Các phòng ban
Thứ 4, Ngày 23/03/2016, 13:00
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Doanh nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/03/2016
I. Phòng Quản lý Doanh nghiệp là bộ máy giúp việc của Ban Quản lý, có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Ban Quản lý về tính pháp lý, quản lý Nhà nước về nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

1. Phòng Quản lý DN là bộ máy giúp việc của Ban Quản lý, có chức năng tham mưu cho Ban Quản lý về quản lý hành chính Nhà nước: tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cấp và sửa đổi bổ sung giấy phép kinh doanh cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; cấp và sửa đổi bổ sung giấy phép Văn phòng đại diện, Chi nhánh;  cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D.

2. Phòng Quản lý DN có các nhiệm vụ sau đây:

      + Cấp giấy phép kinh doanh;
      + Cấp phép Văn phòng đại diện;
      + Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (mẫu D);
      + Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu;
      + Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai;
      + Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá;
      + Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.   
      + Trả lời bằng văn bản kiến nghị của doanh nghiệp và các Ban ngành về việc xác nhận địa điểm, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp;
      + Hướng dẫn các thủ tục giải thể doanh nghiệp trước thời hạn;   
      + Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự án và báo cáo tài chính hàng năm qua đó phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
      + Tổ chức và phối hợp với các phòng hướng dẫn triển khai dự án và nắm tình hình hoạt động các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp;   
      + Tổng hợp, phân tích và lập báo cáo định kỳ và công tác đột xuất của phòng.


 II. Lãnh đạo phòng Quản lý Doanh nghiệp và Môi trường

 

Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Khánh

 

Điện thoại: 0274.3848223

Email: khanhnh.bdiza@binhduong.gov.vn

 

Phó trưởng phòng: Phạm Thị Thanh Thảo

 

Điện thoại: 0274.3848223

Email: thaoptt@binhduong.gov.vn
Lượt người xem:  Views:   2586
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Các phòng ban