Tin Tức
Thứ 6, Ngày 26/06/2015, 01:58
Quyết định số 09/2015/ QĐ-TTg ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/06/2015
(BDIZA) – Ngày 25 tháng 3 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Quyết định 09/2015/QĐ-TTg thay thế Quyết định 93/2007/QĐ-TTg và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2015.

Theo đó, ngoài những quy định về cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, Quy định chung của Quy chế được bổ sung quy định về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ là đầu mối tập trung hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ của các nhân, tổ chức để chuyển đến các cơ quan chuyên môn hoặc các cấp có thẩm quyền giải quyết và nhận, trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trang thiết bị điện tử và áp dụng phần mềm điện tử trong các giao dịch hànhchính.


Phạm vi của cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được thực hiện trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của 04 cơ quan, gồm: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã); Các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại các địa phương (gọi chung là các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc) và các lĩnh vực: Đầu tư, đất đai; đăng ký kinh doanh; cấp giấy phép xây dựng; tư pháp và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước.


Yêu cầu bổ sung hồ sơ không quá 01 lần trong quá trình giải quyết hồ sơ


Ngoài việc đảm bảo các nguyên tắc: niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính; bảo đảm tiến độ giải quyết nhanh chóng, thuận tiên cho cá nhân, tổ chức; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hành chính nhà nước; thu phí, lệ phí đúng quy định của pháp luật, Quy chế bổ sung quy định, trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại một cơ quan chuyên môn, việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện không quá 01 lần nhằm bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức.


Quy trình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được quy định thành 01 chương độc lập. Quy chế quy định quy trình thực hiện cơ chế một cửa gồm 4 bước: Tiếp nhận hồ sơ, Chuyển hồ sơ, Giải quyết hồ sơ, Trả kết quả giải quyết hồ sơ; trong đó, chủ yếu yêu cầu quy trình thực hiện giải quyết hồ sơ của công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Tại quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính, Quy chế quy định 02 loại hình liên thông, gồm: Liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp và Liên thông giữa các cơ quan nhà nước các cấp nhưng về cơ bản, quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông cũng gồm 4 bước như quy trình thực hiện cơ chế một cửa.


Trách nhiệm triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông


Đối với cấp Trung ương, Quy chế quy định trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thay vì trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Đối với cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Quy chế quy đinh trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay vì trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, xã, Quy chế quy định trách nhiệm của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thay vì trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tại Tải về Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.


Tải về Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2015.


Xem toàn văn Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg tại Tải về file đính kèm

Tải về

Nguồn: Trang tin Bộ Nội vụ
Lượt người xem:  Views:   1691
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức