Tin Tức
 
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH NTPM (Việt Nam) - Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A 
 
(BDIZA) - Ngày 18/9/2023, Ban Quản lý ban hành văn bản số 10907/BQL-LĐ về việc ngưng tiếp nhận hồ sơ về lao động nước ngoài 
 
(BDIZA) - Ngày 05/9/2023, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành báo cáo số 52/BC-BQL về công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 2023 
 
(BDIZA) - Ngày 12/6/2023, Ban Quản lý ban hành báo cáo số 34/BC-BQL về công tác cải cách hành chính và kết quả triển khai Đề án 06 của 6 tháng đầu năm 2023 
 
(BDIZA) - Ngày 05/9/2023, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành văn bản báo cáo số 51/BC-BQL về việc báo cáo kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2022, giải pháp khắc phục nâng cao chỉ số CCHC năm 2023 
 
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Topkey Việt Nam - Khu công nghiệp Quốc tế Protrade 
 
(BDIZA) - Ngày 07/6/2023, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành báo cáo số 32/BC-BQL về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 
 
(BDIZA) - Cấp giấy phép môi trường 03 công ty gồm Công ty TNHH Thiết bị kiểm soát dòng chảy Kingdom Việt Nam (KCN Mỹ Phước 2) - Công ty TNHH Camso Việt Nam (KCN Việt Nam Singapore II-A) - Công ty TNHH Cổ phần Sữa Quốc tế Việt Nam (KCN Bàu Bàng Mở rộng) 
 
(BDIZA) - Cấp giấy phép môi trường 02 Công ty gồm Công ty TNHH Srithai (Việt Nam) (Khu công nghiệp Việt Nam Singapore II -A) và Công ty TNHH Hukon Quốc tế (Việt Nam) (Khu công nghiệp Rạch Bắp) 
 
(BDIZA) - Ngày 30/8/2023, Ban Quản lý ban hành Văn bản số 10202/BQL-DN về việc tham gia Chương trình Giao lưu hợp tác phát triển kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH NTPM (Việt Nam)Báo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH NTPM (Việt Nam)/HinhCMS/2023-09/CapPhepMoiTruong_Key_22092023143208.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH NTPM (Việt Nam) - Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A
9/22/2023 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo về việc ngưng tiếp nhận hồ sơ về lao động nước ngoàiThông báoTinThông báo về việc ngưng tiếp nhận hồ sơ về lao động nước ngoài/HinhCMS/2023-09/19092023_Key_19092023145621.jpg
(BDIZA) - Ngày 18/9/2023, Ban Quản lý ban hành văn bản số 10907/BQL-LĐ về việc ngưng tiếp nhận hồ sơ về lao động nước ngoài
9/19/2023 3:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 2023Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành ChínhTinBáo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 2023/HinhCMS/2023-09/14092023_2_Key_14092023141213.jpg
(BDIZA) - Ngày 05/9/2023, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành báo cáo số 52/BC-BQL về công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 2023
9/14/2023 3:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo công tác cải cách hành chính và kết quả triển khai Đề án 06 của 6 tháng đầu năm 2023Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành ChínhTinBáo cáo công tác cải cách hành chính và kết quả triển khai Đề án 06 của 6 tháng đầu năm 2023/HinhCMS/2023-09/14092023_1_Key_14092023100158.jpg
(BDIZA) - Ngày 12/6/2023, Ban Quản lý ban hành báo cáo số 34/BC-BQL về công tác cải cách hành chính và kết quả triển khai Đề án 06 của 6 tháng đầu năm 2023
9/14/2023 11:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2022, Giải pháp khắc phục nâng cao chỉ số CCHC năm 2023Kết quả Giải quyết Thủ Tục Hành ChínhTinBáo cáo kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2022, Giải pháp khắc phục nâng cao chỉ số CCHC năm 2023/HinhCMS/2023-09/14092023_3_Key_14092023142037.jpg
(BDIZA) - Ngày 05/9/2023, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành văn bản báo cáo số 51/BC-BQL về việc báo cáo kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2022, giải pháp khắc phục nâng cao chỉ số CCHC năm 2023
9/14/2023 9:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Topkey Việt NamBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Topkey Việt Nam/HinhCMS/2023-09/CapPhepMoiTruong_Key_13092023150622.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Topkey Việt Nam - Khu công nghiệp Quốc tế Protrade
9/13/2023 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình DươngKết quả Giải quyết Thủ Tục Hành ChínhTinBáo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương/HinhCMS/2023-09/14092023_Key_14092023095550.jpg
(BDIZA) - Ngày 07/6/2023, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành báo cáo số 32/BC-BQL về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023
9/13/2023 3:00 PMYesĐã ban hành
Cấp giấy phép môi trường 03 công ty gồm Công ty TNHH Thiết bị kiểm soát dòng chảy Kingdom Việt Nam - Công ty TNHH Camso Việt Nam - Công ty TNHH Cổ phần Sữa Quốc tế Việt NamKết quả giấy phép Môi trườngTinCấp giấy phép môi trường 03 công ty gồm Công ty TNHH Thiết bị kiểm soát dòng chảy Kingdom Việt Nam - Công ty TNHH Camso Việt Nam - Công ty TNHH Cổ phần Sữa Quốc tế Việt Nam/HinhCMS/2023-09/GPMT_Key_13092023143424.jpg
(BDIZA) - Cấp giấy phép môi trường 03 công ty gồm Công ty TNHH Thiết bị kiểm soát dòng chảy Kingdom Việt Nam (KCN Mỹ Phước 2) - Công ty TNHH Camso Việt Nam (KCN Việt Nam Singapore II-A) - Công ty TNHH Cổ phần Sữa Quốc tế Việt Nam (KCN Bàu Bàng Mở rộng)
9/13/2023 3:00 PMNoĐã ban hành
Cấp giấy phép môi trường 02 Công ty gồm Công ty TNHH Srithai (Việt Nam) và Công ty TNHH Hukon Quốc tế (Việt Nam)Báo cáo đề xuất GPMTTinCấp giấy phép môi trường 02 Công ty gồm Công ty TNHH Srithai (Việt Nam) và Công ty TNHH Hukon Quốc tế (Việt Nam)/HinhCMS/2023-09/GPMT_Key_13092023145348.jpg
(BDIZA) - Cấp giấy phép môi trường 02 Công ty gồm Công ty TNHH Srithai (Việt Nam) (Khu công nghiệp Việt Nam Singapore II -A) và Công ty TNHH Hukon Quốc tế (Việt Nam) (Khu công nghiệp Rạch Bắp)
9/13/2023 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo về việc tham gia chương trình Giao lưu hợp tác phát triển kinh tế Việt Nam - Hàn QuốcThông báoTinThông báo về việc tham gia chương trình Giao lưu hợp tác phát triển kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc/HinhCMS/2023-09/08092023_5_Key_08092023160449.jpg
(BDIZA) - Ngày 30/8/2023, Ban Quản lý ban hành Văn bản số 10202/BQL-DN về việc tham gia Chương trình Giao lưu hợp tác phát triển kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc
9/8/2023 5:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo về việc đăng ký tạo tài khoản để báo cáo trực tuyến đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoàiThông báoTinThông báo về việc đăng ký tạo tài khoản để báo cáo trực tuyến đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài/HinhCMS/2023-09/08092023_6_Key_08092023161133.jpg
(BDIZA) - Ngày 30/8/2023, Ban Quản lý ban hành Văn bản số 10204/BQL-DN về việc đăng ký tạo tài khoản để báo cáo trực tuyến đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài.
9/8/2023 5:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch phát động phong trào "Toàn dân chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với cháy, nổ và các sự cố, tai nạn"Thông báoTinKế hoạch phát động phong trào "Toàn dân chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với cháy, nổ và các sự cố, tai nạn"/HinhCMS/2023-09/08092023_4_Key_08092023161552.jpg
(BDIZA) - Ngày 29/8/2023, Ban Quản lý ban hành kế hoạch số 13/KH-BQL về phát động phong trào "Toàn dân chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với cháy, nổ và các sự cố, tai nạn"
9/8/2023 4:00 PMYesĐã ban hành
Bình Dương đang đi đúng hướng trong xây dựng Thành phố thông minhTin tức sự kiệnTinBình Dương đang đi đúng hướng trong xây dựng Thành phố thông minh/HinhCMS/2023-09/08092023_1_Key_08092023102506.JPG
(BDIZA) - Đó là đánh giá của ông John Jung - Đồng sáng lập Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về kết quả kiểm tra ​và đề xuất định hướng trong thời gian tới diễn ra vào chiều 07-9, tại TP.Thủ Dầu Một.
9/8/2023 11:00 AMYesĐã ban hành
Hợp tác giữa Bình Dương và các địa phương của Nhật Bản góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Nam - Nhật BảnTin tức sự kiệnTinHợp tác giữa Bình Dương và các địa phương của Nhật Bản góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản/HinhCMS/2023-09/08092023_2_Key_08092023102737.jpg
(BDIZA) - Năm 1973, Nhật Bản và Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao. Kể từ đó, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển. Với nhiều nét tương đồng, Bình Dương và các địa phương của Nhật Bản không chỉ là đối tác chiến lược về kinh tế mà ngày càng mở rộng quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực văn hoá - xã hội.
9/8/2023 11:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo về việc đăng ký thành phần tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ả - rập xê - útThông báoTinThông báo về việc đăng ký thành phần tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ả - rập xê - út/HinhCMS/2023-09/08092023_Key_08092023084658.png
(BDIZA) - Ngày 28/8/2023, Ban Quản lý đã ban hành văn bản số 10073/BQL-DN về việc đăng ký thành phần tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ả - rập xê - út
9/8/2023 9:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Spieler Pro Việt NamBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Spieler Pro Việt Nam/HinhCMS/2023-09/CapPhepMoiTruong_Key_08092023093315.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Spieler Pro Việt Nam - KCN Rạch Bắp
9/5/2023 10:00 AMNoĐã ban hành
Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa và Hội chợ Công Thương vùng Đông Nam bộ năm 2023Tin tức sự kiệnTinHội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa và Hội chợ Công Thương vùng Đông Nam bộ năm 2023/HinhCMS/2023-09/05092023_Key_08092023083901.jpg
(BDIZA) - Ngày 28/8/2023, Ban Quản lý đã ban hành Văn bản số 10072/BQL-DN về việc thông tin tuyên truyền về Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa và Hội chợ Công Thương vùng Đông Nam bộ năm 2023.
9/5/2023 9:00 AMYesĐã ban hành
Cấp giấy phép môi trường 03 công ty gồm Công ty TNHH Công nghệ Chính xác Aubo Việt Nam - Công ty TNHH Xinadda Metal (Việt Nam) - Công ty TNHH ILD Coffee Việt NamKết quả giấy phép Môi trườngTinCấp giấy phép môi trường 03 công ty gồm Công ty TNHH Công nghệ Chính xác Aubo Việt Nam - Công ty TNHH Xinadda Metal (Việt Nam) - Công ty TNHH ILD Coffee Việt Nam/HinhCMS/2023-09/GPMT_Key_08092023092615.jpg
(BDIZA) - Ngày 29/8/2023, Ban Quản lý cấp giấy phép môi trường 03 công ty gồm Công ty TNHH Công nghệ Chính xác Aubo Việt Nam - KCN Sóng Thần 3; Công ty TNHH Xinadda Metal (Việt Nam) - KCN Việt Nam - Sinagpore II; Công ty TNHH ILD Coffee Việt Nam - KCN Quốc tế Protrade.
8/29/2023 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023Thông báoTinThông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023/HinhCMS/2023-08/28082023_Key_28082023082524.jpg
(BDIZA) - Ngày 24/8/2023, Ban Quản lý ban hành văn bản Thông báo số 9998/BQL-VP về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
8/28/2023 9:00 AMYesĐã ban hành
Cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Kim loại Dazhen và Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)Kết quả giấy phép Môi trườngTinCấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Kim loại Dazhen và Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)/HinhCMS/2023-08/GPMT_Key_18082023151002.jpg
(BDIZA) - Ngày 17-18/8/2023, Ban Quản lý cấp 02 giấy phép môi trường số 33/GPMT-BQL và số 34/GPMT-BQL cho Công ty TNHH Kim loại Dazhen - Khu công nghiệp Việt Hương 2 và Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) - Khu công nghiệp Quốc tế protrade
8/18/2023 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án của Công ty TNHH Mirae Advance PlasticsBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án của Công ty TNHH Mirae Advance Plastics/HinhCMS/2023-08/CapPhepMoiTruong_Key_16082023150332.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án của Công ty TNHH Mirae Advance Plastics - Khu công nghiệp Quốc tế Protrade
8/16/2023 4:00 PMNoĐã ban hành
Cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH New Honest Industrial (Việt Nam)Kết quả giấy phép Môi trườngTinCấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH New Honest Industrial (Việt Nam)/HinhCMS/2023-08/GPMT_Key_16082023150809.jpg
(BDIZA) - Ngày 15 tháng 8 năm 2023, Ban Quản lý cấp giấy phép môi trường 32/GPMT-BQL cho Công ty TNHH New Honest Industrial (Việt Nam) - Khu công nghiệp Việt Hương 2
8/16/2023 4:00 PMNoĐã ban hành
Triển khai hướng dẫn thực hiện các hoạt động hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023Tin tức sự kiệnTinTriển khai hướng dẫn thực hiện các hoạt động hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023/HinhCMS/2023-08/16082023_Key_16082023153732.jpg
(BDIZA) - Ngày 08/8/2023, Ban Quản lý đã ban hành văn bản số 9293/BQL-DN về triển khai hướng dẫn thực hiện các hoạt động hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023
8/16/2023 4:00 PMYesĐã ban hành
Hỗ trợ truyền thông chương trình Trao học bổng học sinh, sinh viên vượt khó, trẻ em khó khăn lần XXII tỉnh Bình Dương năm 2023Tin tức sự kiệnTinHỗ trợ truyền thông chương trình Trao học bổng học sinh, sinh viên vượt khó, trẻ em khó khăn lần XXII tỉnh Bình Dương năm 2023/HinhCMS/2023-08/16082023_1_Key_16082023154348.jpg
(BDIZA) - Ngày 08/8/2023, Ban Quản lý ban hành văn bản số 9288/BQL-DN về việc hỗ trợ truyền thông chương trình Trao học bổng học sinh, sinh viên vượt khó, trẻ em khó khăn lần XXII tỉnh Bình Dương năm 2023
8/16/2023 4:00 PMYesĐã ban hành
Khai mạc Hội chợ máy và nguyên liệu Gỗ quốc tế Bình Dương 2023Tin tức sự kiệnTinKhai mạc Hội chợ máy và nguyên liệu Gỗ quốc tế Bình Dương 2023/HinhCMS/2023-08/10082023_Key_10082023153134.jpg
(BDIZA) - Sáng 09-8, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế (WTC Expo) Bình Dương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương phối hợp với Công ty Viforest Fair đã tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ máy và nguyên liệu Gỗ quốc tế Bình Dương (gọi tắt là BIFA WOOD VIETNAM)
8/10/2023 4:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Panasonic Electric works Việt Nam và Công ty TNHH Công nghệ vật liệu hóa chất Dong YingBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Panasonic Electric works Việt Nam và Công ty TNHH Công nghệ vật liệu hóa chất Dong Ying/HinhCMS/2023-08/CapPhepMoiTruong_Key_07082023165738.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Panasonic Electric works Việt Nam - KCN Việt Nam Singapore II và Công ty TNHH Công nghệ vật liệu hóa chất Dong Ying - KCN Nam Tân uyên Mở rộng
8/7/2023 5:00 PMNoĐã ban hành
Cấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Riken Việt Nam Khu công nghiệp Việt Nam Singapore II - AKết quả giấy phép Môi trườngTinCấp giấy phép môi trường Công ty TNHH Riken Việt Nam Khu công nghiệp Việt Nam Singapore II - A/HinhCMS/2023-08/GPMT_Key_04082023143104.jpg
(BDIZA) - (BDIZA) - Ngày 04/8/2023, Ban Quản lý cấp giấy phép môi trường số 30/GPMT-BQL cho Công ty Công ty TNHH Riken Việt Nam Khu công nghiệp Việt Nam Singapore II - A được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Đầu tư "Mở rộng, tăng công suất nhà máy sản xuất hợp chất nhựa dẻo tổng hợp của Công ty TNHH Riken Việt Nam, quy mô: Công suất sản phẩm từ 24.000 tấn/năm lên 32.000 tấn/năm" có địa chỉ tại Số 2, VSIP II-A, Khu công nghiệp Việt Nam Singapore II - A, Phường Vĩnh Tân, thành phố Tân uyên, tỉnh Bình Dương.
8/4/2023 3:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án của Công ty TNHH Ching Long Bến CátBáo cáo đề xuất GPMTTinBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án của Công ty TNHH Ching Long Bến Cát/HinhCMS/2023-08/CapPhepMoiTruong_Key_03082023092746.jpg
(BDIZA) - Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án của Công ty TNHH Ching Long Bến Cát - Khu công nghiệp Quốc tế Protrade.
8/3/2023 10:00 AMNoĐã ban hành
Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023)Tin tức sự kiệnTinKỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023)/HinhCMS/2023-07/27072023_Key_27072023104624.jpg
(BDIZA) - Ngày thương binh liệt sĩ (ngày 27 tháng 7) là một ngày lễ kỉ niệm được tổ chức hàng năm nhằm tưởng niệm về những người thương binh, liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến giành độc lập, bảo vệ tổ quốc
7/27/2023 11:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo về việc khảo sát "nhu cầu tuyển dụng của đơn vị sử dụng lao động tại 04 tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ"Thông báoTinThông báo về việc khảo sát "nhu cầu tuyển dụng của đơn vị sử dụng lao động tại 04 tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ"/HinhCMS/2023-07/24072023_2_Key_24072023162401.jpg
(BDIZA) - Ngày 19/7/2023, Ban Quản lý ban hành Văn bản số 8239/BQL-DN về việc khảo sát "nhu cầu tuyển dụng của đơn vị sử dụng lao động tại 04 tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ". Theo đó:
7/24/2023 5:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio