Các phòng ban
Thứ 4, Ngày 23/03/2016, 13:00
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Môi trường
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/03/2016
I. Phòng Quản lý Môi trường là phòng nghiệp vụ thuộc bộ máy giúp việc của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Ban Quản lý tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý môi trường trong các KCN thuộc phạm vi của Ban Quản Lý.
1. Tham mưu, đề xuất và trình Ban Quản lý ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý môi trường;

              2. Tham mưu lãnh đạo Ban Quản lý tổ chức thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;  phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; đề án bảo vệ môi trường đơn giản; kiểm tra, cấp giấy xác nhận thực hiện kế hoạch/cam kết bảo vệ môi trường; kiểm tra, cấp giấy xác nhận việc thực hiện các công trình xây dựng, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành; cấp giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho các dự án trong khu công nghiệp theo ủy quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân thành phố, thị xã và các huyện;

              3. Hướng dẫn các doanh nghiệp KCN trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về môi trường thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý đã ban hành; những trường hợp chưa quy định hoặc còn vướng mắc, thì chủ động tham mưu , báo cáo Lãnh đạo Ban cho ý kiến chỉ đạo để hướng dẫn, trả lời cho doanh nghiệp;

              4. Hướng dẫn nhà đầu tư, doanh nghiệp KCN và các công ty Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp triển khai thực hiện các biện pháp môi trường trong giai đoạn xây dựng cũng như giai đoạn vận hành;  

              5. Chủ động phối hợp với Thanh tra sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục bảo vệ môi trường, Ủy ban nhân dân các Thành phố, Thị xã, Huyện, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư KCN thường xuyên kiểm tra, lập biên bản vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường để tham mưu Lãnh đạo Ban cho ý kiến giải quyết; Làm đầu mối phối hợp hoặc tham gia với các cơ quan liên quan trong việc giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành; xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch huy động các nguồn lực nhằm ứng phó, khắc phục ô nhiễm môi trường do các sự cố môi trường gây ra theo phân công của Lãnh đạo Ban;    
          

              6. Chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng và phát triển các mạng lưới truyền thông, giáo dục về môi trường; Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường ở địa phương; phát hành các ấn phẩm truyền thông về môi trường; Chủ trì phối hợp với các đoàn thể thực hiện các chương trình liên tịch về truyền thông môi trường. Định kỳ tổ chức sơ kết công tác phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan;
             

              7. Quản lý tài sản, biên chế, văn thư-lưu trữ của Phòng đúng quy định hiện hành; đề xuất công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức theo quy định của Ban và của UBND tỉnh;

              8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của Ban Quản lý (trước ngày 12 hàng tháng, trừ báo cáo đột xuất; báo cáo quý/6 tháng/năm theo hướng dẫn của Văn phòng), gửi về lãnh đạo Ban và các Phòng nghiệp vụ;     
            

              9. Thực hiện các nhiệm vụ khác về chức năng quản lý môi trường do Lãnh đạo Ban Quản lý phân công.

II. Lãnh đạo phòng quản lý Môi trường


Trưởng phòng:  Phạm Đức Hanh

 


Điện thoại: 0274.3820202

Email: hanhpd@binhduong.gov.vn
Phó Trưởng phòng:  Lê Minh Trường Hậu

Điện thoại: 0274.3820202

Email: haulmt@binhduong.gov.vn​

Lượt người xem:  Views:   4351
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Các phòng ban