Tin Tức
Thứ 6, Ngày 22/04/2022, 11:00
Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/04/2022
BDIZA - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giai đoạn năm 2022 – 2023, tham gia nghiên cứu, góp ý các quy định của pháp luật đảm bảo pháp lý để triển khai thực hiện ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử vào công tác chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tích hợp, phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ thống định danh và xác thực điện tử đối với các ứng dụng cốt lõi như: Ví điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, chứng khoán, điện, nước… lên ứng dụng VNEID, mã QR của thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử; triển khai rộng rãi việc ứng dụng các tính năng của chip điện tử trên thẻ Căn cước công dân đối với các lĩnh vực tài chính, hoạt động ngân hàng và một số lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội khác theo mục tiêu của Đề án. Phát triển, hoàn thiện và triển khai hiệu quả ứng dụng di động Công dân số từ VNEID trên cơ sở mở rộng tích hợp các thông tin, dịch vụ y tế, bảo hiểm, Giấy phép lái xe, ngân hàng, thanh toán điện tử, ứng cứu khẩn cấp, phản ánh hiện trường, tố giác tội phạm…

Đối với nhóm tiện ích phục vụ công dân số, giai đoạn 2023 – 2025, phấn đấu đạt trên 800.000 tài khoản người dùng trên ứng dụng VNEID và xây dựng hệ sinh thái cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thương mại điện tử, nền tảng thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thay thế các loại giấy tờ của công dân trong các giao dịch điện tử; đảm bảo 100% các giao dịch của Công dân số được định danh, ký số, xác thực, các hợp đồng điện tử được định danh, ký số. Giai đoạn 2025 – 2030, phấn đấu đạt trên 1.000.000 tài khoản người dùng trên ứng dụng VNEID và xây dựng hệ sinh thái cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thương mại điện tử, nền tảng thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thay thế các loại giấy tờ của công dân trong các giao dịch điện tử…

Công an tỉnh rà soát, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, địa phương; phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và phát hành tài liệu, văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án và Kế hoạch; tổng hợp và xây dựng Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung của Đề án để báo cáo Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ theo đúng thời gian quy định.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án tại địa phương và xây dựng, ban hành quy chế làm việc của Tổ công tác theo quy định; tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện theo từng giai đoạn; đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân tiêu biểu, các mô hình hiệu quả, sáng tạo và thiết thực; đề xuất chấn chỉnh kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện kém hiệu quả, gây lãng phí.

Kế hoạch: Tải về 1120-KH.signed.pdf

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương

Lượt người xem:  Views:   286
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức