Tin Tức
Thứ 4, Ngày 28/09/2022, 11:00
Triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/09/2022
(BDIZA) - Ngày 09/9/2022, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4692/UBND-HCC về việc triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử;

Căn cứ Công văn số 4660/VPCP-KSTT ngày 26/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử (sau đây viết tắt là Bộ Chỉ số) nhằm phục vụ Trung ương và tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đánh giá chi tiết chất lượng phục vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức đối với người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Kết quả đánh giá là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện TTHC.

Để triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung công việc cụ thể như sau:​

Nội dung cụ thể như sau:

Đính kèm file:  Tải về 4692-HCC.signed.pdfNguyễn Bảo Vinh

Lượt người xem:  Views:   510
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Tin Tức