Giải thưởng môi trường tỉnh Bình Dương là cơ sở để giới thiệu các cá nhân, tập thể và cộng đồng tham gia Giải thưởng môi trường Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.
Để tiếp tục xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh Bình Dương năm 2019 hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức trao Giải thưởng môi trường tỉnh Bình Dương năm 2019 tại Kế hoạch số 935/KH-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019.
Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường phát động tham gia Giải thưởng môi trường tỉnh Bình Dương năm 2019 và thông báo rộng rãi đến cá nhân, tổ chức, cộng đồng để biết và lập hồ sơ tham gia xét tặng giải thưởng.
1. Đối tượng, cơ cấu giải và hình thức khen thưởng:
- Đối tượng: Các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
- Cơ cấu giải: 15 giải cho cả 03 loại: tổ chức, cá nhân và cộng đồng.
- Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, kèm theo tiền thưởng và biểu trưng của giải. 
2. Lĩnh vực tham gia xét tặng giải thưởng:
- Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường;
- Giáo dục, đào tạo, truyền thông; tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường;
- Nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
- Phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường;
- Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học;
- Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.
3. Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng:

Đối với tổ chức

Đối với cá nhân

Đối với cộng đồng

01 Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng (Phụ lục 1a

01 Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng (Phụ lục 1b)

01 Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng (Phụ lục 1c)

01 Báo cáo thành tích (Phụ lục 2a)

01 Báo cáo thành tích (Phụ lục 2b)

01 Báo cáo thành tích (Phụ lục 2c)

Các tài liệu chứng minh thành tích, kết quả áp dụng trong thực tiễn thuộc các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng kèm theo báo cáo thành tích

Các tài liệu chứng minh thành tích, kết quả áp dụng trong thực tiễn thuộc các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng kèm theo báo cáo thành tích

Các tài liệu chứng minh thành tích, kết quả áp dụng trong thực tiễn thuộc các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng kèm theo báo cáo thành tích

Hai (02) ảnh cỡ 4x6 của tổ chức hoặc ảnh chụp đội ngũ cán bộ của cơ quan, đơn vị

- Hai (02) ảnh cỡ 4x6 của cá nhân

Hai (02) ảnh cỡ 4x6 của của cơ quan, đơn vị/cộng đồng

Đối với tổ chức là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh: ngoài các nội dung trên còn đính kèm thêm:

- Bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường hoặc 

- Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc

- Thông báo đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Văn bản xác nhận việc thực hiện các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường chứng minh việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có).

- Các tài liệu khác có liên quan (chứng nhận hệ thống quản lý môi trường, hệ thống quản lý năng lượng; hoạt động đào tạo, tuyên truyền, nghiên cứu về bảo vệ môi trường; việc thực hiện trách nhiệm xã hội về bảo vệ môi trường…).

4. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Hết ngày 15 tháng 6 năm 2019 (tính theo dấu bưu điện đối với các hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

b) Địa điểm tiếp nhận: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương - Tầng 7, tháp B, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274.3834765, Fax: 0274.3838556.

5. Lễ trao giải thưởng môi trường: Tổ chức vào dịp hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 (dự kiến vào ngày 22 tháng 9 năm 2019).


Phụ lục đính kèm: Tải về PL.rar


Nguồn: http://stnmt.binhduong.gov.vn

Lượt người xem:  Views:   832
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức