Tin Tức
Thứ 5, Ngày 20/01/2022, 11:00
Triển khai thi hành văn bản pháp luật Môi trường
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/01/2022
(BDIZA) - Ngày 19 tháng 01 năm 2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Công văn số 212/BQWL-MT về việc triển khai thi hành văn bản pháp luật.

​Đính kèm văn bản: 

Tải về 212 - BQLMT - 19012022 - Trien khai thi hanh van ban phap luat ve moi truong1_signed.pdf

Tải về Nghi dinh 08_2022_ND-CP.pdf

Tải về Thong tu 02_2022_TT-BTNMT.pdf

Tải về Thong tu 03_2022_TT-BTNMT.pdf

Tải về Phu luc kem theo Nghi dinh so 08-2022 ND-CP.pdf

Tải về Phụ lục Thông tư-compressed_Signed.pdf

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương

Lượt người xem:  Views:   1807
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức