Tin Tức
Thứ 6, Ngày 26/04/2024, 10:00
Luật Thanh tra năm 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/04/2024
Ngày 14/11/2022, Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội, kỳ họp thứ 4 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. Khái quát một số nội dung như sau:

Luật Thanh tra năm 2022 gồm 08 Chương và 118 Điều, tăng 01 Chương và 40 Điều so với Luật Thanh tra năm 2010, thay thế Luật Thanh tra năm 2010. (Luật Thanh tra 2010 chỉ có 07 Chương và 78 Điều luật).

Bố cục Luật Thanh tra 2022 gồm:

- Chương I: Những quy định chung

- Chương II: Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra

- Chương III: Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành

- Chương IV: Hoạt động thanh tra

- Chương V: Thực hiện kết luận thanh tra

- Chương VI: Phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nhà nước, kiểm tra

- Chương VII: Điều kiện bảo đảm hoạt động thanh tra

- Chương VIII: Điều khoản thi hành

Cơ quan thực hiện chức năng thanh tra gồm:

Theo Điều 9 Luật Thanh tra 2022, các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra bao gồm:

1. Cơ quan thanh tra theo cấp hành chính bao gồm:

a) Thanh tra Chính phủ;

b) Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Thanh tra tỉnh);

c) Thanh tra quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Thanh tra huyện);

d) Cơ quan thanh tra tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội quy định.

2. Cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực bao gồm:

a) Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là Thanh tra Bộ);

b) Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ và tương đương (sau đây gọi chung là Thanh tra Tổng cục, Cục);

c) Thanh tra sở.

3. Cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc Chính phủ.

4. Cơ quan thanh tra trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cơ quan cơ yếu Chính phủ.

5. Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

          Đính kèm chi tiết theo file Luật Thanh tra 2022: Tải về Luat-Thanh-tra.pdf


Nguyễn Bảo Vinh
Lượt người xem:  Views:   112
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức