Tin Tức
 
(BDIZA) - Ngày 30/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 72/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân Tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ. Nội dung cụ thể: 
 
(BDIZA) - UBND tỉnh ban hành văn bản về việc thực hiện Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. 
 
(BDIZA) - Sáng 06-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA). ​ 
 
(BDIZA) - Ngày 28/7/2020, Sở Y tế ban hành số 1653/SYT-NVY về việc đính chính một số nội dung Công văn số 1636/SYT-NVY ngày 28/7/2020 của Sở Y tế. 
 
(BDIZA) - Ngày 06/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản 3768/UBND-VX về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong Phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau: 
 
(BDIZA) - Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 18h00 ngày 04/8/2020 Bình Dương không có trường hợp mắc Covid-19. 
 
(BDIZA) - Ngày 09/7/2020, Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) và Công tác Gia đình đã ban hành kế hoạch số 06/KH-BCĐ về việc thực hiện văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020. 
 
(BDIZA) - Ngày 11/5/2020, Ban Quản lý đã ban hành văn bản thông báo số 1619/BQL-ĐT gửi đến các DN khu công nghiệp thông tin về việc thay đổi địa giới hành chính trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư.  
 
(BDIZA) - Ứng dụng Bluezone được Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế ra mắt ngày 18/4/2020. Là ứng dụng sử dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp, Bluezone cảnh báo nếu người dùng đã tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19, giúp giảm thiểu các nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng. 
 
(BDIZA) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 16h00 ngày 03/8/2020, Bình Dương không có trường hợp mắc Covid-19. 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân Tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệNewTuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinNghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân Tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ/HinhCMS/2020-08/Nghi dinh 72_Key_10082020093706.jpg
(BDIZA) - Ngày 30/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 72/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân Tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ. Nội dung cụ thể:
8/10/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Bình Dương tạm thời đóng cửa một số dịch vụ không thiết yếu, hạn chế tập trung đông ngườiNewThông tin Covid 19; Thông báoTinBình Dương tạm thời đóng cửa một số dịch vụ không thiết yếu, hạn chế tập trung đông người/HinhCMS/2020-08/08092020_Key_09082020174326.jpg
(BDIZA) - UBND tỉnh ban hành văn bản về việc thực hiện Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.
8/9/2020 6:00 PMYesĐã ban hành
EVFTA được kỳ vọng hỗ trợ Việt Nam và EU khôi phục kinh tế bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19Tin tức sự kiện; Thông tin Covid 19TinEVFTA được kỳ vọng hỗ trợ Việt Nam và EU khôi phục kinh tế bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19/HinhCMS/2020-08/07082020_Key_07082020100507.JPG
(BDIZA) - Sáng 06-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA). ​
8/7/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo đính chính một số nội dung Công văn số 1636/SYT-NVY ngày 28/7/2020 của Sở Y tếThông báoTinThông báo đính chính một số nội dung Công văn số 1636/SYT-NVY ngày 28/7/2020 của Sở Y tế/HinhCMS/2020-08/1653_Key_07082020101054.jpg
(BDIZA) - Ngày 28/7/2020, Sở Y tế ban hành số 1653/SYT-NVY về việc đính chính một số nội dung Công văn số 1636/SYT-NVY ngày 28/7/2020 của Sở Y tế.
8/7/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong Phòng, chống dịch Covid-19Thông tin Covid 19; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtTinTriển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong Phòng, chống dịch Covid-19/HinhCMS/2020-08/3768_Key_07082020095538.jpg
(BDIZA) - Ngày 06/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản 3768/UBND-VX về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong Phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:
8/7/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Cập nhật tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương cuối ngày 04/8/2020Thông tin Covid 19TinCập nhật tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương cuối ngày 04/8/2020/HinhCMS/2020-08/05082020_Key_05082020162450.jpg
(BDIZA) - Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 18h00 ngày 04/8/2020 Bình Dương không có trường hợp mắc Covid-19.
8/5/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020Thông báoTinKế hoạch thực hiện văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020/HinhCMS/2020-08/kehoachvanhoa_Key_04082020141025.jpg
(BDIZA) - Ngày 09/7/2020, Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) và Công tác Gia đình đã ban hành kế hoạch số 06/KH-BCĐ về việc thực hiện văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020.
8/4/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo về việc thay đổi địa giới hành chính trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tưThông báoTinThông báo về việc thay đổi địa giới hành chính trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư/HinhCMS/2020-08/thaydoidiagioi_Key_04082020103646.jpg
(BDIZA) - Ngày 11/5/2020, Ban Quản lý đã ban hành văn bản thông báo số 1619/BQL-ĐT gửi đến các DN khu công nghiệp thông tin về việc thay đổi địa giới hành chính trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư.
8/4/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Ứng dụng Bluezone: Cảnh báo người sử dụng nếu đã tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19Thông tin Covid 19TinỨng dụng Bluezone: Cảnh báo người sử dụng nếu đã tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19/HinhCMS/2020-08/26_Key_03082020170321_Key_04082020104548.7 BLue 2_Key_03082020170321_Key_04082020104548.png
(BDIZA) - Ứng dụng Bluezone được Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế ra mắt ngày 18/4/2020. Là ứng dụng sử dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp, Bluezone cảnh báo nếu người dùng đã tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19, giúp giảm thiểu các nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng.
8/4/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương cuối ngày 03/8/2020Thông tin Covid 19TinCập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương cuối ngày 03/8/2020/HinhCMS/2020-08/M_Key_03082020205323_Key_04082020105634.jpg
(BDIZA) - ​Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 16h00 ngày 03/8/2020, Bình Dương không có trường hợp mắc Covid-19.
8/4/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương cuối ngày 01/8/2020Thông tin Covid 19TinCập nhật tình hình dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương cuối ngày 01/8/2020/HinhCMS/2020-08/123_Key_01082020224016_Key_03082020103023.jpg
(BDIZA) - Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 16h00 ngày 01/8/2020, Bình Dương không có trường hợp mắc Covid-19.
8/3/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo các DN trong khu công nghiệp V/v trao đổi thông tin qua thư điện tửTin tức sự kiện; Thông báoTinThông báo các DN trong khu công nghiệp V/v trao đổi thông tin qua thư điện tử/HinhCMS/2020-07/TraoDoiTT_Key_13072020104815.jpg
Ngày 06/7/2020, Ban Quản lý đã ban hành văn bản 2281/BQL-DN V/v trao đổi thông tin qua thư điện tử. Theo đó:
7/13/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Đối thoại công nghệ: Sản xuất thông minh Việt Nam - Đài LoanTin tức sự kiệnTinĐối thoại công nghệ: Sản xuất thông minh Việt Nam - Đài Loan/HinhCMS/2020-07/DoiThoaiCN_Key_06072020143707.jpg
(BDIZA) - Sự kiện Đối thoại công nghệ: Sản xuất thông minh Việt Nam - Đài Loan do World Trade Center Binh Duong New City/ Becamex IDC phối hợp cùng ITRI - Viện nghiên cứu công nghệ công nghiệp Đài Loan và Reed Trade tổ chức.
7/6/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"Tin tức sự kiệnTinThông báo về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"/HinhCMS/2020-07/060720202_Key_06072020152607.jpg
(BDIZA) - Ngày 06/7/2020, Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" ban hành văn bản số 02/BCĐ.CVĐ về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Nội dung cụ thể như sau:
7/6/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương cuối ngày 02/7/2020Thông tin Covid 19TinTình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương cuối ngày 02/7/2020/HinhCMS/2020-07/03072020_Key_03072020101621.jpg
(BDIZA) - Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Dương, tính đến 15h00 ngày 02/7/2020, Bình Dương không có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
7/3/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo công bố thủ tục hành chính và triển khai tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công íchThông báoTinThông báo công bố thủ tục hành chính và triển khai tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích/HinhCMS/2020-06/26062020_Key_26062020141137.jpg
(BDIZA) - Ngày 25/6/2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành Thông báo số 305/TB-BQL ngày về việc công bố thủ tục hành chính; triển khai tiếp nhận giải quyết TTHC mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý trên trang dịch vụ công của Tỉnh và trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích. Nội dung cụ thể như sau:
6/26/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19Tin tức sự kiệnTinTiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19/HinhCMS/2020-06/24062020_Key_24062020141449.jpg
(BDIZA) - UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
6/24/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo về việc giới thiệu chức danh và thông tin liên lạc của các Phòng Đại diện Ban Quản lýThông báoTinThông báo về việc giới thiệu chức danh và thông tin liên lạc của các Phòng Đại diện Ban Quản lý/HinhCMS/2020-06/22062020_Key_22062020090855.jpg
(BDIZA) - Ngày 18/6/2020, Ban Quản lý ban hành Thông báo số 296/TB-BQL về việc giới thiệu chức danh và thông tin liên lạc của các Phòng Đại diện. Thông tin cụ thể như sau:
6/22/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo về việc gửi báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpThông báoTinThông báo về việc gửi báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp/HinhCMS/2020-06/BC_Key_12062020161016.jpg
(BDIZA) - Ngày 12/6/2020, Ban Quản lý ban hành văn bản số 1960/BQL-DN về việc gửi báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp. Nội dung cụ thể:
6/12/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình DươngTin tức sự kiệnTinQuyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương/HinhCMS/2020-06/QD_Key_11062020162946.jpg
(BDIZA) - Ngày 02/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1447/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương. Theo đó:
6/11/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Bình Dương hỗ trợ kịp thời các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19Thông tin Covid 19TinBình Dương hỗ trợ kịp thời các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19/HinhCMS/2020-06/040620201_Key_05062020083654.jpg
(BDIZA) - ​Sáng 04-6, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Đoàn công tác Trung ương do ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việ​t Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương về công tác giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​
6/5/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Hỗ trợ chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh Bình Dương trong dịch Covid 19Tin tức sự kiệnTinHỗ trợ chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh Bình Dương trong dịch Covid 19/HinhCMS/2020-06/04062020_Key_04062020164732.jpg
(BDIZA) - Người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp (sau đây gọi là chuyên gia) có nhu cầu nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh Bình Dương trong thời gian dịch Covid-19
6/4/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Sáp nhập Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore vào Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình DươngTin tức sự kiệnTinSáp nhập Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore vào Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương/HinhCMS/2020-06/020620201_Key_02062020175136.jpg
(BDIZA) - Chiều 02-6, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore vào Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương. Ông Trần Thanh Liêm – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi lễ.
6/2/2020 6:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việcThông báoTinThông báo việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc/HinhCMS/2020-06/02062020_Key_02062020155940.jpg
(BDIZA) - Ngày 02/6/2020, Ban Quản lý ban hành văn bản 1840/BQL-LĐ về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc. Theo đó:
6/2/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việcThông tin Covid 19; Tin tức sự kiệnTinHỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc/HinhCMS/2020-05/HoTroNhapCanhVN_Key_26052020152112.jpg
(BDIZA) - Ngày 26/5/2020, Ban Quản lý các KCN Bình Dương ban hành Văn bản số 1764/BQL-LĐ về việc hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc. Cụ thể như sau:
5/26/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Tình hình cấp phép xây dựng thời gian từ 24/4/2020 đến 21/5/2020Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành ChínhTinTình hình cấp phép xây dựng thời gian từ 24/4/2020 đến 21/5/2020/HinhCMS/2020-05/gpxd_Key_22052020093337.jpg
(BDIZA) - Thời gian từ 24/4/2020 đến 21/5/2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp phép 09 công trình xây dựng với tổng diện tích sàn: 58.766,17m2 và tổng vốn xây dựng: 185,6 tỷ đồng. Cụ thể:
5/22/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Lễ động thổ Nhà xưởng cho thuê Công ty TNHH An Tâm B.S.C tại Khu công nghiệp Thới HòaTin tức sự kiệnTinLễ động thổ Nhà xưởng cho thuê Công ty TNHH An Tâm B.S.C tại Khu công nghiệp Thới Hòa/HinhCMS/2020-05/1ac6888bf61e0c40550f_Key_21052020140214.jpg
(BDIZA) - Sáng nay, ngày 21 tháng 5 năm 2020, tại Công ty TNHH An Tâm B.S.C - KCN Thới Hòa, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương đã tổ chức buổi Lễ động thổ Nhà xưởng cho thuê Công ty. Tham dự buổi lễ có Ông Bùi Minh Trí – Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã đến tham dự tại buổi Lễ.
5/21/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí MinhTin tức sự kiệnTinDiễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh/HinhCMS/2020-05/tong-bi-thu_Key_19052020085638.jpg
(BDIZA) - Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).
5/19/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Hướng dẫn hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid 19Thông báoTinHướng dẫn hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid 19/HinhCMS/2020-05/14052020_Key_14052020142108.png
(BDIZA) - Ngày 14/5/2020, Sở Lao động - Thương binh và xã hội ban hành văn bản số 1619/SLĐTBXH-CSLĐ về việc hướng dẫn hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid 19
5/14/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Cổng dịch vụ công Quốc gia hỗ trợ người dân, DN gặp khó khăn do COVID-19Thông tin Covid 19TinCổng dịch vụ công Quốc gia hỗ trợ người dân, DN gặp khó khăn do COVID-19/HinhCMS/2020-05/10052020_Key_11052020094001.png
(BDIZA) - Từ ngày 12/5, Cổng dịch vụ công Quốc gia sẽ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 một số dịch vụ công.
5/11/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio