Tin Tức
Thứ 4, Ngày 22/02/2012, 12:36
Hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng và phát triển Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế ở Việt Nam
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/02/2012
(BDIZA) - Ngày 17/02, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng và phát triển Khu công nghiệp (KCN), Khu chế xuất (KCX), Khu kinh tế (KKT) ở Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh tham dự và chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị còn có đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý KCN, KKT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, một số doanh nghiệp phát triển hạ tầng, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong KCN, KCX, KKT, một số chuyên gia, nhà khoa học cùng các cơ quan thông tấn báo chí.


Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Đức Trung (MPI Portal)

Mục đích chính của Hội nghị là tổng kết, đánh giá đầy đủ và toàn diện quá trình xây dựng và phát triển KCN, KCX, KKT trong 20 năm qua, trên cơ sở đó đề xuất quan điểm, định hướng phát triển KCN, KCX, KKT trong giai đoạn tới. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết các KCN, KCX, KKT được hình thành và phát triển xuất phát từ chủ trương của Đảng và Chính phủ trong việc quy hoạch các vùng tập trung phát triển công nghiệp, vùng lãnh thổ kinh tế gắn với các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo đột phá trong phát triển công nghiệp, phát triển vùng phục vụ mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, các KCN, KCX, KKT đã có những đóng góp tích cực trong thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài, giải quyết việc làm, góp phần hiện đại hoá kết cấu hạ tầng, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế các địa phương và cả nước đảm bảo thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, thương mại gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng trên biển, biên giới và đất liền.


Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Đức Trung (MPI Portal)


Từ những kết quả đạt được của KCN, KCX, trong những năm gần đây, nước ta đã thí điểm, xây dựng và hình thành các KKT ven biển, KKT cửa khẩu để tận dụng những lợi thế về vị trí địa lý của đất nước. Các KKT này cũng đã từng bước góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế hướng biển, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển cũng như cải thiện đời sống nhân dân vùng biên giới và gìn giữ an ninh quốc phòng tuyến biên giới đất liền.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, trong quá trình phát triển các KCN, KCX, KKT cũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập về công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng, chất lượng thu hút đầu tư, công tác bảo vệ môi trường và vấn đề lao động. Trong bối cảnh nước ta đẩy mạnh triển khai Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, kế hoạch 5 năm 2011-2015, Hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng và phát triển KCN, KCX, KKT được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để xây dựng định hướng phát triển cho các KCN, KCX, KKT trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đóng góp hiệu quả hơn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trên cơ sở xác định rõ các kết quả, hạn chế và các nguyên nhân, Hội nghị cũng đã trao đổi, thảo luận và đưa ra các định hướng, chính sách phát triển KCN, KCX, KKT trong thời gian tới, trong đó một trong những định hướng phát triển cơ bản là phát triển theo chiều sâu, tăng cường tính liên kết, hàm lượng công nghệ trong cơ cấu đầu tư và phát triển bền vững về mặt kinh tế, xã hội, môi trường. Trên cơ sở báo cáo tham luận, trao đổi của các đại biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo những quan điểm, định hướng cũng như những giải pháp, nhiệm vụ mà các bộ, ngành cần quán triệt, triển khai trong thời gian tới.

Các ý kiến đóng góp và đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương tại Hội nghị cùng với sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải sẽ là cơ sở để các bộ ngành tiếp tục triển khai hiệu quả hơn công tác quản lý KCN, KCX, KKT, ban hành các văn bản pháp quy tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với KCN, KCX, KKT.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung đã tổng kết những kết quả nổi bật nhất về hoạt động của các KCN, KCX, KKT trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương trong 20 năm qua.

Hội nghị cũng được nghe đại diện của một số Bộ, ngành, địa phương trình bày, đánh giá những khó khăn, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân cơ bản mà các KCN, KCX, KKT hiện đang gặp phải, từ đó kiến nghị những định hướng, giải pháp thiết thực nhằm đưa các KCN, KCX, KKT tiếp tục phát triển, đóng góp hiệu quả hơn vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đánh giá cao tính thiết thực, kịp thời của Hội nghị cũng như báo cáo, tham luận của các Bộ, ngành, địa phương tổng kết quá trình phát triển của các KCN, KCX, KKT nhằm kịp thời đề ra những định hướng phát triển mới cho các KCN, KCX, KKT, góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.


Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Ảnh: Đức Trung (MPI Portal)

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng quá trình xây dựng và phát triển KCN, KCX trong thời gian qua vẫn còn bộc lộ những hạn chế, vướng mắc: công tác xây dựng và triển khai quy hoạch KCN, KCX chưa tốt; cơ chế, chính sách pháp luật liên quan tới KCN, KCX còn chồng chéo, chưa đồng bộ. Các KKT ven biển tuy đã có những kết quả nhất định nhưng do đang trong giai đoạn đầu phát triển nên cần thời gian để phát huy hiệu quả và vẫn còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu, từng bước hoàn thiện về quy hoạch, định hướng phát triển của từng KKT. Đối với các KKT cửa khẩu, trong thời gian tới, cần có chính sách để thúc đẩy phát triển về mặt kinh tế, thương mại tương xứng hơn với quy mô, chức năng hoạt động.

Để phát triển KCN, KCX, KKT ngày càng hiệu quả, theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, cần phải có định hướng phát triển KCN, KCX, KKT một cách bền vững về mặt kinh tế, xã hội, môi trường, có chọn lọc, theo chiều sâu để tăng hàm lượng công nghệ, chất lượng, cơ cấu đầu tư, tăng tính liên kết ngành công nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh ngành và phát triển vùng.

Đối với các KKT ven biển, KKT cửa khẩu cần phải có quy hoạch, phân bổ không gian, định hướng và phân kỳ phát triển phù hợp với điều kiện, tiềm năng của các vùng, đồng thời cần huy động vốn đầu tư từ các nguồn và đầu tư tập trung để sớm phát huy hiệu quả, tăng cường tính chủ động của địa phương, tránh tình trạng trông chờ vào nguồn hỗ trợ ngân sách Trung ương.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị các Bộ, ngành, địa phương quán triệt và thực hiện một số nhiệm vụ sau: Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện cơ chế, chính sách phát triển KCN, KCX, KKT; Đánh giá việc thực hiện quy hoạch, thành lập, hoạt động của các KCN, KCX, KKT ở các địa phương và đề xuất biện pháp xử lý đối với các KCN, KCX, KKT hoạt động kém hiệu quả, gây lãng phí đất đai, ô nhiễm môi trường, trên cơ sở đó rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển KCN, KKT Việt Nam đến năm 2020; Thu hút đầu tư có chọn lọc, có định hướng theo ngành nghề phù hợp với điều kiện phát triển của từng địa phương; Ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp phụ trợ, các dự án có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; Chú trọng tính liên kết ngành trong phát triển KCN, KCX, KKT; Xúc tiến đầu tư vào KCN, KCX, KKT theo trọng tâm, trọng điểm tập trung vào các đối tác tiềm năng; Xây dựng kết cấu hạ tầng KCN, KCX, KKT đúng tiến độ, theo quy hoạch được duyệt và đảm bảo hiệu quả sử dụng đất; Đa dạng hóa các hình thức huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN, KCX, KKT; Rà soát hoạt động của các dự án đầu tư vào KCN, KCX, KKT, kiên quyết xử lý các dự án trong KCN, KCX, KKT hoạt động kém hiệu quả; Đánh giá và kịp thời có biện pháp giải quyết các vướng mắc về sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, chính sách ưu đãi đầu tư đối với KCN, KCX, KKT; Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong các KCN, KCX, KKT.

Phó Thủ tướng hy vọng, các KCN, KCX, KKT sẽ tiếp tục được hoàn thiện, nâng cao hơn nữa hiệu quả và đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong giai đoạn tới, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao bằng khen cho 11 đơn vị có thành tích xuất sắc trong quá trình phát triển KCN, KCX, KKT
Ảnh: Đức Trung (MPI Portal)


Hội nghị đã tổ chức Lễ trao thưởng để tôn vinh các tập thể, cá nhân có những thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển KCN, KCX, KKT trong hai thập kỷ qua./.


(Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

Lượt người xem:  Views:   822
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức