Tin Tức
Thứ 2, Ngày 13/05/2024, 15:00
Công bố tổ chức hành chính của Ban Quản lý theo Quyết định 08/2024/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/05/2024
(BDIZA) - Ngày 13/5/2024, tại Hội trường Ban Quản lý diễn ra buổi công bố một số điều của Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý theo 08/2024/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý do đồng chí Trưởng ban Nguyễn Trung Tín chủ trì

Theo đó:

Phòng Quản lý Lao động và Phòng Quản lý Doanh nghiệp nhập lại thành Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động

Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng được tách ra thành 02 Phòng ban: Phòng Quản lý Quy hoạch và Phòng Quản lý Xây dựng

Như vậy, Bộ máy tổ chức hành chính của Ban Quản lý hiện nay gồm: 08 Phòng ban như sau:

a. Văn phòng

b. Phòng Quản lý đầu tư

c. Phòng Quản lý quy hoạch

d. Phòng Quản lý xây dựng

đ. Phòng Quản lý doanh nghiệp và lao động

e. Phòng Quản lý môi trường

g. Phòng Đại diện số 1

h. Phòng Đại diện số 2

Mỗi tổ chức trên đây có cấp trưởng và số lượng cấp phó thực hiện theo quy định của pháp luật. Các chức danh này do Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật và phân cấp của ủy ban nhân dân tỉnh.

13052024.jpg

13052024_1.jpg

13052024_2.jpg

13052024_3.jpg

Một số hình ảnh tại buổi Lễ công bố sắp xếp bộ máy tổ chức hành chính Ban Quản lý


Nguyễn Bảo VinhLượt người xem:  Views:   122
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức