Các phòng ban
Thứ 4, Ngày 23/03/2016, 13:00
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Lao động
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/03/2016
I. Chức năng, nhiệm vu: Phòng Quản lý Lao động là bộ máy giúp việc của Ban Quản lý, có chức năng tham mưu, giúp Ban Quản lý quản lý nhà nước về các lĩnh vực lao động của các doanh nghiệp KCN trong phạm vi quản lý hoặc ủy quyền

1. Phòng Quản lý Lao động là bộ máy giúp việc của Ban Quản lý, có chức năng tham mưu, giúp Ban Quản lý quản lý nhà nước về các lĩnh vực lao động của các doanh nghiệp KCN trong phạm vi quản lý hoặc ủy quyền.

       2. Phòng Quản lý Lao động có các nhiệm vụ sau đây:

       a) Tham mưu cho lãnh đạo Ban có ý kiến với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến quản lý lao động, nguồn nhân lực cho sự phát triển KCN;

       b) Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Ban trong việc xây dựng Quy chế phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đối với các lĩnh vực chuyên môn, nhiệm vụ được giao. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ này sau khi Quy chế phối hợp được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

       c) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp thực hiện các chính sách, chế độ lao động đối với người lao động như: tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bồi thường tai nạn lao động, chế độ trợ cấp thôi việc, khám sức khỏe định kỳ, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ, vệ sinh thực phẩm;

       d) Hướng dẫn doanh nghiệp ký kết hợp đồng lao động và khai trình đăng ký sử dụng lao động; hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp xây dựng nội quy lao động và ký kết thoả ước lao động lao động tập thể, xây dựng thang lương, bảng lương, sổ lao động, cấp giấy phép lao động người nước ngoài;

       đ) Tham mưu cho lãnh đạo Ban trong việc chấp thuận hồ sơ đăng ký nội quy lao động, thang lương, bảng lương, thỏa ước lao động tập thể; cấp sổ lao động; cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

       e) Hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của Hội đồng hoà giải cơ sở, Hội đồng bảo hộ lao động; phối hợp với tổ chức công đoàn tiến hành hoà giải tranh chấp lao động đối với doanh nghiệp chưa có hội đồng hoà giải cơ sở.

       g) Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Đầu tư, Trung tâm Giới thiệu việc làm KCN thống kê, tổng hợp nguồn cung, cầu và sự biến động cung cầu lao động của các doanh nghiệp; tham mưu cho lãnh đạo Ban xây dựng nguồn nhân lực cho sự phát triển các KCN từng thời kỳ.

       h) Hướng dẫn doanh nghiệp, phối hợp với các bên có liên quan về việc thực hiện các nội dung sau: triển khai việc kiểm định kỹ thuật an toàn và xin đăng ký sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; tiếp nhận báo cáo thống kê tai nạn lao động của doanh nghiệp, tham gia điều tra tai nạn lao động theo yêu cầu của cơ quan chức năng;

       i) Chủ trì, phối hợp với các Phòng Đại diện và các cơ quan chức năng của tỉnh, của địa phương trong việc giải quyết đình công, ngừng việc tập thể; tổng hợp báo cáo, phân tích đánh giá và đề xuất với lãnh đạo Ban về các giải pháp nhằm hạn chế việc đình công;

       k) Phối hợp với Phòng Đại diện, Thanh tra Ban Quản lý trong việc giải quyết đơn khiếu nại, tranh chấp lao động; đơn khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật lao động; cung cấp hồ sơ, tài liệu hoặc đề xuất với Thanh tra Ban Quản lý xử lý các hành vi vi phạm pháp luật lao động của doanh nghiệp;

       l) Phối hợp với Công đoàn KCN và Liên đoàn Lao động các huyện, thị trong việc vận động, đôn đốc các doanh nghiệp KCN thành lập tổ chức công đoàn cơ sở theo quy định;

       m) Tham mưu cho lãnh đạo Ban trong việc phê duyệt kế hoạch của doanh nghiệp KCN đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày;

       n) Tổ chức lưu trữ các hồ sơ, tài liệu có liên quan: nội quy lao động, thang bảng lương, thỏa ước lao động tập thể, đăng ký sổ lao động; cấp Giấy phép lao động người nước ngoài; các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến nghiệp vụ của phòng;

       o) Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu về các lĩnh vực được phân công;

       p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban Quản lý giao.

II. Lãnh đạo phòng Quản lý Lao động

Trưởng phòng :  Hoàng Thanh

    

Điện thoại: 0274.3827840

Email: thanhh.bdiza@binhduong.gov.vn


  

Phó trưởng phòng:  Huỳnh Thị Nhung

 

Điện thoại:  0274.3820092

Email: nhunght.bdiza@binhduong.gov.vn


Phó trưởng phòng:  Nguyễn Thị Như Quỳnh

 

Điện thoại:  0274.3827840

Email: quynhntn@binhduong.gov.vn

Lượt người xem:  Views:   4592
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Các phòng ban