Tin Tức
Chủ Nhật, Ngày 02/02/2020, 08:00
Thông tin dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra (Covid-19)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/02/2020

- Văn bản số 3772/UBND-VX ngày 07/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thực hiện Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng Chính phủ​​

   Tải file: Tải về 3772-VX.signed (1).pdf

- Văn bản số 3768/IBND-VX ngày 06/8/2020 về việc triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong Phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  Tải file: Tải về 3768-VX.signed.pdf

- Văn bản số 1764/BQL-LĐ về việc hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc

  Tải file: Tải về 1764 - BQLLD - 26052020 - Ho tro cho nguoi nuoc ngoai_signed.pdf

- Công văn số 2004/UBND-VX ngày 24/4/020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới

  Tải file: Tải về 2004-VX.signed.pdf

- Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Đại dịch Covid 19

  Tải file: Tải về 15.signed.pdf

- Văn bản số 1972/UBND-VX ngày 23/42020 của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

  Tải file: Tải về 1972-VX.signed.pdf

- Công văn số 1276/BQL-DN ngày 16/4/2020 của Ban Quản lý về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19 theo Chỉ thị 15 và 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ

  Tải file: Tải về 1276_BQLDN16042020_signed.pdf

- Công văn số 1859/UBND-VX ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

  Tải file: Tải về 1859-VX.signed.pdf

- Thông báo 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

  Tải file: Tải về thong-bao-158-tb-vpcp-2020.pdf

- Thông báo 150/TB-VPCP ngày 09/4/2020 của Văn phòng Chính phủ: Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về chuẩn bị nội dung Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người dân, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội ứng phó dịch COVID-19

  Tải file: Tải về 150.signed.pdf

- Văn bản số 2740/VPCP-PL ngày 08/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid - 19

  Tải file: Tải về 2740.signed.pdf

- Văn bản số 1155/BQL-DN ngày 06/4/2020 về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Tải file: Tải về 1155_BQLDN_06042020_signed.pdf

- Văn bản số 1141/BQL-LĐ ngày 06/4/2020 về việc hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19

  Tải file: Tải về 1141 - BQLLD - 06042020_004042.pdf

- Công văn 2601/VPCP-KGVX về việc thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid - 19

  Tải file: Tải về cong-van-2601.pdf

- Văn bản số 1128/BQL-DN ngày 01/4/2020 của Ban Quản lý về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Tải file: Tải về 1128_-_BQLDN_-_01042020_-_Trien_khai_thuc_hien_theo_Chi_thi_16-CT.TTg_signed.pdf

- Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid - 19

  Tải file: Tải về 11.signed.pdf

- Văn bản số 1518/UBND-VX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19 theo chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Tải file: Tải về 1518-VX.signed.pdf

- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19

  Tải file: Tải về 16.signed.pdf

- Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid - 19

  Tải file: Tải về 27.3.2020 CT 15 CT-TTg.pdf

- Công văn số 1430/UBND-NC ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan nhà nước trong tình hình dịch bệnh

  Tải file: Tải về 1430-NC.signed.pdf

- Thông báo kết luận số 126/TB-VPCP ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch Covid - 19

  Tải file: Tải về 126.signed.pdf

- Thông báo kết luận số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid - 19

  Tải file: Tải về 122.signed.pdf

- Văn bản 1235/UBND-VX ngày 20/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện thông báo số 102/TB-VPCP ngày 17/3/2020 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về công tác phòng, chống dịch Covid-19

  Tải file: Tải về 1235-VX.signed.pdf

- Văn bản 1191/UBND-VX ngày 18/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện thông báo số 98/TB-VPCP ngày 14/3/2020 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về công tác phòng, chống dịch Covid-19

   Tải file: Tải về 1191-VX.signed.pdf

- Văn bản số 190/SVHTTDL-QLDL ngày 17/3/2020 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Dương về việc cung cấp danh sách cơ sở lưu trú du dịch sử dụng vào việc cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (lần 2)

  Tải file: Tải về 190SVHTTDLQLDL170320203.pdf

- Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

  Tải file: Tải về 13.signed.pdf

- Văn bản số 769/BQL-DN ngày 05/3/2020 của Ban Quản lý về việc khảo sát việc ảnh hưởng do dịch Covid - 19 gây ra

- Văn bản số 750/BQL-LĐ ngày 03/3/2020 của Ban Quản lý về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do dịch Covid - 19 gây ra

Tải file: Tải về 750BQLLD03032020Covid19_signed.pdf

- Văn bản 749/BQL-LĐ ngày 03/3/2020 của Ban Quản lý về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do dịch Covid - 19 gây ra

  Tải về: Tải về 749_BQLLD_03032020_Covid_signed.pdf

- Văn bản 416//SYT-NVY ngày 02/3/2020 của Sở Y tế tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

  Tải file văn bản: Tải về 416.signed_2.pdf

- Văn bản số 416/SYT-NVY ngày 02/3/2020 của Sở Y tế về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

  Tải file: Tải về 416.signed.pdf

- Cập nhật dịch Covid-19 và ứng phó tới ngày 1/3

- Văn bản số 635/BQL-LĐ của Ban Quản lý về việc yêu cầu Tổng Giám đốc/ Giám đốc DN trong KCN tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi-rút Covid-19 gây ra

  Tải văn bản: Tải về 635BQLLD24022020Covid19_signed.pdf

- Công văn 484/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 10/02/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Dương về việc hướng dẫn cấp giấy phép lao động trong thời điểm có dịch bệnh đối với các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh

  Tải file: Tải về 484-CSLD.signed.pdf

- Văn bản số 587/UBND-VX của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế

  Tải văn bản: Tải về 587-VX.signed.pdf

- Cập nhật dịch Covid-19 và ứng phó: Điều trị khỏi 14 trường hợp (cập nhật ngày 19/2/2020 theo chinhphu.vn)

- Quyết định số 173/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

  Tải file: Tải về QĐ 173 QĐ-TTg01-02-2020.pdf

- Văn bản Kế hoạch số 373/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh về việc Đáp ứng với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  Tải file: Tải về 373-KH.signed.pdf

- Văn bản số 381/UBND-VX ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

  Tải file: UBND_381_31012020.jpg

- Văn bản số 399/BQL-LĐ của Ban Quản lý các KCN Bình Dương về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCOV gây ra

  Tải file: Tải về 399 - BQLLD - 30012020 - phong chong dich_signed.pdf

- Công điện số 01/CĐLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

  Tải file:​  Tải về 01-CDBLDTBXH Ve Tang cuong PC dich-Corona-signed-02-Feb-2020.pdf

​- Thông tin báo chí về việc hủy toàn bộ phép bay đã cấp và tạm dừng cấp phép các chuyến bay mới liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra trong hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam

- Chống dịch bệnh nCoV: Quyết liệt, chủ động nhưng phải bình tĩnh, không gây hoang mang dư luận

- Bình Dương cần chủ động trong công tác phòng, chống dịch vi rút Corona

- Bình Dương công bố đường dây nóng tư vấn, xử lý thông tin về dịch bệnh do chủng vi rút Corona (2019-nCoV)

- Virus corona ngày 31-1 ở VN: Công bố đường dây nóng 22 bệnh viện

- Thông báo về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCOV gây ra


Lượt người xem:  Views:   136285
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức