Tin Tức
Thứ 5, Ngày 05/01/2023, 11:00
Thông báo nội dung liên quan thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/5000 các dự án trong khu công nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/01/2023
(BDIZA) - Ngày 03/01/2023, Ban Quản lý ban hành Thông báo số 05/TB-BQL về nội dung liên quan thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/5000 các dự án trong khu công nghiệp

Chi tiết: Tải về 05 - TBBQL - 03012023 _signed.pdf


Nguyễn Bảo Vinh

Lượt người xem:  Views:   543
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức