Tin Tức
 
(BDIZA) – Ngày 21/6/2024, tại Nhà hàng sinh thái Phúc Lộc Thọ (xã Phú An, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương), Công đoàn viên chức tỉnh Bình Dương đã tổ chức nói chuyện chuyên đề kỹ năng quản lý cảm xúc “xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” thời hiện đại; biểu dương gia đình hạnh phúc, hội thi Nấu ăn nhân kỷ niệm 23 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6) 
 
(BDIZA) - Ngày 17/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 1775/QĐ-UBND về việc Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, cụ thể như sau: 
 
(BDIZA) – Ngày 10/6/2024, tại Hội trường Ban Quản lý đã tổ chức buổi Hội nghị triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024. Tham dự, đồng chí Nguyễn Đức Duân, Trưởng Ban Tuyên Giáo - Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Dương báo cáo và triển khai tại Hội nghị 
 
(BDIZA) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương sẽ phối hợp với Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo chuyển đổi số trong doanh nghiệp với chủ đề “Xu hướng chuyển đổi kép và vai trò của công nghệ trong sứ mệnh phát triển kinh tế số tỉnh Bình Dương”. 
 
(BDIZA) - Ngày 15/01/2024, Ban Quản lý đã ban hành kế hoạch số 01/KH-BQL về cải cách hành chính năm 2024 
 
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường Công ty TNHH Pol Sheng Fastener (Việt Nam) - KCN Quốc tế Protrade 
 
(BDIZA) - Danh sách số điện thoại đường dây nóng Ban Quản lý 
 
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường Công ty TNHH AB Agri Việt Nam - KCN Phú Tân 
 
(BDIZA) - Ngày 15/3/2024, Ban Quản lý đã ban hành báo cáo số 19/BC-BQl về công tác cải cách hành chính Quý I năm 2024 
 
(BDIZA) - Ngày 29/2/2024, Ban Quản lý đã ban hành kế hoạch số 06/KH-BQL về triển khai công tác Cải cách hành chính, Kiểm soát TTHC, ứng dụng CNTT và thực hiện cơ chế Một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2024 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Công đoàn cơ sở Ban Quản lý tham gia hội thi Nấu ăn nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2024)NewTin tức sự kiệnTinCông đoàn cơ sở Ban Quản lý tham gia hội thi Nấu ăn nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2024)/HinhCMS/2024-06/24062024_Key_24062024151339.jpg
(BDIZA) – Ngày 21/6/2024, tại Nhà hàng sinh thái Phúc Lộc Thọ (xã Phú An, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương), Công đoàn viên chức tỉnh Bình Dương đã tổ chức nói chuyện chuyên đề kỹ năng quản lý cảm xúc “xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” thời hiện đại; biểu dương gia đình hạnh phúc, hội thi Nấu ăn nhân kỷ niệm 23 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6)
6/24/2024 4:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình DươngTuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinQuyết định Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương/HinhCMS/2024-06/21062024_Key_21062024160200.jpg
(BDIZA) - Ngày 17/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 1775/QĐ-UBND về việc Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, cụ thể như sau:
6/21/2024 5:00 PMYesĐã ban hành
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024Tin tức sự kiệnTinHội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024/HinhCMS/2024-06/20062024_1_Key_20062024142107.jpg
(BDIZA) – Ngày 10/6/2024, tại Hội trường Ban Quản lý đã tổ chức buổi Hội nghị triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024. Tham dự, đồng chí Nguyễn Đức Duân, Trưởng Ban Tuyên Giáo - Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Dương báo cáo và triển khai tại Hội nghị
6/20/2024 3:00 PMYesĐã ban hành
Bình Dương sẽ tổ chức Hội thảo chuyển đổi số trong doanh nghiệpChuyển đổi sốTinBình Dương sẽ tổ chức Hội thảo chuyển đổi số trong doanh nghiệp/HinhCMS/2024-06/20062024_Key_20062024104414.jpg
(BDIZA) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương sẽ phối hợp với Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo chuyển đổi số trong doanh nghiệp với chủ đề “Xu hướng chuyển đổi kép và vai trò của công nghệ trong sứ mệnh phát triển kinh tế số tỉnh Bình Dương”.
6/20/2024 11:00 AMYesĐã ban hành
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024Cải cách hành chínhTinKế hoạch cải cách hành chính năm 2024/HinhCMS/2024-06/kehoach_Key_17062024162242.jpg
(BDIZA) - Ngày 15/01/2024, Ban Quản lý đã ban hành kế hoạch số 01/KH-BQL về cải cách hành chính năm 2024
6/17/2024 5:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường Công ty TNHH Pol Sheng Fastener (Việt Nam)Báo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường Công ty TNHH Pol Sheng Fastener (Việt Nam)/HinhCMS/2024-06/CapPhepMoiTruong_Key_17062024164024.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường Công ty TNHH Pol Sheng Fastener (Việt Nam) - KCN Quốc tế Protrade
6/17/2024 5:00 PMYesĐã ban hành
Công khai danh sách số điện thoại đường dây nóng của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình DươngThông báoTinCông khai danh sách số điện thoại đường dây nóng của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương/HinhCMS/2024-06/Thong bao_Key_17062024165649.jpg
(BDIZA) - Danh sách số điện thoại đường dây nóng Ban Quản lý
6/17/2024 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường Công ty TNHH AB Agri Việt NamBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường Công ty TNHH AB Agri Việt Nam/HinhCMS/2024-06/CapPhepMoiTruong_Key_17062024165919.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường Công ty TNHH AB Agri Việt Nam - KCN Phú Tân
6/17/2024 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I năm 2024Cải cách hành chínhTinBáo cáo công tác cải cách hành chính Quý I năm 2024/HinhCMS/2024-06/baocaocchc_Key_17062024161140.jpg
(BDIZA) - Ngày 15/3/2024, Ban Quản lý đã ban hành báo cáo số 19/BC-BQl về công tác cải cách hành chính Quý I năm 2024
6/15/2024 5:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch triển khai công tác Cải cách hành chính, Kiểm soát TTHC, ứng dụng CNTT và thực hiện cơ chế Một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2024Cải cách hành chínhTinKế hoạch triển khai công tác Cải cách hành chính, Kiểm soát TTHC, ứng dụng CNTT và thực hiện cơ chế Một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2024/HinhCMS/2024-06/17062024_Key_17062024161600.jpg
(BDIZA) - Ngày 29/2/2024, Ban Quản lý đã ban hành kế hoạch số 06/KH-BQL về triển khai công tác Cải cách hành chính, Kiểm soát TTHC, ứng dụng CNTT và thực hiện cơ chế Một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2024
6/15/2024 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường Công ty TNHH Thực phẩm Orion VinaBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina/HinhCMS/2024-06/CapPhepMoiTruong_Key_17062024161921.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina - KCN Mỹ Phước 2
6/15/2024 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo Chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2023Cải cách hành chínhTinBáo cáo Chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2023/HinhCMS/2024-06/17062024_1_Key_17062024162635.jpg
(BDIZA) - Ngày 15/01/2024, Ban Quản lý đã ban hành báo cáo 05/BC-BQL về Chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2023
6/15/2024 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo công tác cải cách tài chính công 6 tháng đầu năm 2024Cải cách hành chínhTinBáo cáo công tác cải cách tài chính công 6 tháng đầu năm 2024/HinhCMS/2024-06/17062024_2_Key_17062024163312.jpg
(BDIZA) - Ngày 07/6/2024. Ban Quản lý ban hành báo cáo 36/BC-BQL về Báo cáo công tác cải cách tài chính công 6 tháng đầu năm 2024
6/15/2024 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo công tác cải cách tài chính công quý I năm 2024 và Kế hoạch quý II năm 2024Cải cách hành chínhTinBáo cáo công tác cải cách tài chính công quý I năm 2024 và Kế hoạch quý II năm 2024/HinhCMS/2024-06/baocaocchc_Key_17062024163510.jpg
(BDIZA) - Ngày 11/3/2024, Ban Quản lý ban hành báo cáo số 646/BC-BQL về báo cáo công tác cải cách tài chính công quý I năm 2024 và Kế hoạch quý II năm 2024
6/15/2024 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2024Cải cách hành chínhTinBáo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2024/HinhCMS/2024-06/CCHC_Key_17062024153819.jpg
(BDIZA) - Ngày 10/6/2024, Ban Quản lý đã ban hành báo cáo số 38/BC-BQL về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024. Cụ thể như sau:
6/15/2024 4:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2023, giải pháp khắc phục để nâng cao Chỉ số CCHC năm 2024Báo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2023, giải pháp khắc phục để nâng cao Chỉ số CCHC năm 2024/HinhCMS/2024-06/15062024_Key_17062024155627.jpg
(BDIZA) - Ngày 04/6/2024, Ban Quản lý đã ban hành báo cáo số 32/BC-BQL về Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2023, giải pháp khắc phục để nâng cao Chỉ số CCHC năm 2024
6/15/2024 4:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024Cải cách hành chínhTinKế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024/HinhCMS/2024-06/kehoach_Key_17062024160241.jpg
(BDIZA) - Ngày 20/3/2024, Ban Quản lý đã ban hành kế hoạch số 08/KH-BQL về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024
6/15/2024 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo chuyển đổi, sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện thủ tục hành chínhThông báoTinThông báo chuyển đổi, sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện thủ tục hành chính/HinhCMS/2024-06/Thong bao_Key_11062024154800.jpg
(BDIZA) – Ngày 10/6/2024, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2920/UBND-HCC về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện thủ tục hành chính
6/11/2024 4:00 PMYesĐã ban hành
Quy định quản lý theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN VSIP III giai đoạn 2Thông tin hồ sơ quy hoạch KCNTinQuy định quản lý theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN VSIP III giai đoạn 2/HinhCMS/2024-06/Thong tin QH_Key_06062024162300.jpg_Key_06062024162300.jpg
(BDIZA) - Quy định quản lý theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN VSIP III giai đoạn 2. (Tân uyên, Bình Dương)
6/6/2024 5:00 PMNoĐã ban hành
Nghị định số 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặtTuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinNghị định số 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt/HinhCMS/2024-06/05062024_Key_05062024161845.jpg
(BDIZA) - Ngày 15/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt
6/5/2024 5:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà máy sản xuất lốp ô tô của Công ty TNHH Lốp Kumho Việt NamThông tin hồ sơ quy hoạch KCNTinQuyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà máy sản xuất lốp ô tô của Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam/HinhCMS/2024-06/Thong tin QH_Key_05062024163028.jpg_Key_05062024163028.jpg
(BDIZA) - Quyết định 131/QĐ-BQL ngày 24/4/2024 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà máy sản xuất lốp ô tô của Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam
6/5/2024 5:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 Dự án Công ty TNHH Nison Technology Việt NamThông tin hồ sơ quy hoạch KCNTinQuyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 Dự án Công ty TNHH Nison Technology Việt Nam/HinhCMS/2024-06/Thong tin QH_Key_05062024163639.jpg_Key_05062024163639.jpg
(BDIZA) - Quyết định 137/QĐ-BQL ngày 03/5/2024 của Ban Quản lý về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 Dự án Công ty TNHH Nison Technology Việt Nam
6/5/2024 5:00 PMYesĐã ban hành
Từ ngày 01/7/2024 người dân sử dụng tài khoản VNEID để thực hiện dịch vụ công trực tuyếnCải cách hành chínhTinTừ ngày 01/7/2024 người dân sử dụng tài khoản VNEID để thực hiện dịch vụ công trực tuyến/HinhCMS/2024-06/Thong bao_Key_04062024151105.jpg
(BDIZA) - Cổng DVC Quốc gia vừa có thông báo sau ngày 01/7/2024 các tài khoản định danh điện tử được khởi tạo từ Cổng DVC Quốc gia sẽ dừng hoạt động và thay thế bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID) do Bộ Công an cung cấp
6/4/2024 4:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH: Techx Semiconductor (Việt Nam), MTV JY Vina, Fuji Seal Việt NamBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH: Techx Semiconductor (Việt Nam), MTV JY Vina, Fuji Seal Việt Nam/HinhCMS/2024-06/CapPhepMoiTruong_Key_04062024151817.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Techx Semiconductor (Việt Nam) - KCN Bàu Bàng, Công ty TNHH MTV JY Vina - KCN Mỹ Phước, Công ty TNHH Fuji Seal Việt Nam - KCN VSIP II A
6/4/2024 4:00 PMNoĐã ban hành
Lễ động thổ - Khởi công xây dựng Nhà máy nhựa Thiếu niên Tiền phong phía Nam mở rộng giai đoạn 2Tin tức sự kiệnTinLễ động thổ - Khởi công xây dựng Nhà máy nhựa Thiếu niên Tiền phong phía Nam mở rộng giai đoạn 2/HinhCMS/2024-05/31052024_Key_31052024090524.jpg
(BDIZA) - Ngày 30/5/2024, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền phong phía Nam (Khu công nghiệp Đồng An 2) tổ chức lễ động thổ xây dựng Nhà máy giai đoạn 2 mở rộng tại Công ty. Tham dự có Đại diện Cơ quan Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cùng Ban Lãnh đạo Công ty có mặt tại buổi lễ.
5/31/2024 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2024Thông báoTinThông báo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2024/HinhCMS/2024-05/Thong bao_Key_28052024150636.jpg
(BDIZA) - Ngày 28 tháng 5 năm 2024, Ban Quản lý ban hành văn bản số 1433/BQL-MT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2024
5/28/2024 4:00 PMYesĐã ban hành
Cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH A.J. Plast Việt Nam (KCN Sóng Thần 3)Kết quả giấy phép Môi trườngTinCấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH A.J. Plast Việt Nam (KCN Sóng Thần 3)/HinhCMS/2024-05/GPMT_Key_31052024090340.jpg
(BDIZA) - Cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH A.J. Plast Việt Nam (KCN Bàu Bàng mở rộng)
5/28/2024 10:00 AMNoĐã ban hành
Nghị định 50/2024/NĐ-CP: Sửa đổi Quy định kiểm tra về phòng cháy và chữa cháyTuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinNghị định 50/2024/NĐ-CP: Sửa đổi Quy định kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy/HinhCMS/2024-05/nd50_Key_27052024100033.jpg
(BDIZA) - Ngày 10/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2024/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy.
5/27/2024 11:00 AMYesĐã ban hành
Thủ tướng chỉ thị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hộiTuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinThủ tướng chỉ thị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội/HinhCMS/2024-05/ktxh_Key_24052024151431.jpg
(BDIZA) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 21/4/2024 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
5/24/2024 4:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch 150-KH/TU ngày 17/4/2024 về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phíTuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinKế hoạch 150-KH/TU ngày 17/4/2024 về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí/HinhCMS/2024-05/VANBANMOI_Key_24052024153412.jpg
(BDIZA) – Ngày 17/4/2024, Tỉnh ủy Bình Dương ban hành Kế hoạch 150-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
5/24/2024 4:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio