Tin Tức
Thứ 3, Ngày 28/05/2024, 16:00
Thông báo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2024
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/05/2024
(BDIZA) - Ngày 28 tháng 5 năm 2024, Ban Quản lý ban hành văn bản số 1433/BQL-MT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2024

Theo đó:

Thực hiện Văn bản số 2964/BTNMT-TTTT ngày 09/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn bản số 2267/UBND-KT ngày 10/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn bản số 2211/STNMT-CCBVMT ngày 20/5/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương; Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đề nghị các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung sau:

1. Tùy theo điều kiện tình hình thực tế, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2024 bằng các hình thức như: treo băng rôn, panô, áp phích,… tuyên truyền khẩu hiệu Ngày môi trường thế giới năm 2024.

2. Tiếp tục thực hiện các quy định bảo vệ môi trường theo Văn bản số 291/BQL-MT ngày 26/01/2024 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương về việc khẩn trương triển khai các quy định về bảo vệ môi trường (đính kèm Văn bản); trong đó, doanh nghiệp cần lưu ý: Chất thải rắn công nghiệp thông thường phải được phân loại, lưu giữ và chuyển giao cho đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy định tại Điều 81, Điều 82 Luật Bảo vệ môi trường. Trường hợp tái sử dụng, sử dụng trực tiếp thực hiện theo quy định tại Điều 65 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. Chất thải nguy hại phải được phân loại, lưu giữ và chuyển giao cho đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy định tại Điều 83, Điều 84 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 68, Điều 69, Điều 70 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

3. Rà soát và thực hiện nghiêm các nội dung của Giấy phép môi trường và các hồ sơ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền cấp. Đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện chuyển đổi hồ sơ theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cần khẩn trương thực hiện chuyển đổi sang Giấy phép môi trường/Đăng ký môi trường theo đúng thời gian quy định điểm d khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường.

4. Nghiên cứu thay đổi, cải tạo công nghệ sản xuất theo hướng công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, giảm thiểu tối đa tác động xấu tới môi trường, giảm thiểu khí nhà kính phát sinh, tăng cường tái sử dụng các chất thải, các chất thải năng lượng (nếu có), sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng và nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương yêu cầu các doanh nghiệp và chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp khẩn trương triển khai các quy định trên. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ hoặc có khó khăn vướng mắc thì yêu cầu doanh nghiệp có văn bản đề nghị hướng dẫn hoặc đăng ký lịch làm việc trực tiếp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương để được hướng dẫn cụ thể./.

Đính kèm file văn bản: Tải về 1433 - BQLMT - 28052024 _signed.pdf

Nguyễn Bảo Vinh
Lượt người xem:  Views:   140
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức