Tin Tức
Thứ 4, Ngày 11/09/2019, 10:00
Triển khai Kế hoạch số 3945/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương về thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hoá công vụ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/09/2019
(BDIZA) - Ngày 09 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 3945/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa Công vụ. Theo đó:

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã:

  •  Rà soát, nghiên cứu, sửa đổi các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị nhằm tạo cơ sở pháp lý ngăn ngừa những vi phạm về văn hóa công vụ.
  • Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và bồi dưỡng các nội dung về văn hóa công vụ được quy định tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 3945/KH-UBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
  • Tổ chức phát động thi đua thực hiện văn hoá công vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình, đưa nội dung thực hiện văn hoá công vụ là tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua cuả cơ quan đơn vị, địa phương.
  • Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hoá công vụ theo Chương trình Kế hoạch hàng năm.

Biểu dương, khen thưởng những cán bộ công chức, viên chức và người lao động có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hoá công vụ; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về văn hoá công vụ.


Chi tiết nội dung:

Văn bản 3945: Tải về 3945-VL.signed.pdf

Văn bản 1847: Tải về 1847.signed.pdf


Phan Thị Thanh Thủy

Lượt người xem:  Views:   1307
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức