Tin Tức
Thứ 4, Ngày 26/08/2020, 16:00
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo cập nhật một số quy định của pháp luật trong công tác quản lý xây dựng năm 2020.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/08/2020
(BDIZA) - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương thông báo đến các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động xây dựng trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương một số một số quy định mới có hiệu lực trong công tác quản lý xây dựng.

1. T​hông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.   Tải về Thong tu 07.2019.TT-BXD.pdf

2. Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng mã hiệu QCVN 01:2019/BXD thay thế cho Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008, có hiệu lực ngày 01/7/2020.​​   Tải về Thong tu 22.2019.TT-BXD.pdf

Trên đây là thông báo của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương gởi đến các cá nhân và tổ chức có liên quan biết để thực hiện.

 Trân trọng./.


​Từ Văn Lên

Lượt người xem:  Views:   362
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức