Tin Tức
Thứ 6, Ngày 30/12/2022, 16:00
Cấp giấy phép môi trường 03 công ty gồm Công ty TNHH A.J. Plast (Việt Nam) - Công ty TNHH MTV Korea Fine Chemical - Công ty TNHH Amiba Việt Nam
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/12/2022
(BDIZA) - Ban Quản lý cấp giấy phép môi trường cho 03 công ty: Công ty TNHH Amiba Việt Nam - KCN VSIP II-A; Công ty TNHH A.J. Plast (Việt Nam) - KCN Bàu Bàng mở rộng và Công ty TNHH MTV Korea Fine Chemical - KCN Bàu Bàng

​Đình kèm file: Tải về 20 - GPMT-BQL - 13102022 - Amiba Viet Nam.pdf

Tải về 24 - GPMT-BQL - 29112022 - Korea Fine Chemical.pdf

Tải về 28 - GPMT-BQL - 15122022 - A.J. Plast (Việt Nam).pdf


Nguyễn Bảo Vinh

Lượt người xem:  Views:   201
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức